The Irish Times lyfter hälsovinsterna med LCHF för diabetiker

low_carb_food

Återigen tas hälsovinsterna med lågkolhydratkost upp i media – denna gång via en stor irländsk nyhetsajt:

The Irish Times: Type 2 diabetes: A diet low in refined carbohydrates may help, say experts

Artikeln lyfter fram en studie från 2020, om lågkolhydratkost för personer med typ 2-diabetes eller fetma. Rapporten, skriven av den irländska dietisten Tara Kelly, den irländska endokrinologen Francis Finucane samt den brittiske läkaren David Unwin — diskuterar de många hälsovinster som ett minskat kolhydratintag har på blodsocker och vikt. Dessutom betonar de vikten av att samarbeta med läkare för att på så sätt minska eller helt eliminera diabetesläkemedel. De betonar även att man bör observera riskfaktorer för hjärtsjukdom kopplat till lågkolhydratkost.

Fler lovord för lågkolhydratkost kommer även från professor Carel le Roux, en klinisk forskare och expert på metabol hälsa vid University College Dublin. ”Minskat intag av socker och stärkelserika kolhydrater kan ge ökad diabeteskontroll, främja långvarig viktminskning samt bidra till mindre medicinering för patienter,” berättade han för The Irish Times.

För att belysa det växande intresset att kombinera utbildning om lågkolhydratkost med teknik omnämns en artikel från Virta Health. Denna tvååriga studie visade imponerande resultat där personer med typ 2-diabetes fick hjälp via en app.

Artikeln lyfter även färska lanseringen av Gro Health, en app från Diabetes Digital Media (DDM) i Storbritannien, som ger patienter vägledning och stöd när det gäller hur man kan behandla typ 2-diabetes med LCHF.

Dessutom påpekas att allt fler diabetesspecialister är öppna för LCHF som ett behandlingsalternativ. Pauline Dunne, dietist på Diabetes Ireland, uttrycker sitt stöd för appen Gro Health och menar att även om det inte finns en metod som fungerar för alla, är LCHF ett av flera kostupplägg som nu stöds av American Diabetes Association.

Artikeln avslutas med meningen; ”Lågkolhydratkost kan spela en viktig roll för behandling av typ 2-diabetes, men också för att utmana uppfattningen om att typ 2-diabetes är livslång och progressiv.”

På Diet Doctor blir vi mycket glada när en stor irländsk nyhetssajt publicerar en artikel som ger stöd åt LCHF. Vi hoppas att nyheter likt denna, som får stor spridning, kan övertyga fler att begränsa kolhydratintaget och därmed reversera sin typ 2-diabetes.

Tidigare

Ny studie: Strikt LCHF är bättre än fettsnål kost för äldre

Ny studie: Förebygg hjärtinfarkt bland yngre personer?

Reversera typ 2-diabetes med fasta och LCHF – utan att gå ner i vikt


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.