Ny studie: Förebygg hjärtinfarkt bland yngre personer

heart

En ny studie publicerad i Journal of the American College of Cardiology (JACC) pekar på att vi håller på missa chansen att hjälpa yngre människor (personer under 55 år) att förebygga risken för hjärtinfarkt. Även om jag kan hålla med om att de förebyggande åtgärderna inom denna åldersgrupp kan bli bättre, håller jag inte med om att statiner är den bästa lösningen.

Vi på Diet Doctor vet att läkemedelsbehandling, särskilt statiner, är ett individuellt beslut som bör fattas mellan individ och vårdgivare. Vetenskapliga bevis stöder användning av statiner i vissa situationer, men det betyder inte att de är rätt för alla.

Vi behöver samtidigt fundera på om betoningen på LDL och statiner har resulterat i att vi inte riktat tillräcklig uppmärksamhet på andra potentiellt mer betydelsefulla insatser, som att lyfta vikten av metabol hälsa.

Läs mer om vår syn på kolesterol:

Denna nyligen utförda studie är ett mycket bra exempel som kan bekräfta just detta.

Forskare från Duke University Medical Center samlade in data från över 6600 patienter som för första gången hade drabbats av hjärtinfarkt. Av dessa patienter tog de fram hur många av dem som ansågs vara ”statin-kandidater”, baserat på riktlinjerna för kolesterol år 2018, jämfört med riktlinjerna 2013.

Slutsatsen man drog var att de flesta patienter under 55 år inte identifierades som statin-kandidater. 2018 års riktlinjer gav färre kandidater jämfört med 2013. En medföljande artikel uppmanade till mer aggressiv användning av statiner hos yngre, i god tid innan den första hjärtinfarkten.

Forskarnas slutsats handlade enbart om statiner.

Patienterna under 55 år som drabbats av hjärtinfarkt hade en genomsnittlig LDL-nivå på 3,0 mmol/l. I själva verket hade en tredjedel av dessa patienter ett LDL under 2,6 mmol/l. De nivåerna är knappast oroande, men ändå är det LDL som får skulden när någon drabbas av en hjärtinfarkt.

Vad mer visade data?

  • 46 % hade högt blodtryck
  • 19 % hade diabetes
  • 21 % hade metabolt syndrom
  • 66 % hade HDL under 1,0 mmol/l
  • 51 % var aktiva rökare
  • 41 % hade fetma, med ett BMI över 30

Att skriva en artikel om patienters behov av statiner baserat på data likt denna, visar bara sjukvårdens myopiska fokus på LDL och läkemedelsbehandling.

Jag tolkar också studiens data som om man håller på att gå miste om chansen till förebyggande åtgärder. Men möjligheten finns att reversera metabolt syndrom och typ 2-diabetes genom att normalisera blodtryck, upprätthålla en hälsosam vikt samt naturligtvis hjälpa människor att sluta röka.

Som vi på Diet Doctor har varit inne på ett flertal gånger behövs det i många fall inga piller för att behandla dessa tillstånd.

Vi behöver istället fokusera på att hitta en trivsam och hållbar livsstil. Vi föreslår därmed inte att lågkolhydratkost och keto är det enda som fungerar. Däremot har vi tillräckligt med evidens samt ett stort antal framgångshistorier som visar att det absolut fungerar.

Det bör därför vara ett alternativ som erbjuds till samtliga personer som lider av fetma, metabolt syndrom, högt blodtryck eller typ 2-diabetes.

Om vi ska kunna attackera dessa metabola riskfaktorer på samma sätt som de nuvarande riktlinjerna föreslår att vi hanterar kolesterolnivåer, behöver vi först erkänna att de finns.

Det är just därför vi vill hjälpa till att tolka vetenskapliga resultat och tillhandahålla praktisk information som hjälper människor att förbättra sin hälsa genom hållbara livsstilsförändringar.

Precis som studien poängterar saknas det förebyggande åtgärder för hjärtinfarkt bland personer under 55 år. Men för att dra nytta av möjligheten till förebyggande åtgärder, kan vi väl åtminstone försäkra oss om att vi identifierar och driver på de mest effektiva insatserna.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

TMAO återigen i rampljuset – fortfarande med liten betydelse för vår hälsa

Hantera höga triglycerider med strikt LCHF och periodisk fasta

Kan växt- eller animaliska proteiner påverka risken att dö i förtid?


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Fördjupad kunskap