Ny studie: Strikt LCHF är bättre än fettsnål kost för äldre

low-carb_with_eggs

En ny studie, publicerad i Nutrition & Metabolism, visar att lågkolhydratkost, jämfört med fettsnål kost, kan ge bättre effekt gällande minskat kroppsfett och bukfetma hos äldre.

Studien betonade vikten av att identifiera åldersspecifika fungerande åtgärder för hälsosam viktminskning och påpekade att ”nästan 35 % av de vuxna i åldrarna 65 år och äldre i USA är feta.” Centers for Disease Control and Prevention menar att siffrorna är ännu högre och anger istället att 42,8 % av vuxna i åldrarna 60 år och äldre är feta.

Författarna menar också att de standardråd om kaloribegränsning som ges för viktminskning kan sänka vår basalmetabolism (BMR) och leda till minskad fettfri massa och inte enbart minskad fettmassa. Detta i sin tur kan bidra till ökad risk för skörhet när vi åldras.

För att undersöka detta genomfördes en åtta veckor lång studie där författarna slumpmässigt delade in 40 deltagare med fetma i åldrarna 60-75 år i två grupper där de antingen fick äta strikt LCHF (10 % kolhydrater, 25 % protein, 65 % fett) eller fettsnål kost (55 % kolhydrater, 25 % protein, 20 % fett).

LCHF-gruppen instruerades att äta tre ägg per dag samt begränsa intaget av mättat fett till mindre än 10 % av kaloriintaget.

Efter åtta veckor hade LCHF-gruppen både gått ner mer i vikt (5,9 kilo gentemot 0,9 kilo), minskat mer i fettmassa (4,1 kilo gentemot 0,8 kilo), och minskat mer i bukfetma (0,5 kilo gentemot 0,1 kilo).

LCHF-gruppen hade dessutom en större minskning av insulin- och HOMA-IR-nivåer (ett mått på insulinresistens) samt en större minskning av triglycerider och kraftigare ökning av HDL. (Skillnaden för LDL var inte signifikant.)

Med tanke på den stora viktminskningen, samt det naturligt reducerade kaloriintaget som LCHF-gruppen hade, kan författarna inte avgöra om hälsovinsterna huvudsakligen berodde på det reducerade kolhydratintaget eller snarare berodde på den gradvisa viktminskningen.

Den här studien bekräftar vad många tidigare
studier har visat
: lågkolhydratkost är i genomsnitt bättre än fettsnål kost när det gäller viktminskning, minskad fettmassa och metabola hälsovinster.

Vidare visar denna studie att dessa fynd specifikt gäller för den äldre befolkningen, en grupp som är mer utsatt för komplikationer orsakad av krympande muskelmassa, snarare än fettmassa.

Är du intresserad av att lära dig mer och själv vill börja med LCHF eller ketogen kost? Ett bra första steg är vår nybörjarguide för ketogen kost, eller vår tvåveckors LCHF-utmaning för dig som behöver ännu mer vägledning. Vi finns här för att hjälpa dig på din hälsoresa!

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Ny studie: Förebygg hjärtinfarkt bland yngre personer?

TMAO återigen i rampljuset – fortfarande med liten betydelse för vår hälsa

Hantera höga triglycerider med strikt LCHF och periodisk fasta


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Gå ner i vikt