Kanadensisk diabetesorganisation rekommenderar lågkolhydratkost

Diabetes-concept

Forskningen som stöder lågkolhydratkost vid diabetes fortsätter att växa, och nu rekommenderas kosten av allt fler diabetesorganisationer världen över.

I april 2019 publicerade The American Diabetes Association en konsensusrapport som inte bara rekommenderar lågkolhydratkost som ett alternativ, utan också menar att en minskning av kolhydrater är det effektivaste sättet att sänka blodsockret, oavsett kost.

Strax innan publicerade även Diabetes UK och Diabetes Australia rapporter som pekar på en fördel med lågkolhydratkost för personer med diabetes.

Nu har Diabetes Canada presenterat en rapport som stöder lågkolhydratkost som ett effektivt alternativ för att hantera både typ 1- och typ 2-diabetes:

Canadian Journal of Diabetes: Diabetes Canada position statement on low carbohydrate diets for adults with diabetes: A rapid review

I de kliniska riktlinjerna från 2018 rekommenderar Diabetes Canada personer med diabetes att konsumera omkring 45-60 % av kalorier från kolhydrater. Det skulle innebära ungefär 225-300 gram per dag, om man äter 2 000 kalorier om dagen.

Efter att ha gått igenom den modernaste forskningen och tagit hänsyn till hur andra diabetesorganisationer i världen resonerar, lyfter Diabetes Canada fördelarna med lågkolhydratkost för blodsockerkontroll och viktnedgång.

En fråga man som diabetiker — och även läkare — ställer sig är ”hur lite kolhydrater?” Man får hålla med om att ”lågkolhydratkost” är en bred term. För vissa innebär det kanske 130-150 gram kolhydrater per dag.

Den här rapporten satte ingen tydlig nedre gräns för kolhydratintaget, men däremot ett maxbegränsning på 130 gram. Författarna menar att strikt lågkolhydratkost (definierad som mindre än 50 gram per dag) kan vara speciellt fördelaktigt för diabetiker:

Översikten menar att strikt lågkolhydratkost kan vara överlägsen annan kost (med mer kolhydrater) för att förbättra blodsockerkontroll, vikt och behov av läkemedel på kort sikt (upp till 12 månader).

Författarna menar att det behövs ytterligare forskning för att belysa långtidseffekterna av kolhydratrestriktion på diabetes. De menar också att det är mycket viktigt att diabetiker har ett nära samarbete med läkare eller diabetessjuksköterska för att hantera insulin och annan medicinering när man drar ner på kolhydrater. Hypoglykemi är den största faran.

Den övergripande slutsatsen är ett stöd för kolhydratrestriktion som ett genomförbart alternativ:

Hälsosam lågkolhydratkost kan anses vara en gynnsam kosthållning för personer med typ 1- och typ 2-diabetes för viktminskning, förbättrad blodsockerkontroll och/eller för att minska behovet av läkemedel.

Här på Diet Doctor är vi glada för att Diabetes Canada tar det här steget. Det är upplyftande att kanadensare som har diabetes kommer att få ett lågkolhydratalternativ som kan vara till hjälp för att få bättre kontroll över blodsocker med mindre medicinering, förbättrad hälsa och högre livskvalitet.

Som legitimerad dietist och certifierad diabetesutbildare har jag arbetat med kolhydratrestriktion för diabetiker i över nio år. Jag är förtjust över att kanadensiska läkare kan ge sina patienter råd om lågkolhydratkost utan rädsla för att frångå rådande rekommendationer.

Franziska Spritzler, leg dietist

Tidigare

Opublicerad studie utmanar insulinhypotesen

Dålig vetenskap är dålig vetenskap, oavsett slutsats

Fetma som riskfaktor för komplikationer av coronavirus


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Typ 2-diabetes