Nytt livsstilsprogram för att reversera typ 2-diabetes

free_woman

Att övergå till en livsstil med kolhydratreducerad kost fortsätter att bli allt mer accepterat när det gäller typ 2-diabetes.

En ny artikel i tidskriften BMJ Nutrition, Prevention and Health berättar nu ytterligare en framgångshistoria där personer med typ 2-diabetes som deltagit i ett nederländskt livsstilsprogram, Reverse Diabetes2 Now, minskat eller helt eliminerat sin diabetesmedicinering.

För personer med typ 2-diabetes och deras närstående är detta ytterligare en indikation på att läkare nu börjar se typ 2-diabetes som ett möjligt reversibelt tillstånd. Det är underbara nyheter för alla som fått höra att typ 2-diabetes är en livslång, progressiv sjukdom. En sjukdom som vanligtvis innebär ökad användning av mediciner och ofta resulterar i allvarliga komplikationer som amputation, blindhet och njursvikt.

Reverse Diabetes2 Now är ett livsstilsprogram på sex månader som finns tillgängligt i hela Nederländerna. Programmet syftar till att hjälpa motiverade individer att sänka sitt blodsocker och öka sin livskvalitet genom kost, motion, sömn, återhämtning och nedtrappning av läkemedel.

Mindre medicinering

Artikeln i BMJ rapporterar dessutom att programmets förbättrade resultat håller i sig betydligt längre än sex månader. En uppföljning som utfördes 24 månader efter visade att 67 % av deltagarna fortfarande hade en minskad användning av diabetesläkemedel, samt att 28 % helt kunnat ta bort alla blodsockersänkande läkemedel.

Vårdgivare i Nederländerna är så pass övertygade om programmets värde att över 800 allmänläkare idag rekommenderar Reverse Diabetes2 Now-programmet till sina patienter. Samma program har nu även påbörjats i Hong Kong och är i uppstartfasen i Indien.

En av de främsta fördelarna med programmet är möjligheten att dra ner på insulinanvändningen. Efter 24 månader visade det sig att 71 % av programmets deltagare, som tidigare använt insulin, nu hade kunna slutat helt.

Även om användning av insulin kan vara viktig vid hanteringen av typ 2-diabetes, resulterar det ofta i biverkningar som kan förvärra tillståndet, som viktökning och ökad aptit. Insulinanvändning kan också leda till farligt låga blodsockernivåer som kan orsaka medvetslöshet och till och med dödsfall.

Artikeln i BMJ stärker den framgång som forskarna bakom Virta-studien tidigare visat. Deltagare har där fått hjälp att dra ner på kolhydraterna i kosten via en webbaserad app. Resultatet visar förbättrat blodsocker samt minskad användning av diabetesläkemedel.

Precis som i Virta-studien, användes ingen kontrollgrupp för att jämföra de publicerade resultaten från Reverse Diabetes2 Now-programmet. Det innebär att det kan finnas andra välfungerande tillvägagångssätt för att reversera typ 2-diabetes, vilket inte har testats i denna studie.

Till skillnad från Virta-programmet, som syftar till strikt lågkolhydratkost som vanligtvis resulterar i ketos, fokuserar Reverse Diabetes2 Now-programmet istället på att deltagarna ska äta helt naturliga eller minimalt processade livsmedel med lågt GI. Precis som i Virta-programmet räknas eller begränsas inte kaloriintaget.

En viktig del av Reverse Diabetes2 Now-programmet är att ge deltagarna ökad förståelse för att typ 2-diabetes innebär att deras kroppar inte hanterar blodsockerhöjande livsmedel särskilt bra. Med en blodsockermätare får deltagarna mäta sina egna blodsockernivåer före och efter måltiderna för att själva lära sig vilka livsmedel som höjer blodsockret.

Minskade läkemedelskostnader

Även om programmet inte var uppbyggt för att jämföra specifika hälsoresultat med en kontrollgrupp, har det kunnat spåra läkemedelsanvändning samt läkemedelskostnader som jämförts med en matchande referensgrupp där traditionell vård har använts.

Deltagarna i Reverse Diabetes2 Now som använde insulin innan de påbörjade programmet, sänkte under det första året kostnaderna för sina diabetesläkemedel med 74 %. Ett år efter programmet var det 80 % av dessa som inte längre krävde försäkringspengar för sina läkemedel.

Enligt projektledaren, dr Peter Voshol, är en uppföljningsstudie på gång som ska summera programmets kostnadsbesparande aspekter. De sänkta sjukvårdskostnaderna som Reverse Diabetes2 Now har visat har dock varit tillräckligt övertygande för att flera nederländska försäkringsbolag nu täcker nästan alla kostnader för ett deltagande i programmet.

Sjukhus, försäkringsbolag och vårdpersonal som är intresserade av att veta mer om programmet kan besöka hemsidan Reverse Diabetes2 Now.

Lyckligtvis sprider sig trenden att reversera och lindra typ 2-diabetes världen över. Nyligen rapporterade Diet Doctor om ett amerikanskt vårdförsäkringsbolag som tagit fram ett livsstilsbaserat program (artikel endast på engelska) med veckomenyer för alla smaker och plånböcker. Programmet var utformat för att hjälpa personer med typ 2-diabetes att förbättra sitt blodsocker och potentiellt reversera sin diabetes.

Precis som i Reverse Diabetes2 Now-programmet, fick deltagarna även här noga övervaka sitt blodsocker, i detta fall med en kontinuerlig glukosmätare (CGM), för att få kunskap om vilka livsmedel som tycks höja blodsockret mest.

Ett av de mest intressanta fynden från Reverse Diabetes2 Now-programmet är att lågutbildade deltagare lyckades lika bra med att reversera sin diabetes som de med högre utbildning. Precis som tidningen konstaterar strider detta mot den konventionella uppfattningen om att lågutbildade personer är mindre mottagliga för livsstilsförändringar.

På Diet Doctor tror vi att alla kan förbättra sin hälsa genom hälsosam kost, bara de ges rätt verktyg och får de resurser de behöver för att lyckas med en livsstilsförändring. I takt med allt fler försäkringsbolag och andra aktörer ställer sig bakom den viktiga strävan att behandla typ 2-diabetes som ett reversibelt tillstånd, fortsätter vi förmedla kunskap som bygger på vetenskap och hjälper individer att uppnå bättre hälsa. Vi erbjuder bland annat veckomenyer för alla smaker och plånböcker samt en snabbkurs i diabetes för dig som vill lära dig mer.

Tidigare

Ytterligare bevis – LCHF gynnar blodsockerkontroll för personer med typ 2-diabetes

Reversera typ 2-diabetes med fasta och LCHF – utan att gå ner i vikt

Virta Health publicerar nya resultat från studie om lågkolhydratkost vid typ 2-diabetes


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om typ 2-diabetes