LCHF förbättrar bukspottkörtelns funktion samt typ 2-diabetes

measuring-blood-sugar (1)

En ny studie visar att lågkolhydratkost med högt proteinintag förbättrar glukoskontroll samt bukspottkörtelns funktion mer än traditionell kost för typ 2-diabetes. Något som kanske är desto viktigare – studien visade dessa hälsovinster oberoende av viktminskning.

Flera studier som publicerats under de senaste åren visar att lågkolhydratkost både kan underlätta behandlingen och till och med reversera typ 2-diabetes. Många av hälsovinsterna har antagits bero på kostens effekt på viktnedgång, vilket vanligtvis resulterar i förbättrad insulinkänslighet och minskad hyperinsulinemi.

Förutom effektiv viktminskning, är det möjligt att LCHF även kan medföra unika hälsovinster som också förbättrar betacellsfunktionen i bukspottkörteln? En ny dansk studie menar att svaret är ja.

Typ 2-diabetes är en mångfacetterad sjukdomsprocess med insulinresistens och hyperinsulinemi, vilket så småningom kan leda till både att betacellerna i bukspottkörteln förstörs och insulinbrist.

Studien randomiserade 28 individer med typ 2-diabetes som antingen fick äta kost bestående av 30 % kolhydrater och 30 % protein, eller kost bestående av 50 % kolhydrater och 17 % protein. Efter sex veckor gick deltagarna över till det andra kostupplägget.

Anmärkningsvärt var att forskarna själva tillhandahöll studiens samtliga måltider. Det är många måltider! Det är ett fantastiskt sätt att förbättra efterlevnaden.

Båda kostuppläggen innehöll samma mängd kalorier och utformades för att begränsa viktminskning. En kalorianpassaning eliminerar den naturliga kalorireduktion som LCHF vanligtvis resulterar i. Däremot möjliggör det en jämförelse av makronutrientinnehållets direkta effekt, oberoende av viktminskning.

Precis som tidigare studier har visat resulterar lågkolhydratkost med högt proteinintag i signifikant förbättrade glukosvärden direkt efter måltid och 24 timmar framåt.

Det som gör att denna studie sticker ut är att dess resultat också visade en förbättrad betacellskänslighet och funktion i bukspottkörteln. Och det är här det blir lite komplicerat.

Mellan grupperna visades ingen skillnad i fastande insulinnivåer, dock gick författarna djupare och mätte även känslighetsmarkörer för bukspottkörteln, som förhållandet mellan proinsulin och insulin. Även om dessa mätningar för det flesta upplevs som nya, beskriver författarna i tidningen att dessa markörer är välkända mätningar av bukspottkörtelns funktion och känslighet. De flesta av dessa markörer förbättrades avsevärt inom gruppen med lägre kolhydratintag.

Utifrån kosten bestående av 30 % kolhydrater och 30 % protein drar studien följande slutsatser och är oberoende av viktminskning:

  1. förbättrar glukoskontroll
  2. förbättrar insulinkänslighet
  3. förbättrar betacellfunktionen i bukspottkörteln
  4. ökar mättnadskänsla
  5. minskar fett i lever och bukspottkörtel

I studien framgår det inte om den främsta orsaken till förbättringarna beror på lägre kolhydratintag eller högre proteinintag; det är möjligt att båda spelar en roll i de positiva förändringarna som ses. Studien visar dock att proteinrik kost, som i detta fall innebar kost med 30 % protein, inte skadar glukos- och insulinkontroll.

Denna studie ger oss hopp om att lågkolhydratkost med högt proteinintag kan förbättra typ 2-diabetes genom att förbättra insulinkänslighet samt bukspottkörtelns funktion, oberoende av viktminskning. Det är ett viktigt steg i förståelsen av hur vi med hjälp av kost kan reversera typ 2-diabetes och förbättra hälsan.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Lågkolhydratkost ger mindre urinsyra, vilket kan innebära minskad insulinresistens

Hur förutbestämda uppfattningar kan påverka vetenskapliga tolkningar

Ny studie visar att fasta kan vara lika effektivt som minskat kaloriintag


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Diabetes