Ketoner förbättrar kognitiv funktion – enligt en mindre randomiserad kontrollerad studie

senior-cooking

En ny studie visar att MCT-olja (medellånga mättade fettsyror) och ketonerna som bildas är positivt för kognitiv funktion samt förebygger försämring av den kognitiva förmågan.

Preliminär evidens (artikel på engelska) och anekdotiska rapporter tyder på att ketos och ketontillskott kan gynna kognitiv funktion, det är dock få randomiserade kontrollerade studier som har undersökt påståendet.

I en ny studie publicerad i Alzheimer’s and Dementia randomiserades 122 personer att antingen inta MCT-olja eller en vegetabilisk oljebaserad placebo. Sex månader senare hade 83 personer slutfört studien. Därefter bedömdes deltagarnas kognitiva funktion med hjälp av flera olika kognitiva tester.

Inom MCT-gruppen förbättrades både minnet, talet och språkanvändning signifikant jämfört med placebogruppen. Dessa hälsovinster var ännu tydligare vid högre ketonnivåer.

Författarna tror att dessa förbättringar uppstår vid högre ketonnivåer i blodet och större ketonupptag i hjärnans vävnader. Dessa resultat stöder tron ​​att en sviktande hjärna kan fungera ”bättre” när ketoner används som bränsle snarare än enbart glukos.

Författarna påpekar att inga läkemedel är godkända för mild kognitiv försämring, samt att de som är godkända för användning vid Alzheimers sjukdom i bästa fall fungerar dåligt.

Kan ketoner vara svaret på behandling och förebyggande av Alzheimers? Här behövs det mer forskning, men randomiserade kontrollerade studier som denna ger oss ytterligare stöd för hypotesen att ketoner kan stötta hjärnan. Hur mycket och hur länge återstår att se. Då riskerna är små samtidigt som den potentiella vinsten är mycket stor bör ketogen kost eller exogena ketoner vara värt ett försök för behandling av kognitiv försämring.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

LCHF förbättrar bukspottkörtelns funktion samt typ 2-diabetes

Lågkolhydratkost ger mindre urinsyra, vilket kan innebära minskad insulinresistens

Hur förutbestämda uppfattningar kan påverka vetenskapliga tolkningar


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Ketos