Metaanalys visar att ketogen kost medför hälsovinster för typ 2-diabetiker

type-2-diabetes

Eftersom intresset för ketogen kost fortsätter att växa ser vi allt fler granskningar som analyserar resultaten av befintliga studier, inklusive en studie vi skrev om i juni.

Nu visar en ny metaanalys av kliniska studier på ketogen kost, som uteslutande gjorts på personer med typ 2-diabetes, att strikt LCHF minskar blodsockret avsevärt, främjar viktminskning samt förbättrar lipidprofiler:

Cureus 2020: Effects of the ketogenic diet on glycemic control in diabetic patients: meta-analysis of clinical trials

Visserligen var detta en liten metaanalys. Även om forskarna godkände sex studier för granskningen, inkluderades endast de fyra studier som hade kontrollgrupper i analysen. Av dessa fyra var tre randomiserade kontrollerade studier och i den sista studien fick deltagarna själva välja om de skulle äta ketogen kost eller kalorisnål kost.

Några av studierna är bekanta för många, som den studie från 2008 där ketogen kost jämfördes med kost med lågt GI (glykemiskt index), ledd av dr Eric Westman samt en studie från 2017 där man jämförde ketogen kost med tallriksmodellen, ledd av dr Laura Saslow.

Studierna varade mellan 16 och 32 veckor och antalet deltagare varierade från 25 till 363. I två studier var målet för kolhydratintaget max 20 gram per dag, i de andra två 20 till 50 gram per dag.

Sammantaget hade deltagarna signifikanta minskningar i fastande blodsocker, HbA1c, vikt och triglycerider samt ökningar av HDL och små eller inga förändringar alls i LDL. När analytikerna däremot sammanförde alla studieresultat var effekterna inte lika dramatiska, på grund av de stora variationerna i studiernas utfall.

Forskarna betonar dock att detta inte borde påverka läkares beslutsfattande när de överväger ketogen kost till sina patienter. Detta med tanke på att ketogen kost fungerade bättre än kontrolldieterna i samtliga studier.

Forskarna medger att de i förväg antog att deltagarnas lipidprofiler skulle försämras på grund av det höga fettintaget på ketogen kost, men efter att ha genomfört sin analys fann de istället att det motsatta inträffade.

De konstaterar avslutningsvis: ”Rekommendationen utifrån denna granskning är därför att ketogen kost tillsammans med mediciner ska betraktas som en terapeutiskt åtgärd för diabetespatienter.”

Vi på Diet Doctor instämmer. Vi hoppas att granskningar likt denna uppmuntrar läkare att stötta de patienter som vill reversera typ 2-diabetes med hjälp av ketogen kost.

Tidigare

Studie visar att LCHF reverserar typ 2-diabetes och leder till besparingar

Bristfällig analys pekar på att hälsovinsterna med LCHF försvinner efter sex månader

Observationsstudie antyder att lågkolhydratkost är associerad med högre koronar kalciumpoäng


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om LCHF