Ny studie: Är inte LCHF överlägset när det gäller att gå ner i vikt?

GettyImages-902632942

 
Ytterligare en studie i den eviga striden mellan lågkolhydratkost och fettsnålt för viktnedgång. Först en snabb bakgrund: Läget hittills, enligt Public Health Collaborations genomgång av studier, är 29 segrar för lågkolhydratkost (vilket innebär en statistisk signifikant större viktnedgång).1

Antalet segrar för fettsnålt? En stor fet nolla.

Men, det finns också 28 studier som inte visar någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna som studerats. Det är alltså oavgjort.

Den fullständiga bilden av forskningsläget är alltså 29 segrar för lågkolhydratkost, (samma) 29 förluster för fettsnålt och utöver det en stor mängd oavgjorda.

När media rapporterar om en ny studie är de inte speciellt intresserade av att ge oss hela bilden av forskningsläget. Det är beklagligt för läget förändras inte av en enda studie. Nej, media vill alltid lyfta något nytt och spännande som ger många klick. Tendensen är alltså att de struntar i den kunskap man redan har.

Det tillåter dem att rapportera någonting spännande och nytt precis varje gång. I fallet med lågkolhydrat kontra fettsnålt betyder det att hälften av rubrikerna säger ”LCHF är överlägset för viktnedgång” och hälften av rubrikerna menar att ”LCHF är INTE överlägset för viktnedgång” (det var alltså oavgjort).

Vad är det som saknas? Jo, ”fettsnålt är överlägset för viktnedgång”. Det har aldrig hänt och kommer sannolikt aldrig att hända. Fettsnål kost har alltid varit en förlorare.

Den aktuella Stanford-studien

Den nya studien från Stanford och professor Christopher Gardner, som presenterades igår, är riktigt intressant. Den hör till medias andra kategori (”LCHF är inte överlägset”) trots att den pekar på en icke-signifikant fördel för lågkolhydratkost (6 kilo jämfört med 5,3 kilo).

Studien pågick under ett års tid och jämför ”hälsosam” fettsnål kost med ”hälsosam” lågkolhydratkost. Vad är då ”hälsosam”? Det visar sig att båda grupperna får rådet att undvika socker och raffinerade kolhydrater! Vilket framsteg! Vi har nått långt.

Tyvärr gjorde dessa (hälsosamma) råd att skillnaden mellan de två grupperna blev liten. Faktum är att gruppen som åt fettsnålt även drog ner på kolhydraterna (jämfört med tidigare), konsumerade en signifikant mindre mängd socker och fick sänkt glykemisk belastning.2

Gruppen som åt kolhydratsnålt siktade under de första 8 veckorna på att hålla sig under 20 gram kolhydrater per dag (vanligen mycket effektivt). Men, efter den första begränsade perioden blev deltagarna ombedda att hålla kolhydratintaget så lågt som var enkelt att genomföra. Det resulterade att gruppen rapporterade att de höll sig under 100 gram kolhydrater per dag i tre månader och i slutet av studien åt de i genomsnitt 130 gram kolhydrater per dag. Det är ganska långt ifrån ketogen kost och därmed säger resultatet inte mycket, om ens någonting, om de långsiktiga effekterna på vikten av strikt LCHF.

Båda grupperna fick en del goda råd: undvik socker, undvik raffinerade kolhydrater (som mjöl), undvik processad mat, ät mycket grönsaker och fokusera på riktiga råvaror. Det är dessutom anmärkningsvärt att det slutliga resultatet (minus 6 kilo för lågkolhydratkost och minus 5,3 för fettsnålt) är ett riktigt bra genomsnittligt värde efter 12 månader. Notera att genomsnittet inkluderar alla, vare sig deltagarna klarade av att följa råden eller inte, resultaten för de deltagare som lyckades följa råden enligt instruktion var sannolikt i genomsnitt mycket högre.

Om jag får spekulera är anledningen till att vi inte ser någon extra vinst av lågkolhydratkost i den här studien att grupperna hamnade väldigt lika när det handlar om dåliga kolhydrater. Den fettsnåla gruppen åt också en mindre mängd kolhydrater (!) och en signifikant mindre mängd socker, medan lågkolhydratgruppen åt en inte så effektiv kolhydratreducerad kost, med hela 130 gram kolhydrater per dag.

Insulinnivåer och gentest

Studien ville också visa om man kan förutsäga vem som lyckas bäst på lågkolhydratkost resp fettsnål kost genom att testa insulinnivåer och genetisk profil innan studien påbörjades.

Resultatet, som var något av en besvikelse, var nej. Det fanns ingen klar skillnad i resultat, baserat på denna måttstock. Det negativa resultatet kan ha påverkats av det faktum att det var små skillnader mellan de olika kosthållningarna. Men det innebär fortfarande ett slag mot idén att det är möjligt att förutspå vem som lyckas bäst på en specifik kost, grundat på blodprov och gener.

Vad hände efter tre och sex månader?

I andra studier som jämför lågkolhydratkost och fettsnålt kan de största skillnaderna (nästan alltid till fördel för lågkolhydrat) ses tidigt i studien, under det första halvåret, då deltagarna äter minst andel kolhydrater. Många återgår till sin ursprungliga kost med tiden (mycket mänskligt) och skillnaderna minskar för att ofta landa på ett icke-signifikant resultat.

Även i den här studien åt deltagarna i lågkolhydratgruppen något mindre kolhydrater i inledningen, vid tre och sex månader, och mer med tiden.

Enligt studien mätte de också alla faktorer (förmodligen även vikt) vid tre, sex och 12 månader. Men det var enbart vikten vid 12 månader som rapporterades.

Jag tycker att det är märkligt. Varför inte rapportera vikten vid tre och sex månader, om det har mätt den? Baserat på tidigare studier, skulle fördelen för lågkolhydrat sannolikt ha blivit mer märkbar vid de mättillfällena. Men vi vet inte, för studiens författare har tydligen bestämt sig för att exkludera dessa värden. Tyvärr, jag är nyfiken på vad de visade.

Sammanfattningsvis

Den här studien läggs till de 57 tidigare (RCT) som jämför lågkolhydratkost med fettsnålt när det gäller viktnedgång.

Från 29 vinster för lågkolhydratkost, noll för fettsnålt och 28 oavgjorda, har vi nu 29 vinster för lågkolhydratkost och 29 oavgjorda. Vinsterna för fettsnålt är fortfarande noll.

Den här studien pekar däremot på att fettsnål kost även den kan fungera ganska bra så länge du undviker socker, raffinerade kolhydrater och processad mat och istället fokuserar på grönsaker och råvaror.

Det är sannolikt goda råd, oavsett vilken kosthållning du än har.

Mer

JAMA: Effect of Low-fat vs low-carbohydrate diet on 12-month weight loss in overweight adults and the association with genotype pattern or insulin secretion

Public health collaboration: Randomised Controlled Trials Comparing Low-Carb Diets Of Less Than 130g Carbohydrate Per Day To Low-Fat Diets Of Less Than 35% Fat Of Total Calories

SVT: Lite kolhydrater eller fettsnålt? Spelar ingen roll menar ny forskning

Grunderna i LCHF

Insulin

Mer

LCHF för nybörjare

Kampen mot felaktiga kostråd fortsätter

Virta Health: Resultat efter ett års studie på ketogen kost

  1. Randomiserade kontrollerade studier (RCT).

  2. Totalt kolhydratinnehåll multiplicerat med glykemiskt index (hur snabbt kolhydrater höjer blodsockret)

Äldre inlägg