Ny studie hävdar att rött kött leder till hjärtsjukdom

steak-on-the-grill

En ny observationsstudie, publicerad i The BMJ, pekar på en koppling mellan ökad konsumtion av rött kött och ökad risk för hjärtsjukdom. Det hittade också kopplingar mellan att byta ut kött mot vegetariska alternativ och bättre hälsa.

Tyvärr är denna studie (bokstavligen) en upprepning av de många lågkvalitativa studier som gjorts tidigare (artikel på engelska). Den utgår från samma insamling av data för att replikera tidigare observationsresultat.

Författarna av denna studie har sedan 1986 följt vårdpersonal, mestadels manlig, fram till 2016. De kom upp i imponerande 1 023 872 person-år, vilket definieras som antalet personer multiplicerat med antalet år de följdes.

För att dokumentera sitt matintag fick deltagarna fylla i frågeformulär vart fjärde år.

Författarna fann ett ökat riskförhållande för hjärtsjukdom på 1,28 för de som åt mest rött kött jämfört med de som åt minst samt ett ökat riskförhållande på 1,12 för varje extra portion rött kött.

Återigen vill jag påpeka hur minimal denna skillnad är. Som vi har beskrivit i vår guide om observationsstudier har allt med ett oddsförhållande på mindre än 2,0 en hög risk att vara statistiskt brus och inte en verklig effekt. En risk på 1,28 kan låta imponerande, som ”ökad risk på 28 %”, men statistiskt sett är det inget märkvärdigt.

Mer oroande än det minimala riskförhållandet är problemet med healthy user bias (friska personer med redan låga riskförhållanden). I en perfekt värld skulle samtliga vanor och egenskaper vara desamma mellan de personer som äter mest kött och de som äter minst. Hade det varit så, kunde varje skillnad i risken för hjärtsjukdom antas bero på skillnaden i köttkonsumtion, snarare än skillnader i andra vanor och val.

Tyvärr är det inte vad vi hittar i denna studie. De som åt mindre rött kött var också mindre benägna att röka (5 % mot 14 %), konsumera alkohol och ha diabetes. De var mer benägna att träna och äta multivitamintabletter. Dessa beteenden är välkända markörer för individer som är intresserade av att leva hälsosamt. Enbart dessa variabler borde vara tillräckliga för att ifrågasätta resultaten.

Det finns dock en mer betydelsefull variabel.

De som åt mest kött åt också nästan 1000 kalorier mer per dag än de som åt minst. Nästan 1000 kalorier! Om det är någonting kostvetenskapen har lärt oss är det att de som överkonsumerar kalorier tillsammans med en kolhydratrik västerländsk kost tenderar att ha sämre hälsa.

När vi tittar på denna studie måste vi därför fråga oss själva: Hur kan vi vara säkra på att det var rött kött som bidrog till den ökade risken för hjärtsjukdom?

Återigen kan vi inte dra denna slutsats baserat på bevisen. Denna studie är inte utformad för att på ett trovärdigt sätt bevisa någonting om skadorna från rött kött eller hälsovinsterna med att äta mer vegetariskt framför kött. Däremot visar studier som strikt klassificerar kvaliteten på bevisen bakom kostpåståenden att kopplingar mellan rött kött och kronisk sjukdom är opålitliga.

Vi kan bara hoppas att mediarubrikerna inte förstorar studiens betydelse, vilket tenderar att förvirra snarare än att utbilda allmänheten.

Istället för att lita på rubriker uppmuntrar vi dig att läsa mer om bevisen kring rött kött i vår evidensbaserade guide: Rött kött – är det hälsosamt?

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Förbränner den som äter LCHF mer kalorier?

Män går ner mer i vikt på LCHF jämfört med kvinnor – men varför?

Metaanalys visar att ketogen kost medför hälsovinster för typ 2-diabetiker


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om kött