Ny studie: Strikt LCHF med kaloribegränsning fungerar för överviktiga kvinnor

ketofood

Återigen har strikt LCHF visat sig hjälpa människor att gå ner i vikt och förbättra sin hälsa.

I en ny studie från polska forskare som publicerades förra månaden, visade resultatet att kvinnor med övervikt och fetma, som följde en kaloribegränsad ketogen kost, uppnådde en dramatiskt viktminskning och förbättring av flera hälsomarkörer:

Nature 2020: The effects of a low-calorie ketogenic diet on glycaemic control variables in hyperinsulinemic overweight/obese females

I denna randomiserade kontrollerade studie tilldelades 100 kvinnor med kroniskt höga insulinnivåer att under 12 veckor antingen följa en strikt LCHF bestående av 20 % färre kalorier än deras beräknade dagsbehov, eller fortsätta att äta sin vanliga kost.

I slutet av studien hade kvinnorna i LCHF-gruppen i genomsnitt tappat 13,6 kilo. En lika imponerande förändring var att de även hade minskat midjemåttet med 11,6 cm i genomsnitt.

Dessutom sjönk deras genomsnittliga nivå för fasteinsulin och värden för insulinresistens med mer än 50 % och en 20 % lägre nivå av fasteblodsocker. Kvinnornas triglycerider minskade dessutom från 2,4 mmol/l till 1,45 mmol/l samt att deras HDL i genomsnitt ökade från 0,95 mmol/l till 1,37 mmol/l.

Efter bara 12 veckor med ketogen kost hade flera av kvinnornas hälsomarkörer – inklusive fasteinsulinet – förbättrats så pass mycket att de ansågs ligga inom det normala intervallet.

Kvinnorna i kontrollgruppen gick däremot inte ner i vikt eller upplevde andra positiva förändringar av hälsomarkörer. Med tanke på att dessa kvinnor inte gjorde några förändringar alls i kosten, är detta heller inte förvånande.

Vi behöver dock poängtera att forskarna valde att begränsa både kalorier och mängden kolhydrater inom LCHF-gruppen.

Helst skulle båda grupperna antingen fått en kaloribegränsning alternativt tillåtits att äta tills de kände sig helt mätta. Om detta varit fallet skulle det varit lättare att avgöra om några hälsovinster berodde enbart på ketogen kost, istället för att vi nu behöver överväga möjligheten att den avsiktliga kaloribegränsningen också haft en stor inverkan.

Å andra sidan anses inte detta vara en mycket kalorisnål kost (alltså 800 eller färre kalorier per dag), som vanligtvis använts i flera andra studier.

Kvinnorna i LCHF-gruppen rapporterade att de åt cirka 1800 kalorier per dag, vilket var ett genomsnittligt underskott på cirka 450 kalorier per dag. Underskottet beräknades genom att subtrahera varje kvinnas uppskattade energiförbrukning (kalorier ut) från mängden kalorier som de rapporterade att de konsumerade (kalorier in).

Ett kaloriunderskott av denna storlek, förväntas vanligtvis att under 12 veckor ge en förlust på cirka 4,5-7 kilo. Kvinnorna i denna studie förlorade istället under denna period 13,6 kilo i genomsnitt.

Det är viktigt att komma ihåg att strikt LCHF normalt sätt gör att kroppen i början släpper ut en stor mängd vatten, vilket sannolikt har bidragit till den totala viktminskningen för en del av kvinnorna.

Trots att förändringar i kroppssammansättningen inte rapporterades, visar dock det minskade midjemåttet att en stor del av den totala viktminskningen de fick under dessa 12 veckor, sannolikt var fett. Eftersom det rapporterades ett tillräckligt proteinintag (i genomsnitt cirka 90 gram per dag), kan vi förvänta oss att den fettfria massan förblir stabil eller ökar, vilket såklart hade varit bra att objektivt mäta här.

Dessutom överensstämmer deras dramatiska förbättringar i insulinnivåer samt andra förbättringar av hälsomarkörer med resultat från tidigare forskning på strikt LCHF där personer tillåtits äta tills de blivit mätta.

Ja, kvinnorna i LCHF-gruppen hade en liten kaloribegränsning, men 1800 kalorier per dag, räcker vanligtvis för att de flesta kvinnor ska känna sig nöjda – särskilt när de äter näringsrik och mättande ketogen kost.

Faktum är att studiens författare till och med noterade:

Efter att experimentet var avslutat berättade flertalet av kvinnorna att de skulle fortsätta med denna kost, inte bara av hälsoskäl utan även för att det rent praktiskt fungerade väldigt bra i deras vardag.

På Diet Doctor hoppas vi såklart att de flesta av dessa kvinnor fortsätter att äta lågkolhydratkost resten av livet och att fler människor väljer att göra detsamma!

Tidigare

Kursändring för lågkolhydratkost

Ny översikt: kaloribegränsad ketogen kost är effektiv för viktnedgång

Så gör du för att gå ner i vikt med LCHF


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Gå ner i vikt