Ny översikt: kaloribegränsad ketogen kost är effektiv för viktnedgång

GettyImages-929029958

Här på Diet Doctor har vi i många år skrivit om fördelarna med LCHF/ketogen kost för viktnedgång och hälsa.

En stor och ny översikt över kliniska försök och kohortstudier har kommit fram till att ketogen kost med mycket lågt kaloriinnehåll (very-low-calorie ketogenic diets, VLCKD) är både säkert och effektivt för att uppnå viktnedgång hos personer med övervikt och fetma:

Efficacy and safety of very low calorie ketogenic diet (VLCKD) in patients with overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis

Av de tolv studierna i översikten var fyra randomiserade, kontrollerade studier (RCT). I samtliga studier rapporterade vuxna med övervikt och fetama att de konsumerade mindre än 800 kalorier och 50 gram kolhydrater per dag i flera veckor. Denna strikta fas följdes sedan av en gradvis ökning av kalorier och kolhydrater, som del av försök i flera faser.

I den inledande fasen var viktnedgången 10 kilo i de studier där den ketogena kosten konsumerades i mindre än fyra veckor, och 15 kilo i de studier där perioden med ketogen kost varade i 4-12 veckor. Dessutom upplevde deltagarna förbättringar gällande ett flertal hälsomarkörer, inklusive lägre triglycerider, blodtryck och förbättrade levervärden.

Endast tre av studierna hade uppföljningsperioder på två år eller mer. Det intressanta är att de forskare som genomförde de studierna rapporterade att många personer lyckade hålla största delen av viktminskningen de uppnådde under den initiala fasen (med VLCKD), trots att intaget av kalorier och kolhydrater sedan ökat med tiden.

Vi på Diet Doctor menar att en medveten och drastisk kalorirestriktion inte är nödvändig för viktnedgång med ketogen kost. Trots allt har evidens av hög kvalitet upprepade gånger visat att ketogen kost minskar aptiten och leder till en spontan minskning av energiintaget.1 Vi uppskattar ändå att man studerar VLCKD och visar att kosthållningen kan användas på ett säkert sätt för att rivstarta viktnedgång, för att därefter leda till en näringstät LCHF-livsstil på längre sikt.

Tidigare

Ny studie: ”Anmärkningsvärda” resultat hos soldater på ketogen kost

All viktnedgång ger inte samma resultat

LCHF-utmaningen: ”Det har varit spännande och väldigt annorlunda”

Viktnedgång

Äldre inlägg