Kursändring för lågkolhydratkost

low_carb_food (1)

Hur vet man när ett paradigm-skifte har skett?

Det vet man egentligen inte. Revolutionära förändringar inom vetenskap och kultur sker vanligtvis inte i ett svep. Förändringar sker oftast gradvis och i en icke linjär process.

Bakterieteorin, som säger att sjukdomar orsakas av mikroorganismer som invaderar kroppen, började ta form långt innan forskaren Louis Pasteurs lyckades övertyga sina kollegor. Inte förrän slutet av 1850-talet tog de hans experiment på allvar.

På den tiden var heller inte Pasteurs experiment lika självklara som de är idag. Då applåderades han för att ha motbevisat evolutionsteorin och som en del av den ”spontana generationen” formades en tanke om att levande organismer kan uppstå från icke levande materia så som förruttnad mat.

Till och med efter sekelskiftet fortsattes bakterieteorin att ifrågasättas på vissa håll där det än idag fortfarande finns förnekare till teorin.

Att använda lågkolhydratkost som behandling för fetma, diabetes och epilepsi har haft en viktig plats både i allmänna kretsar och inom den medicinska forskningen. Det var inte förrän när fettsnål kost blev allt mer populär som lågkolhydratkost uppfattades som “farligt” eller bara en “fluga”.

Men nu ser vi tiderna sakta förändras.

American Diabetes Association godkänner lågkolhydratkost

Den första och extremt viktiga förändringen inträffade förra året när American Diabetes Association (ADA) inkluderade lågkolhydratkost bland de kostråd som ges till personer med typ 2-diabetes.

Tidigare i år fick vi dessutom reda på att vd:n för ADA, Tracey Brown själv hanterar sin typ 2-diabetes med lågkolhydratkost.

Lågkolhydratkost ger ingen ökad risk för kroniska sjukdomar

Ett mer subtilt, men inte mindre viktigt tecken på att en förändring håller på att ske, är från utdraget ur slutsatsen i den rapport som Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC) släppte som informerar om uppkomsten av Dietary Guidelines for Americans (DGA). Även om slutsatserna var täckta i ”utskotts-språk”, översattes den till något enastående.

DGAC konstaterar att kostupplägg som inte macthar den ”godkända makronutrientsfördelningen” (vilket inkluderar kostupplägg med lägre kolhydratintag och högre fettintag) inte ökar risken för hjärtsjukdom.

DRAFT-Conclusion-Statement-and-Grade

DGAC konstaterar också att det inte finns tillräckliga bevis för att antyda att lågkolhydratkost skulle öka risken för typ 2-diabetes, övervikt eller fetma.

Det här betyder i sin tur att läkare som använder lågkolhydratkost som alternativ, kan försäkra sina patienter att enligt DGAC finns det inga bevis på att ett sådant kostupplägg skulle innebära en ökad risk för hjärtsjukdom, typ 2-diabetes eller fetma.

Diabetesspecialister utbildar sina kollegor om lågkolhydratkost

Den här nyheten kom när allt fler läkare började använda lågkolhydrat- och ketogen kost till sina patienter. Ett talande exempel på detta kommer från Association of Diabetes Care and Educations Specialists (ADCES).

ADCES är en världsledande organisation inom diabetesbehandling. De är kända för deras specialicering inom patientfokuserad utbildning och stödfunktion. De har dock tagit god tid på sig att börja använda ett minskat kolhydratintag som behandlingsform för att hjälpa individer att bättre hantera (och till och med reversera) sin typ 2-diabetes.

Enligt maj-utgåvan av den vetenskapligt granskade tidsskriften, ADCES in Practice verkar detta nu ha förändrats. Rapporten innehöll två artiklar som båda stödjer kolhydratrestriktion för personer med diabetes.

En artikel “Medication Adjustments for Ketogenic Meal Plans,” lär diabetesutbildare hur de kan hjälpa patienter att undvika en farligt låg blodsockernivå orsakad av övermedicinering vid ketogen kost. I artikeln skriven av farmaceuten Diana Isaacs och dietisten Dawn Noe, finns en tabell med medicinska rekommendationer vid ketogen kost, och en fallstudie som gör att läkare utan fara kan stötta patienter som vill dra ner på medicineringen vid ketogen kost.

nD7xKKcOjVVtYqAPCs0wCSdILQz8c-zGdp6fxqNORYBJctG4oU9STzwLdZ0-vva2nJH6sr4Sd2lACtYsNtLtbrqzh7SsPj21i96heKEOUPgMG7VtRMACL_pDTJX5MHhsu

Bild från Issacs & Noe, 2020, “Medication Adjustments for Ketogenic Meal Plans,” ADCES in Practice

En annan artikel skriven av Danielle Chi, leg sjuksköterska, hävdar att forskning visar att reducering av kolhydrater kan vara en effektiv metod för att hjälpa personer med diabetes att uppnå sina hälsomål. Hon backar själv upp detta utifrån sina egna erfarenheter som sjuksköterska med typ 1-diabetes.

Dessvärre har hon upptäckt att när hennes patienter besöker sjukvården för andra besvär, blir de ofta tillsagda att deras normala HbA1c är för lågt och blir därmed uppmanade att börja äta åtminstonde 60 gram kolhydrater per måltid.

De negativa hälsoeffekterna som uppstår när patienterna följer detta råd är väldigt frustrerande både för patienten själv och Chi. Hennes gensvar på detta sammansfattas på ett bra sätt i titeln på artikeln; ”Vänligen sluta säga till mina patienter att äta mer kolhydrater.”

Mättat fett är inte farligt

Äntligen ser vi även förändringar i ett av de största hindren för att lågkolhydratkost ska bli accepterat. Många läkare anser att lågkolhydratkost är farligt eftersom man vanligtvis inte begränsar intaget av mättat fett vilket tros leda till en ökad risk för hjärtsjukdomar.

Som svar till detta publicerade Journal of the American College of Cardiology, som är en av de mest inflytelserika tidskrifterna inom behandling av hjärtsjukdomar, nyligen en översiktsartikel som kräver att ”farorna” kring mättat fett ska omvärderas.

Att en artikel som argumenterar mot restriktionerna om mättat fett passerar den granskningsprocess som denna tidskrift kräver är som dr. Bret Scher beskriver – väldigt stora nyheter.

Kan det vara så att främjandet av lågt fettintag och kritiken kring lågkolhydratkost bara har varit ett enda stort misstag?

En omvändning av historien

År 1957 publicerade Newsweek en artikel med titeln “Fats — Not Proved Guilty,” i “a new fad – the anti-cholesterol or low-fat diet.”

Det artikeln indikerar på är att “forskare ännu inte har hittat någon godtagbar mätning som i enighet visar att ett sådant kostupplägg skulle göra annat än att skada”. Trots att ett vetenskapligt samförstånd aldrig uppnåddes, skrevs direktiven om fettsnål kost in i de nationella näringsriktlinjerna 20 år senare.

Kostupplägg med lågt fettintag och högt kolhydratintag blev standarden för en “hälsosam kost” som spridits sig i hela världen från 1970-talet fram till idag. Det är dock viktigt att komma ihåg att dr Robert Atkins bok om lågkolhydratkost, inte publicerades förrän år 1972. ”För att vara en bok som funnits med på The New York Times lista över de mest sålda böckerna i 5 års tid – förtjänar den en plats bland ”topp 50″ av alla böcker som någonsin har skrivits.”

Trots att en lågkolhydratkost gick emot de allmänna riktlinjerna, fortsatte det att vara ett populärt val för miljontals människor. Så småningom kom även den medicinska vetenskapen ikapp.

År 2002 utsåg Time magazine Atkins till en av de mest betydelsefulla personerna följt av denna kommentar:

I 30 år predikade Atkins om fördelarna med lågkolhydratkost; i 30 år ville kött-älskande amerikaner tro på honom; och i 30 år har deras läkare sagt åt dem att inte göra det. År 2002 var det dock flera studier som visade sig stödja Atkins okonventionella inställning och den medicinska etableringen började äntligen tänka om”

Det finns dock mycket kvar att göra där den medicinska etableringen fortfarande 18 år senare håller på att “tänka om.” De senaste förändringarna indikerar dock att en kursändring är på ingång där inställningen till lågkolhydratkost kraftigt förändras. I linje med denna förändring försöker grupper i USA att förändra den officiella näringspolitiken.

The Low-Carb Action Network (L-CAN) arbetar för att få ett lågkolhydratalternativ i de amerikanska kostråden, Dietary Guidelines for Americans. På L-CANs hemsida kan du läsa förslag på hur du kan hjälpa till att driva deras arbete framåt.

The Nutrition Coalition (TNC) fokuserar på att säkerhetställa att de nationella kostråden bygger på de starkast möjliga bevis. De arbetar specifikt med att försöka lyfta de nuvarande begränsningarna för mättat fett. På TNCs hemsida får du mer information om hur du kan hjälpa till att driva detta arbete framåt.

Här på Diet Doctor gör vi vår del genom att sammanfatta och förmedla vidare den vetenskapliga evidens som finns för lågkolhydratkost.

Vill du vara med och stödja vårt fortsatta arbete och bidra till en fortsatt förändring av detta paradigm, kan du börja med att bli medlem. Registrera dig nu för en gratis 30-dagars provperiod och börja engagera dig i Diet Doctors nätverk.

Tidigare

Virta Health publicerar nya resultat från studie om lågkolhydratkost vid typ 2-diabetes

Mättat fett blir allt mer accepterat

Ny studie: Lågkolhydratkost tillsammans med ökat proteinintag förbättrar hälsomarkörer


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Grunderna i LCHF