Mättat fett blir allt mer accepterat

bacon_eggs

Den troligtvist mest inflytelserika tidsskriften inom kardiologi, The Journal of the American College of Cardiology (JACC), publicerade nyligen en artikel av dr Ron Krauss, dr Jeff Volek, dr Andrew Mente med flera. Författarna kräver en omprövning av de påstådda ”farorna” med att äta mättat fett.

Det här är stort. Mycket stort.

”Fullfeta mejeriprodukter, oprocessat kött, ägg och mörk choklad är samtliga livsmedel rika på mättat fett med en komplex struktur och som inte är förknippade med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Sett till alla de bevis som finns tillgängliga, stöds inte ytterligare begränsning av intaget av sådana livsmedel” avslutar tidningen.

I februari skrev vi om en workshop (genomförd av flera personer ur samma grupp av forskare) där läkarna konstaterade följande:

”I meta-analyser både från adekvata randomiserade kontrollerade studier på minskat intag av mättade fettsyror samt utifrån observationsstudier, har man inte funnit några signifikanta bevis för att intag av mättat fett i kosten skulle ha effekt på hjärt-kärlsjukdom eller ökad dödlighet.”

Följande slutsats var en tillräckligt stor nyhet för att ansedda traditionella forskare ska kunna bekräfta att vetenskapen inte stöder de nuvarande riktlinjerna, som begränsar mättat fett i kosten. Men att forskarna sedan går ännu längre och publicerar sin artikel i den bredaste tidskriften har vi aldrig tidigare skådat.

Kan det här vara ett tecken på ett trendbrott?

Eftersom motståndet mot mättat fett är så djupt inrotat inom medicin (framförallt inom kardiologi) vågar jag inte vara allt för optimistisk om att en snabb förändring kommer att ske angående den åsikten.

Artiklar likt denna som publicerats av JACC, är dock avgörande för att ge läkare ökad kunskap om den evidens som finns (eller snarare bristen på evidens) mot mättat fett. Med tanke på att läkare har vilseletts i decennier är det osannolikt att deras åsikter i frågan kommer att förändras över en natt. Med vetenskapen och människors hälsa i åtanke, behöver vi dock börja någonstans.

Som vi har skrivit tidigare har man i stora metaanalyser gjorda på intaget av mättat fett, endast hittat en minimal ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom och ingen skillnad på ökad risk för dödlighet. Och detta bortsett från det som dr Krauss och medarbetare nu uppmärksammar.

När man tittar på farorna med specifika livsmedel måste man också titta på kostens sammansättning i övrigt, och samtidigt ta hänsyn till små kontra stora LDL-partiklar (”förpackningar” som transporterar fett genom kroppen).

Vi vill uppmuntra fler läkare, dietister och annan sjukvårdspersonal att ta till sig denna information. Det vi förspråkar hittar du i vår evidensbaserade guide om mättat fett.

Du får gärna dela med dig av ovanstående till din egen läkare, redan idag!

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Sena middagar är sämre för din hälsa

Ny studie: Lågkolhydratkost tillsammans med ökat proteinintag förbättrar hälsomarkörer

Forskning visar att proteinrik kost ger ökad muskelmassa


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om mättat fett