Ny översikt om mättat fett och hjärtsjukdom: vad innebär det för dig?

GettyImages-1127356742

En nyligen publicerad artikel i Cochrane visar på en liten minskning av kardiovaskulära händelser med ett minskat intag av mättat fett. I vår guide om mättat fett poängterar vi att det finns få ämnen inom nutrition som är lika omtvistade som mättat fett, med vetenskapligt stöd och upprörda känslor i båda läger.

Vad gör att den här analysen skiljer sig från andra? Den förlitar sig inte på observationsstudier av låg kvalitet. Det handlar istället om en meta-analys av 15 randomiserade kontrollerade studier. Det utgör den högsta kvaliteten på evidens enligt Diet Doctors policy för att gradera vetenskaplig evidens.

Men vad är inte nytt? Studierna. De inkluderade studierna (RCTs) publicerades mellan 1966 och 2006, vilket innebär att analysen inte innehöll data från de senaste 14 åren.

Som vanligt behöver vi bortse från det faktum att mat som innehåller mättat fett inte är likvärdig. Kommer det mättade fettet från kött och mejeriprodukter? Eller kommer det från kakor, bullar och andra bakverk som kombinerar fett, transfetter och socker? Den här analysen ger oss inte den informationen, vilket är en mycket viktig punkt.

Trots det är studien en statistisk stridsvagn med ett antal olika genomgångar av de ingående studierna. I korthet fann man att ett lägre intag av mättat fett, jämfört med ett högre, var associerat med:

  • En liten minskning av kombinerade kardiovaskulära händelser
  • Ingen skillnad i kardiovaskulär död
  • Ingen skillnad i död av alla orsaker

Det intressanta är att när vi tittar på studierna som var inkluderade i analysen av minskade kardiovaskulära händelser, var nio av de 12 studierna negativa, vilket innebär att det inte fanns någon skillnad på hjärthändelser mellan lågt intag av mättat fett och högt intag av mättat fett. Det innebär att det endast var tre studier som visade på en sån skillnad.

Trots det visade kombinationen av samtliga 12 studier på en liten statistisk skillnad. Det är just det som är målsättningen med en meta-analys: att upptäcka förändringar som är små och som kräver ett större urval.

Jag tycker ändå att det är intressant att titta på de positiva studierna mer i detalj. I STARS-studien deltog endast 24 personer i varje gren av studien och den visade på en skillnad i artärförträngning på 0,2 mm och en minskning av hjärthändelser.

Oslo diet-heart study utformade en diet med 45 % kolhydrater, 8,5 % mättat fett och 20 % fleromättat fett, men skriver ingenting om kontrollgruppens kost. Vi har alltså ingen aning om vad de åt. Studien visade på en minskning av hjärtinfarkter, men inte död.

Den tredje var en studie vars primära resultat handlade om diabetisk retinopati, med kardiovaskulära händelser som ett ospecificerat sekundärt resultat. Kontrollkosten innehöll 50 % kolhydrater och 35 % mättat fett, medan den utformade kosten innehöll 45 % kolhydrater och totalt 40 % fett, varav en tredjedel var omega-6-fettet linolsyra.

Övriga nio studier visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Men, här är det jag fann mest förbryllande i Cochrane-rapporten. När de gjorde en separat analys av studierna med låg risk för jäv, fann man ingen signifikant skillnad i kardiovaskulära händelser. När de kontrollerade för studiens kvaliteten ar alltså fördelen borta.

Det här är problematiskt då det visar att även RCTs kan ha problem med jäv när det handlar om undersökningens design och rapportering.

Den andra intressanta aspekten är att fördelen verkar vara mest associerad med olikheter i kolesterol, grupperna emellan. Det innebär att ett högre intag av mättat fett, i frånvaro av kolesterolförändringar, sannolikt inte visar någon meningsfull skillnad.

Åter igen, när vi gräver djupare i tillgänglig data blir nyansen allt viktigare.

Här är de huvudsakliga slutsatserna, enligt mig:

  1. Att jämföra en kost med mycket kolhydrater och lite mättat fett med en kost med mycket kolhydrater och mycket mättat fett visar:
  • En liten minskning av hjärthändelser
  • Ingen skillnad när det gäller död, kardiovaskulär eller av samtliga orsaker
  • Med förbehållet att vi inte vet från vilken källa det mättade fettet kom
  1. Då skillnaden tycks vara relaterad till kolesterol kan vi göra sammanfattningen:
  • En kost med mycket kolhydrater och mycket mättat fett, men utan en ökning av kolesterol, är sannolikt inte associerad med den lilla riskökningen.
  • Samtliga kontrolldieter kombinerade mycket fett och mycket kolhydrater. Den kombinationen har visats öka små, täta LDL-partiklar, liksom oxiderade LDL-partiklar. Skulle samma resultat gälla för lågkolhydratätare som äter mycket mättat fett? Det är okänt, då Cochrane-datan inte innehåller den typen av uppgifter.

Om vi tittar på studiens rubrik är målet klart: minska det mättade fett.

Men när man tittar närmare på detaljerna i studien blir det förvirrande. Om en person äter LCHF-kost lagad av naturliga råvaror, som är relativt hög på mättat fett, gäller då den rubriken?

Det är en dåligt belyst fråga. Speciellt om en kost rik på mättat fett hjälper en person att INTE äta kraftigt processad mat eller socker, eller om det hjälper till att minska det totala intaget av kalorier och förbättra den metabola hälsan. Plötsligt blir förhållandet mellan hälsovinst och risk mindre säker.

Trots att detta var en grundlig översikt av RCTs med en gedigen statistisk analys, är frågan vi måste ställa oss: vad betyder det för just dig?

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Hur kan ketogen kost vara till hjälp vid depression?

Opublicerad studie utmanar insulinhypotesen

Dålig vetenskap är dålig vetenskap, oavsett slutsats


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Fördjupad kunskap