Ny studie: Lågkolhydratkost tillsammans med ökat proteinintag förbättrar hälsomarkörer

health_markers-534×534

En mindre studie från Italien är den senaste i den växande listan över icke-randomiserade studier som visar på hälsovinsterna med en lågkolhydratkost.

Författarna av studien följde 22 överviktiga vuxna utan diabetes eller annan kronisk sjukdom. Samtliga fick anvisning att äta en kost med begränsad mängd kolhydrater. De rekommenderades att äta yoghurt, mjölk, nötter och mörk choklad i begränsade mängder, liksom begränsad mängd grönsaker och högst två portioner frukt per dag. Vid frukost varje dag tog de också tillskott av vassleprotein. I genomsnitt bestod kosten av 55 % fett, 25 % protein och 20 % kolhydrater.

Efter sex veckor gick försökspersonerna ner 4 kilo i vikt, minskade 6 cm i midjan samt minskade 3 kilo i fettmassa. Dessutom förbättrades blodtryck, insulinnivåerna sjönk från 8,7 till 4,9 mlE/L, triglycerider gick från 1,12 mmol/l till 0,79, totalkolesterol från 5,1 mmol/l till 4,7 samt HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance, ett test för insulinresistens som använder förhållandet mellan blodsocker och insulin, båda fastande) från 1,8 till 1,1.

Vid det här laget börjar vi bli vana att se liknande förbättringar då studie efter studie visar att en lågkolhydratkost medför dessa konsekventa hälsovinster. De gick däremot längre i denna studie och såg därför också förbättringar i endotelfunktionen mätt med flödesmedierad dilatation (FMD). Det är ett mått på hur pass ”friska” blodkärlen är baserat på hur väl de kan vidgas med viss stimuli. Det förbättrades med lågkolhydratkost.

Detta fynd är av särskilt intresse eftersom tidigare studier antyder att feta livsmedel kan förvärra endotelfunktionen. Men naturligtvis omfattade dessa studier en högkolhydratkost kombinerat med hög andel fett. Följande forskning var en av de första som testade endotelfunktion med lågkolhydratkost.

Försökspersonerna såg också en förbättring av CIMT (carotid intimal medial thickness), vilket är en mätning av de två inre skikten i halsartären som kan förutspå hjärt-kärlrisk. För att vara helt rättvis var förbättringen av CIMT endast 0,1 mm, vilket inte är mycket. Däremot var förändringen statistiskt signifikant efter endast sex veckor.

Eftersom detta inte var en slumpmässig studie med en kontrollgrupp, visar det inte att lågkolhydratkosten var bättre än någon annan kosthållning (frånsett vad de ätit innan de deltog i undersökningen). Det visar däremot att om du äter bättre, genom att äta mindre kolhydrater, kan flera hälsomarkörer förbättras, däribland mätningar av den vaskulära hälsan.

I väntan på studier med högre kvalitet behöver vi dock dämpa vår entusiasm. Det skulle vara intressant med ett mer långsiktigt resultat, särskilt på CIMT- och endotelfunktion, för att se om den stora förbättringen kvarstår. Det skulle också vara ännu bättre att jämföra resultaten med en kontrollgrupp. Slutligen skulle det vara ”renare” om de fick sitt protein från naturliga matkällor snarare än ett tillskott av vassleprotein.

Vi kommer absolut lägga till denna i listan över de studier som visar hälsovinster med lågkolhydratkost. Vi vill samtidigt uppmana alla forskare inom kostområdet att höja ribban för att vetenskapen kring kost ska drivas framåt.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Forskning visar att proteinrik kost ger ökad muskelmassa

Kolhydrater och insulin spelar visst roll för viktuppgång

Anledningen till att insulinresistens är viktigt för att bedöma hälsostatus


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Lågkolhydratkost