Kolhydrater och insulin spelar visst roll för viktuppgång

GettyImages-1062883218

Debattens vågor fortsätter att gå höga. Bidrar kolhydrater och förhöjda insulinnivåer till viktuppgång och metabol sjukdom?

Nyligen bloggade vi om en opublicerad studie från NIH-forskaren Kevin Hall, PhD. Vissa hävdar att den motbevisar kolhydrat-insulin-modellen för fetma. Men, som vi nämnt tidigare är en studie på två veckor alldeles för kort för att på ett adekvat sätt komma fram till någonting meningsfullt.

Läkaren och Harvard-forskaren dr David Ludwig och hans medarbetare publicerade en uppföljande studie till rapporten från 2018 om kolhydrat-insulin-modellen för fetma.

Den ursprungliga studien över fem månader visade att de som följer en diet med endast 20 % av energin från kolhydrater förbränner över 200 kalorier mer per dag, än de som följer en diet med 60 % av energin från kolhydrater.

Det var ett signifikant fynd angående stödet för den viktiga roll kolhydrater och insulin spelar när det gäller energibehov och viktkontroll.

Vissa ifrågasatte värdet av studiens resultat. Dr Ludwig besvarade en del av de frågorna i en analys från 2020 liksom i en översikt från 2020.

Hans studie mätte energiåtgång genom att använda en teknik som kallas ”dubbelmärkt vatten-metoden (DLW).” Vissa, inklusive dr Hall, ifrågasatte om det var det rätta sättet att mäta energiåtgång.

För att besvara den frågan fokuserade dr Ludwig och hans medarbetare i sin senaste rapport på ett annat sätt att mäta energiåtgång. De jämförde också resultaten hos de som slutförde studien med samtliga som inledde den, oavsett om de fullföljde eller inte.

De kom fram till nästan samma resultat som i originalstudien, gruppen som åt 20 % kolhydrater gjorde av med mer energi än de som åt 60 % kolhydrater. Beroende på vilka modeller som använts, varierade den extra energiåtgången mellan 181 och 323 kalorier per dag.

De fynden tyder på att ”dubbelmärkt vatten-metoden” var en tillförlitlig mätmetod av kaloriförbrukning. Det bekräftar originalfynden och stöder ytterligare kolhydrat-insulin-modellen vid fetma.

Bevisar detta att det är den enda och avgörande faktorn för fetma?

Nej, säger dr Ludwig:

Olika varianter av kolhydrat-insulin-modellen har debatterats i över ett årtionde. En enda studie kan inte ge ett definitivt svar på en sådan komplicerad fråga som fetma.” Han menar att många olika studier, med olika tillvägagångssätt, kommer att behövas. ”Vi bör fokusera på studier som för oss närmare ett svar, det kräver undersökningar som är långa nog för metabol anpassning till ett lägre kolhydratintag.

Ett annat potentiellt viktigt koncept är att avgöra vilken diet som ger den mest hållbara energitillgänglighet. I ytterligare en analys av den ingående datan publicerade dr Ludwig och hans medarbetare fynd som pekar på att en kost med lägre innehåll av kolhydrater hade lägre insulin jämfört med glukagon och bättre långsiktig energitillgänglighet än en kost med mer kolhydrater.

Då tillgängligheten av energi kan driva hunger kan det också vara en viktig faktor för viktnedgång.

Slutsatsen är att viktkontroll är en komplex process som involverar många olika reglerande faktorer. Baserat på dr Ludwigs studier verkar det rimligt att kolhydrater och insulin spelar en viktig roll för många personer och att det konceptet förtjänar fortsatt vetenskaplig uppmärksamhet.

Vi ser fram emot att få ta del av mer kliniskt användbara studier på ämnet.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Anledningen till att insulinresistens är viktigt för att bedöma hälsostatus

Ja, du kan äta feta mejeriprodukter utan att löpa risk för metabol sjukdom

Ny studie visar att ketoner kan minska inflammationsdrivande celler i tarmen


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Gå ner i vikt