Ny studie visar att ketoner kan minska inflammationsdrivande celler i tarmen

GettyImages-928552836

Tarmens mikrobiom är ett hett forskningsämne som troligen fortfarande är i sin linda. Vi har lärt oss mycket de senaste åren, men det är fortfarande mycket vi inte vet om hur tarmfloran fungerar och hur den svarar på förändringar av kosten.

Vissa studier menar att en kost med mycket fett förändrar tarmfloran på ett negativt sätt. Vi har tidigare skrivit om svagheter i dessa studier som gör dem otillförlitliga, det mest anmärkningsvärda är att ingen studie hittills har undersökt riktig LCHF-kost.

En ny studie, delvis finansierad av NuSI, publicerad i den framstående vetenskapliga tidskriften Cell, tar upp den frågeställningen och visar på att ketoner har en oberoende effekt, som kan minska inflammation, på vår tarmflora.

I två månader levde 17 överviktiga personer på en avdelning där all mat serverades. I fyra veckor åt de en kost bestående av 50 % kolhydrater, 15 % protein och 34 % fett, eller en ketogen kost av 5 % kolhydrater, 15 % protein och 80 % fett. Efter de första fyra veckorna växlade man till den andra kosten.

Forskarna fann att de olika kostuppläggen resulterade i signifikanta förändringar av tarmfloran. Det var ingen skillnad i bakteriemängd, men de olika bakteriestammarna förändrades signifikant. Av dessa stod Bifidobacteria för den största minskningen med ketogen kost.

Detta är av stort intresse, då forskarna också kunde visa att Bifidobacteria producerar Th17-celler hos möss. Det är celler som associerats med autoimmuna sjukdomar och inflammation. Genom att minska förekomsten av Bifidobacteria kan ketogen kost minska mängden Th17-celler.

Resultatet bevisar inte att det sker en fördelaktig minskning av inflammationen, men det är information som ger anledning till framtida studier.

Forskarna har också studerat olika varianter av högfettkost hos möss och funnit mycket skilda resultat från ketogen kost och icke-ketogen högfettkost.

De fick inte bara olika resultat på tarmfloran, de fick helt motsatta resultat. Detta betonar ytterligare svagheten i studier som hävdar att högfettkost har en speciell effekt på tarmfloran, om den inte också kontrollerar för kolhydrater — och om den inte tar hänsyn till närvaron av ketoner eller inte.

Författarna visade till och med att ketonestrar kunde inducera liknande förändringar, vilket pekar på att åtminstone en del av effekten kommer från ketonkropparna i sig själv och del av effekten kan häröra från kolhydratrestriktion.

Vetenskapen bakom hur maten vi äter påverkar vår tarmflora är fortfarande grundläggande, men studier som denna visar hur viktigt det är att vara specific när det gäller detaljerna i den kost man studerar. Det visar också att mätandet av en fysiologisk effekt, bortom förändringar i bakteriefloran, ger mycket mer potentiellt värdefull information.

Jag hoppas att vi får se fler studier som denna i framtiden, studier som kan klargöra ytterligare om det vi äter har betydelse.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Hur kan ketogen kost vara till hjälp vid depression?

Opublicerad studie utmanar insulinhypotesen

Dålig vetenskap är dålig vetenskap, oavsett slutsats


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Fördjupad kunskap