Anledningen till att insulinresistens är viktigt för att bedöma hälsostatus

GettyImages-1128949422

Om vi söker en ljusglimt i covid-19-pandemin skulle det kunna vara ett förnyat fokus på metabol hälsa.

Vi har tidigare skrivit om att risken för svåra komplikationer från coronavirus är högre för diabetiker. Studier har också visat på en högre risk associerad med fetma, liksom förhöjt blodsocker — även utan diabetes.

Dessa fynd pekar på att metabol störning, som insulinresistens och metabolt syndrom, kan vara en allmän underliggande riskfaktor. En ökad uppmärksamhet på metabol hälsa, lång innan blodsockernivåerna har stigit så mycket att man får en diabetesdiagnos, står nu på mångas önskelista.

En ny rapport från databasen National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) ger oss mer evidens på ämnet.

NHANES består av en stor samling prover från amerikaner som man följt i årtionden och de första rapporterna är från 1999. Detta är en observationsstudie och kan alltså inte bevisa orsak och verkan, men den kan peka på samband som potentiellt kan vara aktuella för vidare forskning.

Den senaste rapporten visar på ett samband mellan ökade värden av HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance, ett test för insulinresistens som använder förhållandet mellan blodsocker och insulin, båda fastande) och försämrad hälsa hos ”friska” personer, vilket innebär att man ännu inte har diagnosen diabetes eller pre-diabetes.

HOMA-IR är en lång akronym att förstå, men den viktigaste delen är ”IR,” vilket står för ”insulinresistens.” Om du testar ditt HOMA-IR och det är lågt betyder det att du har bra insulinkänslighet. Om det är högt är det en återspegling av din individuella nivå av insulinresistens.

I den senaste rapporten innebar varje fjärdedels höjning av HOMA-IR en association med ett oddsratio på 1,28 för högre sannolikhet för sämre gradering av hälsan. Ännu högre oddsratio associerades med fetma (OR = 3,6) och förhöjt TG/HDL-förhållande (OR = 2,0).

Utan att kunna bevisa samband pekar dessa siffror ändå på att potentiell skada av insulinresistens kommer långt innan de formella diagnoserna diabetes eller pre-diabetes ställs.

Detta är den huvudsakliga styrkan med studien. Den tittade endast på de som var ”friska,” men fann ändå tecken på metabol ohälsa. Det kan alltså vara så att en del patienter med covid-19 inte tror att de har några ”underliggande sjukdomar,” trots att insulinresistensen är väletablerad, men ännu utan diagnos.

Vi kanske behöver ändra vår definition av ”frisk” och ”underliggande sjukdom” till att omfatta en mer noggrann mätning av insulinresistens, där kan testet HOMA-IR vara ett bra alternativ. En tidigare identifikation av de som löper risk för ohälsa kan öka våra möjligheter att rekommendera livsstilsförändringar som gör verkligen skillnad.

Du kan läsa mer om insulinresistens i våra evidensbaserade guider What you need to know about insulin resistance och What you can do to treat insulin resistance (som än så länge bara finns på engelska).

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Ja, du kan äta feta mejeriprodukter utan att löpa risk för metabol sjukdom

Ny studie visar att ketoner kan minska inflammationsdrivande celler i tarmen

Hur kan ketogen kost vara till hjälp vid depression?


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Typ 2-diabetes