Slå hål på myter för att reversera typ 2-diabetes i coronatider

adobestock_276205639

Aldrig har vår metabola hälsa varit viktigare än nu, när hela världen står inför det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och pandemin av covid-19.

Medan vi alla löper risk för att bli infekterade av viruset, löper personer med diabetes, högt blodsocker och andra markörer för metabol sjukdom, som högt blodtryck och fetma, en markant högre risk att dö i sviterna av infektionen.

Som dr David Ludwig, Harvard, påpekar i en nyligen publicerad artikel i The New York Times, är det en omöjlighet att enbart isolera ”personer i riskgrupperna” när två av tre amerikaner är överviktiga, nästan 50 % har högt blodtryck eller kardiovaskulär sjukdom och 10 % har typ 2-diabetes.

Europa uppvisar en liknande oroande trend, problemet är inte isolerat till USA.

Dessutom uppskattar en tidigare studie att endast 12 % av befolkningen i USA uppnår kriterierna för att vara ”metabolt frisk.”

De här alarmerande siffrorna sätter ljus på hur sjuka vi har blivit och hur vi nu, mer än någonsin, behöver fokusera på att reversera den rådande vågen av metabola sjukdomar.

För att förstå var vi måste börja, tar denna artikel upp de tre vanligaste myterna om typ 2-diabetes. Att slå hål på dessa myter kan hjälpa dig att reversera sjukdomen och dramatiskt förbättra din hälsa.

1. Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom utan bot

När jag läste medicin fick jag lära mig att typ 2-diabetes inte kan botas, bara hanteras. Olyckligtvis lever den föreställningen kvar än idag. The New York Times publicerade nyligen en närsynt artikel om hur lite vi har att erbjuda personer med typ 2-diabetes.

Faktum är att det är den exakta motsatsen som är sann. Ett stort antal studier pekar på att lågkolhydratkost är till hjälp för att reversera diabetes, normalisera blodsocker och minska medicinering.

Dessa studier inkluderar randomiserade kontrollerade studier , liksom den senaste icke-randomiserade studien av Virta Health.

Dessa studier har inte samma uppbackning som undersökningar utförda av läkemedelsindustrin. Om ett läkemedel skulle ha liknande resultat skulle det vara en produkt värd miljarder dollar. Men det handlar inte om ett piller. Det handlar om att förändra sättet du äter.

2. Man behöver många olika läkemedel för att normalisera sitt blodsocker

Det är ingen hemlighet att vår sjukvård och forskning kraftfullt förespråkar medicinering. Ibland mycket dyra läkemedel. Diebetesläkemedel är ett exempel på just det.

Nya mediciner som SGLT2-hämmare, GLP-1-antagonister och GPP-hämmare kostar, vid sidan om det äldre och allt dyrare insulinet. Det är inte alls ovanligt att patienter tar mellan två och sex olika läkemedel för sin typ 2-diabetes.

Det måste inte vara så.

Typ 2-diabetes beror på att vi ger våra kroppar mer socker än de kan hantera. En av de populäraste nya medicinerna, SGLT2-hämmare, riktar in sig på det genom att få njurarna att utsöndra mer glukos.

Men om man helt enkelt drar ner på mängden socker man konsumerar? Det kan göra många av läkemedlen onödiga.

Det kanske inte är så enkelt som att du kapar kolhydraterna och omedelbart blir av med alla dina läkemedel, men exempelexakt det finns det många av, från både patienter och läkare.

Om man kombinerar periodisk fasta med lågkolhydratkost är det särskilt effektivt för att eliminera behovet av onödiga mediciner.

Om du medicinerar med något annat än Metformin för att kontrollera din typ 2-diabetes, måste du stämma av med din läkare för att göra en säker övergång från din nuvarande medicinering till ett mer livsstilsinriktat förhållningssätt med målet att reversera diabetes. Du kan lära dig mer om att reversera diabetes i vår guide, Så normaliserar du ditt blodsocker.

3. Det handlar bara om att normalisera blodsockret

Vi refererar vanligen till typ 2-diabetes som ett blodsockerproblem. Men det är bara ena halvan av ekvationen. I själva verket är typ 2-diabetes en sjukdom som handlar om för mycket blodsocker och för mycket insulin.

Att kontrollera blodsockret genom att öka insulinet går inte till botten med det verkliga problemet med typ 2-diabetes. Bara genom att kontrollera blodsockret samtidigt som man minskar nivåerna av insulin (och förbättrar insulinkänsligheten) kan vi hoppas på att fullt ut ta oss an och reversera problemet.

Det är alltså inte förvånande att en aggressiv användning av läkemedlen som höjer insulin (som sulfonureider och insulin) inte visar på några förbättringar när det gäller hjärtinfarkt eller risk att dö. Nyare läkemedel som sänker insulin, som SGLT2-hämmare, minskar däremot kardiovaskulär risk och risk att dö.

Kolhydratrestriktion är naturligtvis den andra bevisade metoden att samtidigt sänka blodsocker eller insulin.

Genom att hålla dessa tre, allt för vanliga, myterna i huvudet kan vi förändra sättet vi ser på typ 2-diabetes och de metabola utmaningar vi alla står inför. Speciellt i en tid som denna, när den akuta kostnaden för metabol sjukdom tycks vara högre än någonsin, är det uppmuntrande att du själv kan ta makten över din hälsa.

På Diet Doctor vill vi sprida det budskapet för att hjälpa sjukvården och allmänheten.

Om du arbetar med sjukvård eller vill hjälpa till med utbildning om kolhydratrestriktion, ta gärna en titt på vår engelska sajt, där vi har en fortbildningskurs med certifiering (gäller USA) för vårdpersonal. Kursen är öppen för alla, men vänder sig till yrkesverksamma.

Tillsammans kan vi, genom att göra LCHF enkelt, ge människor överallt makten att dramatiskt förbättra sin hälsa.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher


Gratis provmånad!

Vi vill ta tillfället i akt att nämna att Diet Doctor inte visar reklam, inte tar emot pengar från industrin eller säljer produkter. Vår enda inkomst är från våra medlemmar som stöder vårt arbete att ge människor överallt makten att dramatiskt förbättra sin hälsa. Vill du också bli medlem, samtidigt som du stöder oss och gör LCHF enkelt?


 

Diabetes