Observationer av verkligheten påvisar hälsovinster med LCHF

woman_smiling_phone

Vad kännetecknar en bra koststudie? En kortvarig studie där forskare kontrollerar alla variabler så att endast en sak förändras, eller en observation av verkligheten där flera potentiella variabler spelar in?

Svaret är inte lätt eller självklart, då det beror på vad som menas med ”bra”.

V​ill vi få kunskap om den exakta effekten ett visst livsmedel eller kostupplägg har på våra kroppar, är troligtvis den första bättre. Vill vi ​​istället veta hur människor sannolikt kommer svara på ett visst kostupplägg i vardagen är troligtvis en observation av verkligheten bättre.

Som läkare som försöker hjälpa människor att uppnå livsstilsförändringar som bidrar till långsiktigt god hälsa, föredrar jag observationer av verkligheten.

För att hitta ett bra exempel på det behöver vi inte leta längre än till de amerikanska kostråden. Om vi ​​för ett ögonblick tänker oss att det finns stark vetenskaplig evidens som pekar på att fettsnål kost, full av spannmål är den bästa kosten för amerikaner och oss andra (vilket det inte gör, men låt oss anta det), kan vi då automatiskt anta att alla äter enligt det kostupplägget och därmed lever ett längre och hälsosammare liv?

Jo, det är precis vad flera inom folkhälsan antog när kostråden släpptes. Vi diskuterades det i podcastintervjun med Adele Hite, PhD. Slutresultatet, som vi nu känner till alltför väl, visar att befolkningen inte följde kostråden. De åt inte fettsnål kost med lågt kaloriinnehåll. Samtidigt som få följde kostråden, resulterade det istället i en överkonsumtion av fettsnåla snacks, märkta som ”hälsosamma”.

Därmed började samhällets kärleksaffär med kolhydratrika, näringsfattiga snacks och en stadig uppgång av fetma och typ 2-diabetes.

Det borde vara bevis nog för att inse att verklig efterlevnad är mer relevant än kortsiktiga fysiologiska effekter.

Nyligen skrev vi om resultatet av en studie utförd i Alabama som visade att lågkolhydratkost, jämfört med fettsnål kost, var effektivare för viktnedgång, minskat kroppsfett och bukfetma samt gav större förbättringar av insulinkänslighet, HDL och triglycerider. Många påpekade att studien inte var en ”rättvis” jämförelse mellan kostuppläggen, då lågkolhydratgruppen åt mer protein och totalt färre kalorier.

En alternativ studie skulle kunna utformas för att istället kontrollera det totala kalori- och proteinintaget, likt den studie som nutritionsforskaren Kevin Hall genomförde tidigare i år.

Vad är då mest användbart för en dietist eller läkare som ska ordinera ett kostupplägg till sin patient? Vilken typ av studie svarar bäst på hur en individ, på lång sikt, svarar på en viss typ av kost?

Du kan förmodligen ana mitt svar, att observationer av verkligheten säger mer.

Betyder det att de mer kontrollerade koststudierna därmed inte spelar någon roll?

Självklart inte.

Det betyder däremot att vi måste tolka varje typ av studie från ett annat perspektiv. Kortvariga metabola studier eller någon annan studie som tvingar fram en jämvikt mellan kalorier och protein, kan lära oss mycket om mänsklig fysiologi. Men det krävs ytterligare ett steg, studier gjorda på verkligheten, för att redogöra om en intervention faktiskt kommer att fungera i praktiken.

Det är observationer av verkligheten som leder till att vi kan börja se de faktiska och upplevda hälsovinsterna med lågkolhydratkost:

Upplever alla människor dessa hälsovinster? Tyvärr inte. Det är enkelt att tro att det enbart finns ett kostupplägg som fungerar för alla. Däremot visar den senaste studien från Alabama att lågkolhydratkost fungerar för många, i detta fall för de flesta. Det är studier likt denna som bör få vårdgivares uppmärksamhet.

Personligen blev jag frustrerad och nedslagen när jag i en patientjournal antecknade att de fått kämpa hårt för att hålla sig till sin kost eller ”misslyckats” med en livsstilsförändring. Idag, när jag ordinerar lågkolhydratkost, har dålig efterlevnad nästan försvunnit. Observationer av verkligheten stöder det jag ser bland mina patienter.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Ny studie: Förebygg hjärtinfarkt bland yngre personer?

TMAO återigen i rampljuset – fortfarande med liten betydelse för vår hälsa

Hantera höga triglycerider med strikt LCHF och periodisk fasta


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om LCHF