Ny studie visar ökad hjärtsvikt och stroke hos män före 40

Feet on bathroom scale with tape measure

En ny studie från Göteborgs universitet visar en tydlig ökning av hjärtsvikt och stroke bland yngre män som ännu inte fyllt 40. En ökning som forskarna kopplar till fetma och dålig kondition i övre tonåren.

I studien publicerad i Journal of Internal Medicine, jämfördes data från över en miljon svenska män som under åren 1971-1995 mönstrade inför militärtjänstgöringen, med data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Deltagarna följdes från mönstring och drygt tjugo år framåt. Snittåldern vid mönstring var 18,3 år.

Under perioden ökade andelen deltagare som vid mönstringen hade övervikt (BMI 25-30) från 6,6 till 11,2 %, medan andelen personer med fetma (BMI 30 och uppåt) ökade från 1,0-2,6 %. Under samma period försämrades också konditionsnivån något vid mönstringen.

Enligt studien ökade antalet fall av hjärtsvikt med 69 % – från 0,49 per 1000 av de som mönstrat de första fem åren mellan 1971-75 – till 0,83 per 1000 som hade mönstrat de sista fem åren 1991-95.

Även antalet fall av stroke uppvisade samma trend där antalet hjärtinfarkt ökade med 32 %, från 0,68 till 0,9 per 1000 från första till sista femårsperioden. Antalet hjärnblödningar ökade med 20 %, från 0,45 till 0,54 per 1 000.

Enligt studiens försteförfattare David Åberg, docent på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är övervikt, fetma och förämrad kondition en del av förklaringen till den stora ökningen av hjärtsvikt och stroke som studien visar.

Våra resultat ger alltså ett starkt stöd för att övervikt och i någon mån dålig kondition redan vid 18 års ålder påverkar tidig hjärt-kärlsjukdom. På samhällsnivå blir det alltså viktigt att försöka öka fysisk aktivitet och ha goda matvanor redan i tonåren och samtidigt minska stillasittande, avslutar David Åberg

För att läsa mer om studien kan du klicka dig vidare via länken nedan:

forskning.se: Ökad hjärtsvikt och stroke hos män före 40

Vill du få hjälp att komma igång med sunda kostvanor? Anmäl dig då till vår tvåveckors LCHF-utmaning där du får allt du behöver för att snabbt komma igång med hälsosam lågkolhydratkost. Du kan även läsa mer om LCHF och ketogen kost i våra evidensbaserade nybörjarguider.

För att också få hjälp att komma igång med mer fysisk aktivitet, kan du ta del av vår träningskurs Let’s Get Moving. En kurs uppdelad i sex delar tillsammans med tre nedladdningsbara träningsprogram.

Tidigare

Rött kött är inte associerat med hjärtsjukdom, cancer eller tidig död

Studier visar att proteinrik kost har bättre effekt på fettminskning

Guide: Så går du ner i vikt

 

Videor om viktnedgång