Rött kött är inte associerat med hjärtsjukdom, cancer eller tidig död

red-meat

En ny analys av PURE-studien, publicerad i American Journal of Clinical Nutrition, rapporterar att de inte ser någon koppling mellan konsumtion av rött kött och risken för tidig död, hjärtsjukdom, cancer eller stroke. Kan denna studie rentvå ryktet om rött kött?

Det korta svaret är både ja och nej.

Argumentet för att studien inte kan visa att rött kött är ”oskyldigt” grundar sig på att analysen är en näringsepidemiologisk studie av låg kvalitet som inte kan bevisa orsak och verkan. Studien kan inte ”bevisa” att rött kött inte ökar risken – men kan tveklöst ge antydan till att det är så.

Argumentet för att studien istället kan visa att rött kött är ”oskyldigt” är att studien inte verkade innefatta den vanligt förekommande ”healthy user bias” (friska personer med redan låga riskförhållanden) bland de olika köttätande grupperna och ändå fann ett positivt resultat för rött kött.

Vad menar jag då med det? Som vi har skrivit om tidigare kan vi i många observationsstudier på rött kött se att de personer som konsumerade mer rött kött också var mindre hälsosamma totalt sett. Dessa personer konsumerade mer kalorier, rökte mer, drack mer alkohol och tränade mindre. De hade också olika socioekonomiska bakgrunder (video på engelska); de hade lägre utbildning, tjänade mindre pengar och var mer benägna att vara män.

Precis som att vi inte kan dra slutsatsen att högre konsumtion av kött fick dessa personer att röka eller vara mer lågutbildade, kan vi heller inte dra slutsatsen att högre konsumtion av kött orsakade hjärtsjukdom eller diabetes.

Resultaten av PURE-studien innefattar dock inte lika stor skillnad mellan de köttätande och icke-köttätande deltagarna sett till deras bakomliggande förutsättningar. Möjligen var det studiens multinationella urval som undanröjde förekomsten av ”healthy user bias” som vanligen förekommer i västerländska samhällen.

När en stor observationsstudie inte hittar en skadlig koppling mellan rött kött och hjärtsjukdom eller cancer ifrågasätter det dessutom andra studier som fann en minimal ökad risk. Hur betydande kan risken vara om en stor studie, likt denna från PURE, inte upptäckte någon risk alls?

Risken kan därmed inte vara stor – om den ens existerar överhuvudtaget.

Denna studie hittade en liten ökad risk (riskförhållande mellan 1,3 och 1,8) för hjärtsjukdomar, cancer och tidig död hos personer som åt mer än 150 gram processat kött per vecka.

De som åt mer processat kött var mer benägna att vara män samt bo i stadsmiljöer, men hade bortsett från detta liknande bakomliggande förutsättningar.

Som vi skrivit om tidigare, baseras evidensen som stöder ökad hälsorisk från processat kött främst på studier av låg kvalitet, där risken dessutom verkar vara liten.

Processat kött verkar dock ha en starkare koppling än mindre processat rött kött. Men huruvida det är en betydande risk återstår att slutgiltigt bevisa.

På liknande premisser publicerades en ny granskning av befintliga systematiska översikter i Annals of Nutrition and Metabolism där de tittat på fettintag och hälsoutfall. Denna studie drog slutsatsen:

”(Systematiska översikter) fann huvudsakligen ingen koppling mellan totalt fettintag, enkelomättade fettsyror (MUFA), fleromättade fettsyror (PUFA) och mättade fettsyror (SFA) med ökad risk för kroniska sjukdomar.”

Studien rapporterade också:
”Baserat på befintliga (systematiska översikter) var troligen ett högre intag av transfettsyror (TFA) förknippat med ökad risk för dödlighet och hjärt-kärlsjukdom – dock ej TFA från idisslare”

Det innebär att industriellt framställda transfetter – som margarin eller fetter som finns i fritterad mat och bakverk – är sämre för dig. Men naturliga transfetter – från kor eller andra animaliska källor – är dock inte förknippade med sämre hälsa.

De två publicerade studierna stärker därmed evidensen för att varken kött eller fett verkar vara problemet. Istället kan det vara industriellt processat kött och fett som frångått sitt naturliga tillstånd som ligger bakom en ökad hälsorisk.

Är du köttälskare? Fortätt då att äta kött! Det finns ingen stark evidens som tyder på att du bör sluta. Här har du några av våra favoritrecept med kött, hoppas det smakar!

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Studier visar att proteinrik kost har bättre effekt på fettminskning

Ny studie menar att högt insulin föregår fetma

Ketogen kost höjer LDL – gäller detta för dig?


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om kött