Covid-19 kan öka risken för ohälsa – men ger också nya möjligheter

Dieting or good health concept. Young woman trying to choose between apple and donut

Mycket hemmatid kan innebära konsekvenser för hälsan. I en kommentar i Svenska Dagbladet lyfter näringsfysiolog Linda Bakkman vår nya situation:

När världen nu satts på paus och många av oss jobbar hemifrån finns en risk för minskad fysisk aktivitet och sämre matvanor. Det i sin tur ökar riskerna för våra vanligaste folksjukdomar som övervikt, metabola sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdom. Om promenaden till bussen uteblir, motionsloppet som varit vår motivation för den regelbundna löprundan ställts in kan samhället på sikt få problem som kan resultera i ännu högre ohälsotal än i dag.

Social isolering ökar risken för minskad fysisk aktivitet, sämre matvanor och större alkoholintag, men den nya hemmatillvaron kan också ge nya möjligheter att ta hand om sin hälsa.

I de ändrade förutsättningarna finns också möjligheter. Att utnyttja den tid som nu frilagts till att etablera nya goda vanor. Tiden vi ”vinner” på utebliven arbetspendling och inställda aktiviteter kan användas till att upptäcka nya näringsrika favoriter i vardagsmatrepertoaren och nya frekventare motionsvanor utomhus.

SvD: På sikt kan vi få större problem än covid-19

Att god hälsa och bra immunförsvar är ett projekt på lång sikt har vi berört många gånger tidigare. I bästa fall kan den rådande pandemin tydliggöra sambandet mellan våra folksjukdomar och de som drabbas hårdast av covid-19 och höja medvetenheten om hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa.

Här på Diet Doctor har vi de resurser du behöver för ett friskare liv, de allra flesta helt gratis. Ta en titt på vår guide LCHF för nybörjare eller vår tvåveckorsutmaning för att komma igång med LCHF (gratis och avslutas automatiskt) som kan vara extra enkel att genomföra om du just nu lagar och serverar ovanligt många måltider på hemmaplan.

Tidigare

Dagens Nyheter om immunförsvaret i coronatider

 

 


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


LCHF