Ny studie: Därför går vi upp i vikt när vi blir äldre

Female feet on weight scale

Upplever du att det är allt svårare att hålla vikten när du blir äldre?

En ny studie från Karolinska institutet visar att omsättningen av fetter, så kallade lipider, minskar i vår fettväv när vi åldras. Det tycks medföra just viktuppgång, även om vi inte äter mer eller rör oss mindre. 54 män och kvinnor undersöktes under 13 år och studien publiceras i tidskriften Nature Medicine.

Peter Arner, professor vid institutionen för medicin i Huddinge och en av studiens huvudförfattare:

Resultaten pekar för första gången på att faktorer i fettväven styr förändringar i kroppsvikt under åldrande på ett sätt som är oberoende av andra faktorer. Detta kan öppna nya vägar för behandling av övervikt och fetma.

Karolinska Institutet: Ny studie visar varför vi går upp i vikt när vi blir äldre

4Health by Anna Sparre menar i en kommentar att synsättet är förenklat:

Det är ett alldeles för smalt synsätt att bara fokusera på en mekanism på det här sättet. Äter vi en kost som inte är optimal och som har ett för högt innehåll av snabba kolhydrater så kommer vi t ex att utveckla något mått av insulinresistens med åren, vilket kommer att påverka oss så att vi lägger på vikt. Ju äldre vi blir ju mer trappar hormonerna ner, och i regel blir de dessutom mindre känsliga (receptorn etc för hormonet). Mindre hormoner eller hormoner i sämre balans med varandra, och mindre känsliga hormoner, påverkar också vår vikt.

Studien diskuteras också på Diet Doctors forum

Tidigare

Kvinnor nu fetare än män – men inte i Sverige

Stor ökning av övervikt bland Stockholms läns tioåringar

Viktnedgång

Äldre inlägg