Kvinnor nu fetare än män – men inte i Sverige

Overweight Man Measuring His Belly with tape measure

En ny internationell sammanställning av utvecklingen av kroppsmasseindex, BMI, visar att världens kvinnor nu är mer överviktiga än männen. Över 2 000 delstudier i 190 länder på 112 miljoner människor, varav 832 000 från Sverige, ingår i statistiken.

I Sverige är det fortfarande männen som är tyngst:

I Sverige är det dock fortfarande männen som har högst BMI, 26,3 jämfört med 24,9 för kvinnor. Det betyder med andra ord att männen i snitt räknas i gruppen överviktiga och kvinnorna är ytterst nära att hamna där.

Mest ökar övervikten på landsbygden och en av anledningarna sägs vara att man har sämre möjligheter till fysisk aktivitet på landet.

I välfärdsländer och länder med ekonomisk uppgång ökade BMI i genomsnitt mer på landsbygden än bland boende i städer. För svensk del är värdena ungefär en halv enhet högre på landet än i stan. Skillnaden gör att medan exempelvis kvinnor på landsbygden klassas som överviktiga så klarar sig stadskvinnor precis under gränsen.

SvD: Kvinnor fetare än män – men inte i Sverige

forskning.se: Landsbygdsbor i rika länder allt fetare

Studien: Nature: Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults

Även i Sverige är skillnaderna mellan stad och landsbygd tydliga. Vad tror du att det beror på?

scale-lose-weight

Viktnedgång – stor guide

Guide Har du svårt att gå ner i vikt? Eller vill du gå ner i vikt snabbare? Du har kommit till rätt plats. Gör dig redo för att gå ner i vikt utan att besväras av hunger.

Tidigare

Stor ökning av övervikt bland Stockholms läns tioåringar

Viktens gåta: därför är det gamla kaloritänket så fel

Debattartikel: Varannan svensk väger för mycket

Viktnedgång

Äldre inlägg