Läkemedel mot högt blodtryck – vän eller fiende?

Doctor Measuring arterial blood pressure woman patient on arm Health care in hospital

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Under 2018 fick amerikanska läkare ytterligare uppdaterade riktlinjer angående läkemedel, riktlinjer som menade att mer läkemedel är bättre. Riktlinjerna, som gäller behandling av högt blodtryck, kommer från American College of Cardiology och American Heart Association. De sänkte definitionen på högt blodtryck från 140/90 till 130/80. (I Sverige och i många andra europeiska länder går gränsen vid 140/90, det vill säga något högre och det finns i nuläget inga planer på att ändra gränsvärdena.) De nämnda organisationerna rekommenderar också läkemedelsbehandling för alla patienter med ett blodtryck över 140/90, oavsett övriga riskfaktorer.

Tyvärr är det ett vanlig scenario — medicinska riktlinjer rekommenderar kraftfullare läkemedelsbehandling för att uppnå minimala potentiella vinster trots risken för skada. En ny studie publicerad i Journal of the American Medical Association (JAMA), menar att riktlinjerna för blodtryck går för långt när det handlar om patienter med låg risk, där risken för skada kan överväga de potentiella vinsterna.

JAMA: Benefits and harms of antihypertensive treatment in low-risk patients with mild hypertension

JAMA-studien är en omfattande översikt av över 38 000 patienter med låg risk för hjärtsjukdom och som hade hypertoni, grad 2 (blodtryck mellan 149/90 och 159/99) och behandlades med blodtryckssänkare. En genomsnittlig uppföljningsperiod på nästan sex år fann ingen minskning av risken för kariovaskulära händelser eller död med medicinering. Det man fann var en ökad risk för lågt blodtryck, svimning och akut njurskada.

Baserat på de resultaten riskerar behandling av hypertoni, grad 2, hos patienter med låg risk, att orsaka mer skada än nytta.

Det som gör den här studien värdefull är att den dokumenterar erfarenheter ur verkligheten. Riktlinjer utformas vanligen från försök utförda med mer aggressiv uppföljning och övervakning än vad som är vanligt inom sjukvården. Det eldar på sjukvårdens inställning att läkemedel är den bästa vården och det är anledningen till att vi behöver fler studier som denna från dr Sheppard et. al., som pekar på att lågriskpatienter troligen inte har något att vinna på läkemedelsbehandling.

Istället för att ta till läkemedel borde vi fortsätta att finna det mest effektiva livsstilsförändringarna för att sänka blodtryck och minska riskerna för kardiovaskulär hälsa, utan en lång lista med biverkningar. Om du inte betraktar viktnedgång, mer energi och att må toppen som biverkningar — det är nämligen den typen av biverkningar (från LCHF) vi alla gärna upplever!

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Miljoner amerikaner behöver sänka sitt blodtryck

Ny studie: Keto förbättrar kardiovaskulära hälsomarkörer

Så reverserade Jacques typ 2-diabetes och högt blodtryck

Hjärtsjukdom

Äldre inlägg