Kolhydratrik kost kan ge ökad stimulering i hjärnans belöningscentrum och ge upphov till beroende

grains
En ny studie från forskare vid Harvard Medical School publicerad i Journal of Nutrition rapporterar en ökad stimulering i hjärnans belöningscentrum vid högre konsumtion av kolhydrater.

Dessa resultat ger stöd till de potentiellt beroendeframkallande egenskaperna som kolhydrater har och kan förklara varför kolhydrater kan leda till överätning.

Dr Laura Holsen och dr David Ludwig med kollegor, randomiserade 72 överviktiga volontärer till en av tre kostupplägg som var avsedd att bibehålla viktstabilitet under 20 veckor. Dessa tre kostupplägg var:

  1. 60 % kolhydrater, 20 % fett, och 20 % protein
  2. 40 % kolhydrater, 40 % fett, och 20 % protein
  3. 20 % kolhydrater, 60 % fett, och 20 % protein

Studien tillhandahöll samtliga måltider inklusive mellanmål för alla deltagare – ett imponerande åtagande på totalt över 2000 måltider och mellanmål.

Volontärerna genomgick sedan MR-skanningar i hjärnan på fastande mage för att mäta hjärnans blodflöde, följt av en ny skanning fyra timmar efter att de ätit dagens första måltid.

Försökspersonerna som konsumerade 60 % kolhydrater av sitt totala kaloriintag hade ett 43 % högre blodflöde i hjärnans nucleus accumbens-område, jämfört med de som åt 20 % kolhydrater (Nucleus accumbens är ett område i hjärnan som har en central roll i upplevelsen av belöning, inklusive beroende och begär). Även det fastande hypotalamusblodflödet var 41 % mer intensivt inom den kolhydratrika gruppen jämfört med lågkolhydratgruppen (hypotalamus antas spela en nyckelroll i energireglering och kaloriintag.)

Intressant nog var det ingen skillnad i blodflödet till hjärnan mellan grupperna med 20 % och 40 % kolhydrater. Den enda signifikanta skillnaden var mellan grupperna med 20 % och 60 % kolhydrater. Observera också att subjektivt matbegär och hunger inte skilde sig mellan någon av grupperna.

Dessutom rapporterar författarna ett samband mellan insulinnivåer i början av studien och efterföljande fynd från MR-skanningen.

Även om resultaten är komplicerade, ger de en implikation att personer med högre insulinnivåer som äter kolhydratrik kost, är mer benägna att försvaga upplevelsen av belöning. Detta innebär att dessa personer behöver mer mängd tillfredställande mat för att få samma respons som någon med lägre insulinnivå. Detta resultat kräver sannolikt en uppföljande replikation för att ge bättre förståelse för de kliniska konsekvenserna.

Vad betyder då allt detta? Även om det inte är avgörande, tyder data på att kolhydratrik kost kan stimulera matbelöningscentrat och leda till ett högre kaloriintag jämfört med lågkolhydratkost. Belöningsstimuleringen verkar uppstå direkt (efter en måltid) och vara kronisk (eftersom resultaten kvarstod även i fastande MR-skanning).

Jag skulle vilja se en mer långsiktig studie med fria levnadsvillkor för att se hur kaloriintag och matkvaliteten skiljer sig mellan grupperna, samt hur kolhydratkvaliteten påverkar skillnaden. Denna studie är dock en bra start mot en ökad förståelse för vilken inverkan kolhydrater har på vårt matbegär.

Vill du komma igång med hälsosam LCHF eller ketogen kost? Prova då våra personliga veckomenyer för att få skräddarsydda måltider anpassade efter dina behov och hälsomål. Du kan också anmäla dig till vår populära tvåveckors LCHF-utmaning vilket är den perfekta starten på din resa mot en hälsosammare livsstil.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Rött kött är inte associerat med hjärtsjukdom, cancer eller tidig död

Studier visar att proteinrik kost har bättre effekt på fettminskning

Ny studie menar att högt insulin föregår fetma


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Grunderna för LCHF