Kan LCHF eller keto skada ditt skelett?

bone-health

Ketogen kost har visats ge en mängd positiva hälsoeffekter, inklusive viktnedgång, blodsockerkontroll och förbättrade riskfaktorer för hjärtsjukdom. Men kan ketogen kost vara till skada för ditt skelett? En nyligen publicerad studie pekar på det:

Frontiers in Endocrinology: A short-term ketogenic diet impairs markers of bone health in response to exercise

I undersökingen har 30 gångare på elitnivå fått välja att följa antingen en fettsnål kost med mycket kolhydrater eller LCHF under en period av 3,5 veckor. Båda kosthållningarna innehöll mycket protein och tillräckligt mycket kalorier för att täcka behovet för varje idrottare. I slutet av studien mättes ett flertal markörer gällande skelettetmetabolism.

Enligt forskarna ökade LCHF markörer för nedbrytning av ben samt minskade markörer för nybildning av skelett. När personerna i LCHF-gruppen åter ökade kolhydratintaget i kosten återhämtade sig vissa av markörerna, medan andra kvarstod. Författarna kom fram till att ketogen kost möjligen kan ha skadliga effekter på skeletthälsan och att det krävs fler långsiktiga studier.

Det här kan låta oroande för oss som äter lågkolhydratkost. Det finns dock några saker vi behöver ta i beaktande.

För det första, vad händer med de här förändringarna av markörer på skeletthälsa, på lång sikt? Vi vet inte det. Förbättras de efter en period av keto-adaptation, vilket kan ta månader? En studie över mindre än fyra veckor kan helt enkelt inte förutspå vad som kommer att hända månader eller år senare. Vi behöver DEXA scan samt annan information för att förstå om det fanns samband mellan LCHF och skelettförlust.

För det andra var detta en studie på elitidrottare, resultatet kan vara annorlunda utanför den gruppen.

Slutligen låter författarnas rekommendation om ytterligare studier på långsiktiga effekter av LCHF på skeletthälsa vettig. Det finns dock redan ett flertal längre studier av hög kvalitet med DEXA scan och annan data som inte visar på skaldliga effekter av LCHF på skeletthälsa.

På Diet Doctor tar vi hänsyn till hela forskningsläget, snarare än att gå på den senaste rubrikskapande studien. Så länge vi har signifikant mer tillförlitlig data som pekar på motsatsen kommer inte en studie på 3,5 veckor att förändra vår ståndpunkt.

Tidigare

Är keto farligt efter en vecka? Kanske om du är en mus

Vad är lågkolhydratkost? Fråga inte Harvard!

Video om LCHF