Borde du äta kolesterolmedicin?

Tengblad

Anders Tengblad

Borde du äta kolesterolmedicin, en så kallad statin? Debatten går het och detta blir säkert ett kontroversiellt inlägg.

Vissa menar att ingen borde äta sådana mediciner, att de ger massor av biverkningar och inga fördelar eftersom hjärtsjukdom ”inte har med kolesterol att göra”.

Andra menar att de flesta människor (även friska) borde ta statiner dagligen för att förebygga hjärtsjukdom, då de är ”effektiva och nästan biverkningsfria”. Många läkare skriver för säkerhets skull ut statiner till alla sina patienter med ett kolesterolvärde över någon godtycklig siffra (exempelvis kolesterol över 5, vilket de flesta svenskar har).

För- och nackdelar

Sanningen ligger förstås någonstans mellan dessa extrema alternativ. Statiner har visats kunna minska risken för hjärtsjukdom, särskilt hos personer som redan är hjärtsjuka. Dock så har de även en tydlig risk för biverkningar, som ökad risk för diabetes, muskelvärk, svaghet, ökad trötthet och faktiskt aningen sänkt IQ, m.m.

Så vem tjänar på sådan medicin? Borde du äta den? Det har kommit nya riktlinjer från Läkemedelsverket som är ett stort steg i rätt riktning.

Här är ett klokt gästblogginlägg i ämnet från dr Anders Tengblad, som tidigare bloggade själv på bloggen DiabetesDoc:

Gästblogg

TengbladDet har kommit nya riktlinjer från Läkemedelsverket (5:2014) om förebyggande behandling med läkemedel. Riktlinjerna finns också med i Socialstyrelsens nya diabetesriktlinjer. Om du är 100 % motståndare till att ta läkemedel för att förebygga sjukdom så kommer du förstås inte gilla dessa riktlinjer. Personligen tycker jag riktlinjerna är bra. Fokus flyttas från målvärden till att behandla den totala risken.

Om du har gått på en hälsokontroll så kan det hända att du fått en kommentar om ditt kolesterolvärde, högt eller lågt, bra eller dåligt. Om värdet varit högt har du troligen fått rekommendation om att ändra kost eller ta läkemedel i form av en statin. Jag tror tyvärr att många uppmanats att ta statiner i onödan. Några har dock samtidigt inte fått förebyggande läkemedel som borde fått det pga att man felbedömt deras risk.

Enligt de nya riktlinjerna ska statiner bara användas när den totala risken för död i hjärt-kärlsjukdom inom 10 år är högre än 5 %, oavsett vad kolesterolvärdet är (man reserverar sig dock för LDL-värden över 5 då personen förmodligen har ärftligt förhöjda värden).

Att behandla beroende på total risk istället för på ett förhöjt värde är ett nytt sätt att se på behandling. Dessutom avfärdar man läkemedel som bara påverkar kolesterolvärdet, men inte har visat nytta avseende hjärt-kärlsjukdom. Detta gäller flera läkemedel. Men faktum är att detta även gäller lågfettkost, exempelvis margariner som i vissa fall kan leda till något lägre kolesterolvärde, men inte visat någon som helst nytta i övrigt.

Även om vi numera vet att åderförkalkning startar pga inflammation och inte pga för mycket fett i blodet, så är det ändå ett faktum att statiner kan minska risken för hjärtinfarkt hos patienter med hög risk för hjärtinfarkt och det är där de kan göra nytta. Statiner har biverkningar, ex muskelvärk, men kan också ge lätt förhöjt blodsocker. Om man ger läkemedlet till en patient med låg risk för hjärtsjukdom blir den totala effekten därför negativ, men om patienten har hög risk så överväger nyttan.

Risken för framtida hjärt-kärlsjukdom har beräknats utifrån tidigare befolkningsstudier och har bakats in i en riskkalkylator som kallas Score. En internetbaserad variant finns på: http://icd.internetmedicin.se/kardiovaskular-risk

Testar man i riskkalkylatorn att mata in värden för en icke rökande 55 årig man med normalt blodtryck med kolesterol på 7 så blir risken 3 % och statin är således inte aktuellt. Likaså blir risken för en icke-rökande kvinna i 65 års ålder med normalt blodtryck och kolesterol på 7 bara 3 %, medan risken för en man i 65 års ålder är högre och statin kan vara aktuellt.

För den som har diabetes rekommenderas riskberäkning på www.ndr.nu/risk. Här finns fler parametrar att fylla i, till exempel HDL, men känslan är att många med diabetes över 45 år har indikation för statin.

Man kan förstås tycka att riskberäkningarna baseras på alltför begränsade faktorer. Ärftlighet, bukfetma, psykosocial stress, matvanor mm finns inte med, dessa faktorer kan ju både öka och minska risken för den enskilde personen. På det hela taget tycker jag dock att fokus på den totala risken istället för enskilda målvärden är ett stort steg framåt mot en bättre läkemedelsanvändning.

Alla läkare är förstås ännu inte uppdaterade på riktlinjerna. Om du i samband med ett läkarbesök får rekommendation om statin så tycker jag du ska fråga om rekommendationen är baserad på målvärde eller risknivå.

Anders Tengblad
MD, PhD

Kommentar till gästbloggen

Jag tycker detta är ett stort steg i rätt riktning. Alla läkare som förskriver statiner – liksom deras patienter – borde ta till sig två saker ur de nya riktlinjerna från Läkemedelsverket:

 1. Statiner ska normalt inte tas bara på grund av ett visst kolesterolvärde.
 2. Det är istället en hög total risk för hjärtsjukdom som kan göra det värt att medicinera med en statin.

I praktiken innebär detta – aningen förenklat – att statiner oftast är klokt att ta för personer som redan har känd hjärtsjukdom, samt att det mer sällan är värt att riskera biverkningarna med statiner för personer utan känd hjärtsjukdom.

Problemet vid LCHF-kost

Som dr Tengblad skriver så är den vanliga riskberäkningen man använder förenklad och inkluderar enbart ålder, blodtryck, rökning och totalt kolesterol.

Att förenkla till att bara använda totalkolesterol är ett stort problem för personer som äter LCHF. Riskberäkningen lär då ge falskt hög risk och man kan därför föreslås statinbehandling i onödan.

Orsaken är att LCHF genomgående – i upprepade studier liksom i verkligheten – kraftigt höjer det goda kolesterolet, HDL. Ett högt sådant värde innebär statistiskt mycket lägre risk för hjärtsjukdom. Samtidigt innebär mer HDL-kolesterol också ett högre totalt värde och därför helt felaktigt att den förenklade riskberäkningen visar högre risk på grund av mer HDL-kolesterol trots att risken i verkligheten är lägre!

Det är inte ett försumbart fel. I praktiken har man som LCHF-ätare med högt HDL-värde (över 1,5 eller kanske till och med över 2) en klart lägre statistisk risk för hjärtsjukdom än vad riskberäkningen visar och om man ligger på gränsen för att rekommenderas en statin så är det antagligen en dålig idé.

Sammanfattning

Denna förenklade modell är ännu sann i de flesta fall:

 • Hjärtsjuka tjänar oftast på statiner.
 • Icke-hjärtsjuka tjänar sällan på statiner.

Den som får statiner förskrivna utan att ha känd hjärtsjukdom bör fråga sin läkare om det baseras på föråldrade kolesterolgränser eller de nya riskbedömningarna. Och om det gäller det senare bör man som LCHF-ätare få sin risk justerad även för sitt HDL-värde innan man överväger behandling. Annars kan chansen till nytta vara liten jämfört med risken för biverkningar.

Livsstil

Slutligen får man förstås inte glömma att piller bara är ett sätt att påverka sin risk för hjärtsjukdom. Man kan påverka den minst lika mycket med livsstilförändringar.

Undvik att röka (förstås) och försök hålla en bra vikt, ett bra blodtryck, bra blodsocker och bra fördelning på kolesterolet. Lågkolhydratkost kan hjälpa med allt utom rökningen.

Till slut är förhoppningsvis din risk så låg att statiner är fullständigt onödigt.

Mer

Tidigare med dr Tengblad

Tengblad

Mer video

44 kommentarer

 1. Stefan*
  De flesta läkare borde lära sig mer om lipidologi och i synnerhet kolesterol innan man på tvivelaktiga grunder förskriver statiner i förebyggande syfte. Statiner har inte kunnat visas ha (signifikant) effekt (avseende dödsfallsrisken) på personer som inte tidigare drabbats av hjärtkärlsjukdom och förhindrar statistiskt sett endast en av ca 140 patienter med tidigare hjärtkärlsjukdom från att dö i sådan sjukdom. Denna enda person av 140 kan mycket väl undslippa den dödliga hjärtkärlsjukdomshändelsen av helt andra orsaker, och inte pga av statinerna. Det här handlar inte om vilken "åsikt" man har utan om vad man kan anföra vetenskapligt stöd för.

  Här en mycket belysande föreläsning om kolesterol och det uppdaterade forskningsläget: https://www.youtube.com/watch?v=fuj6nxCDBZ0

 2. Sven Arne
  Varför redovisas det inte att statiner minskar, intressant nog, även produktionen av det kolesterol-liknande ämnet Q10, och brist på Q10 har visats försämra prognosen vid hjärtsvikt. Så vad händer om man ger tillskott av ämnet?

  Läs här: http://www.kostdoktorn.se/spektakular-studie-pa-hjartsvikt-och-kostti...

  Och här: http://www.epochtimes.se/Q10-motverkar-bieffekter-av-statiner-a12646....

  Även här: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/41857.pdf

  mLCHFh Hanveden B-) .

  Svar: #13
 3. Helena
  Vad innefattar hjärtsjuk?
  Hjärtflimmer?
  Svar: #10
 4. Håkan
  Nyttan med statiner, exv uttryckt som NNT, är inte särskilt imponerande -inte ens vid sekundärprevention eller för dem med förhöjda riskmarkörer . Det borde alla läkare som skriver ut statinerna ha koll på och berätta för sina patienter. Detta sker inte, det vet jag av egen erfarenhet.

  Statistiskt sett skulle statinerna ge mig några extra månader i förväntad livslängd, med stor sannolikhet till priset av sämre livskvalitet pga biverkningar. Detta måste läkarna våga tala klartext om så att jag som patient kan ta ställning till medicinering på rätta grunder.

  Svar: #11
 5. balix
  Jag provade den där räknesnurran. Det verkar omöjligt för en man på 63 år att komma under 4% risk. Alltså är det snudd på att samtliga män över 63 ska ha statiner...
 6. ulf pohl
  All modern biologisk vetenskap tar fullständigt avstånd från statiner. Jag förstår inte hur man i denna blogg öht. väger för och emot.Statiner ger bara skador, förvärrar problem (t.ex. åderförkalkning) samt lägger till nya. Jag har i min okunskap ätit statiner i nästan 10 års tid efter en bypassoperation och fått mina skador som jag nu sökt reparera sedan snart 7 år.Kolesterol är utgångsmaterial för alla steroider och därför livsviktigt.Äter man inget inflammationsdrivande så finns det ingen som helst anledning att befatta sig med statiner. Lipidhypotesen har kallats för århundrades största medicinska bedrägeri och jag kan bara hålla med. Statiner förkortar livet OCH livskvaliten.
 7. BJA
  Tack Andreas!
  Mycket användbart!
 8. Henrik
  Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland har nu också en riskkalkylator FINRISKI på svenska http://www.thl.fi/sv/web/folksjukdomar/hjart-och-karlsjukdomar/finris.... Räknaren beaktar flera riskfaktorer och förutom totalkolesterolvärdet beaktas också HDL-värdet.
 9. Tony
  Jag er hjärtepatient och bor i danmark, två blodproppar i hjärtat (ostabil angina pectoris). Jag har också fått 7 små blodpropar i hjärnan.
  Läkarna här ville fylla mig med statiner, jag bad om att få veta om effekterna av dessa mediciner og allt jag fik var procentuella förbettringar i livslängd og livs kvalitet om jag tog mina statiner. Jag böjde mig för deras utläggningar og började ta statiner. Inom tre veckor upplevde jag ekstrema smörter i händer og fötter, jag blev impotent, utvecklade diabetes 2 og jag upplevde att allmän tillstånd av särdeles svår art som jag inte har upplevt för. Jag har ALDRIG varit så dålig i hela mitt liv. Detta påpekades till läkarna som tyckte att mina symptom var bättre än alternativen... Jag beslutet att finna information på nätet om statiner. Där finns en uppsjö av information som går stick i stäv med läkarnas råd. Jag tog beslutet att sluta med statinerna och att alle de symptomer nänmt ovan försvann inom ett par veckor...!
  För att göra en lång historia kort; användanet av statiner baseras på en stor amerikansk undersökelse som heter Framingham study. Kontentan av denna studie säger; att kvinner ikke skall ha statiner för de är skyddade av östrogen för övergångsålderen. Efter övergångsålderen behövs inga statiner då de inte ger kvinnorna en dags ekstra liv. Vad gäller männen så rekommenderas medelålders män över 47 som har haft ett hjärtesjukdomstillfälle att ta statiner. MEN, det har visat sig att statinernas bästa effekt är anti inflamatoriskt - varför ett annat antiinflamatoriskt medikament borde användas. Vad gäller beskyllningarna om kolesterol - är det min övertygelse att de är oskyldiga. De skyldiga är överflöd av kalk i blodet, tillsammans med inflammation/infektion och oksiderat LDL b partiklar som är de skyldiga. Kalket i blodet kan lösas medett kosttillskott som heter Vitamn k2, att göra vad man kan för att förhindra fria radikaler i blodet förhindrar oksiderat LDL b och inflammatio/infektion kan läkarna behandla med minimala bieffekter.
  Jag är lekman inom medicin men har ett mycket starkt behov av att veta, därför har jag tillskaffat mig en mycket stor kunskap inom detta område.
  Jag fördjupar gärna mina kommentarer/påståenden vid behov.
  Svar: #12
 10. Anders
  Hjärtsjuk i detta sammanhang handlar om åderförkalkningssjukdom; kärlkramp och hjärtinfarkt. Således inte flimmer
 11. Anders
  Relativ risksänkning är ca 20-30%. Men jag håller med att "Numbers Needed to Treat" blir ju inte så imponerande om den ursprungliga risken är låg, vilket den oftast är vid primärprevention. men risken för den som nyligen haft en hjärtinfarkt är inte försumbar och då blir NNT bättre.
  Svar: #14
 12. Anders
  Det finns biverkningar av statiner, vilket ska respekteras. I studier är biverkningar inte så vanligt, ca 5-10% drabbas, men det har diskuterats att biverkningarna är fler för "vanliga patienter" som inte är med i en studie. I första hand rekommenderas att prova utan medicin i några veckor och sedan börja igen. Återkommer då muskelvärk kan man slå fast att det beror på medicinen. Man kan då byta sort eller minska dosen. Men i vissa fall acceptera att biverkningarna är större än nyttan och avstå medicin.
 13. Anders
  Statiner vid hjärtsvikt är omdiskuterat. Jag förespråkar inte detta som en rutinmässig behandling.
  Studierna pekar i olika riktningar. troligen beroende på att orsaken till hjärtsvikt kan vara flera. En sammanfattande artikel går igenom de olika studierna, inkl Q10 hypotesen, och kommer fram till att sammantaget tycks statiner vid hjärtsvikt minska sjukhusinläggning men inte påverka allvarlig sjuklighet eller död. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24277654
  Svar: #15
 14. Håkan Joelsson
  Hej Anders
  Låt oss ta HPS-studien som exempel, den gjordes på högriskpatienter (20 536 UK adults (aged 40-80 years) with coronary disease, other occlusive arterial disease, or diabetes) under 5 år.

  40 mg simvastatin: 1328 döda av 10269 deltagare = 12,93%
  Kontrollgrupp: 1507 döda av 10267 deltagare = 14,68%

  Skillnaden är 1,75% vilka hade nytta av medicinen. I praktiken fick de i genomsnitt några månaders längre liv, lutningen på kurvan skvallrar om att 14,68% av simvastatingruppen kommer att ha dött innan sex år har gått.

  De övriga 98,25% hade ingen nytta av medicinen, oavsett om de överlevt (85,32%) eller dött (12,93%).

  Så jag tycker fortfarande inte att detta kan ses som imponerande. Och framför allt så måste patienterna informeras om detta.

  Svar: #16
 15. Håkan Joelsson
  Hej igen, Anders

  Om vi återigen tar HPS-studien som exempel så ser vi att deltagarna i studien först blev testade om de tålde medicinen innan de blev inkluderade i studien. Så de som hade störst fallenhet för biverkningar kunde effektivt sållas bort i förväg.

  Tyvärr är sedan dessa studier det huvudsakliga materialet som praktiserande läkare har att gå på när de informerar sig om biverkningar.

  Svar: #17
 16. Anders
  HPS är en välgjord studie på högriskpatienter och den visar precis som du skriver en minskad dödlighet. Statinerna minskade även Major cardiovascular endpoints, dvs hjärtinfarkt och stroke. 2585 (25,2%) fall i placebogruppen och 2033 (19,8%) i behandlingsgruppen.
  Jag kan bara hålla med om att patienterna ska få en saklig information om både fördelar och nackdelar.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12114036
  Svar: #19
 17. Anders
  Hej igen, Håkan
  Du har helt rätt att man hade en "run-in" fas vilket är brukligt när man genomför en studie som ska hålla på i många år. Man vill testa att patienten har tid och motivation att ta studie-medicin, men också exkludera dem som direkt visar att de inte tål medicinen. Detta är en anledning till att biverkningarna troligen är underskattade, vilket jag skrev i inlägg 12. Det förtar dock inte effekten av de som fullföljde studien.
  Svar: #20
 18. Tony
  Hej Anders,
  vet inte var du får siffrorna 5-10 % när det kommer till biverkningar.
  Det är dokumenterat att minst 20% av de män som äter statiner bliver impotenta. Det är bara impotensbieffekterna. De andra bieffekterna kan misstolkas som ålderskrämpor.
  Det är också ett faktum att det är mest äldre som får statiner ock det är också ett faktum att läkare inte rapporterar alla bieffekter som de skall. Inofficiella tal från usa säger att mellan 40 - 80% av alla patienter som äter statiner lider under bieffekter.
  Svar: #21
 19. Håkan
  Anders
  Jo, jag tror också vi är ense om att patienterna ska få saklig information. Tyvärr är min erfarenhet att så sällan är fallet. Men nu har jag ju aldrig varit patient hos dig, så du behöver inte ta åt tid personligen ;)

  När det gäller HPS så är det en klen tröst att stationerna minskade Major cardiovascular endpoints när man ändå dog av andra anledningar. Så länge total dödlighet inte visar bättre siffror så är ju inte andra endpoints särskilt mycket att hänga i julgranen.

  Lev väl!

 20. Håkan
  Enig med dig att det inte förtar effekten i studen. Men det ger en bias i urvalet som sannolikt minskar biverkningsfrekvensen i studien. När sedan läkemedelsbolagen är tendentiöst restriktiva med vilken data som de visar upp så kan jag inte komma till någon annan slutsats än att vi patienter blir systematiskt undanhållna från information som i högsta grad vore i vårt intresse att känna till.
 21. Anders
  Tony, du får nog länka bakgrunden till dina siffror om jag ska kunna kommentera dem.

  De låga siffrorna när det gäller biverkningar kommer från systematiska genomgångar av de behandlingsstudier som gjort, ex denna: http://www.bmj.com.e.bibl.liu.se/content/349/bmj.g3743

 22. I Like Neil Young
 23. ulf pohl
  @ Anders. Det är ju alla dessa f....e studier,betalda och förvrängda av läkemedelsbolagen som desinformerar och bagatelliserar riskerna för mammons skull. Statiner är med avstånd den historiskt bästa kassakon och då räknas inte patientens liv och livskvalitet. Marknaden styrs av ILSI som är en maffia och fullständigt samvetslös och kriminell. Peter Götsche "Dödlig medicin och organiserad kriminalitet" har berättat (även John Virapen,medicinsk agent och stjärnförsäljare under 30 års tid samt Ralf Sundberg,forskningsfusket m.fl.). Vi slåss mot ett korrumperat system som har 100% kontroll över såväl sjukvård,myndigheter och livsmedelsbranschen. Pengar för att bevara systemet finns i överflöd (gamla tobaksbolagen och andra). Pengar styr-inget annat,professorer köps och utnyttjas som nyttiga idioter. Lyssna på Tony och andra som har erfarenheter från verkligheten.
  Svar: #26
 24. Fia
  Men det finns ju personer med ärftligt förhöjd kolesterolhalt.
  Bör dessa ta statiner?
  Svar: #27
 25. p-a
  Denna kolesterolmyt,vårt moderna "kejsarens nya kläder".

  Det finns bara en slags kolesterolmolekyl,talet om ont och gått är bara bluff.
  Ldl Hdl osv,är som namnet säger lipoproteiner,fettmolekyler. Kolesterol är däremot
  en alcoholmolekyl,transporteras av LDL,HDL men är inte lipoproteiner.
  Man skall sänka något som är livsviktigt för alla,bara för att tjäna pengar.
  Kolesterolet behövs för alla cellmembran,Dvitamin,könshormoner tillverkas av
  kolesterol, Sanningen är att beläggningen i artärväggarna kommer av inflamationer
  i artärerna,av bla.socker, men den sanningen tjänar man inga pengar på så
  kolesterolmyten får fortsätta,med 100-tals miljarder i vinst.

  Svar: #28
 26. BJA
  Det precis sådan här köksbordsretorik som inte fungerar om du vill påverka läkarkåren.
  Redan missnöjda patienter kanske köper det. Att demonisera läkemedelsindustrin bortom vett och sans leder ingenvart, helt oavsett om du har viktiga poänger. Vi måste vara mer precisa i retoriken. "Han talade med drängar på drängars språk", och svepande generaliseringar om mammon passar bättre vid köksbordet.
  Ingen av de släktingar och vänner jag har inom läkemedelsindustrin eller för den del inom den delvis "köpta" akademiska värden dyrkar mammon mer än patienterna. Tacka istället din riktige gud för att det finns seriösa läkare som Anders som kan och orkar deltaga i debatten istället för att svikta under olika administrativa pålagor som många av oss andra.
 27. Anders
  Fia. Ärftligt förhöjda kolesterolvärden innebär genetiska defekter i kolesterolomsättning och kraftigt förhöjda kolesterolvärden. Familjer med detta har också tidigt insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Det är ingen tvekan om att dessa individer har nytta av medicin, men det blir ofta en fråga för specialister. Se ex http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5182
 28. Anders
  p-a. Jag håller med att en del har en "rörmokar-teori" om att smör blir till kolesterol som fastnar i kärlen. Det är en myt.
  Att åderförkalkning börjar med inflammation är sant. Men i nästa steg så är det atherogena LDL som fastnar i kärlskadan och fagocyteras av makrofager som då bildar foam-cells som är det som bygger upp placken. I denna del av processen kan statiner göra nytta. En del hävdar att nyttan beror på antiinflammatoriska effekter av statiner, andra menar att det beror på den allmänna LDL-sänkande effekten. Att statiner gör nytta för patienter med hög risk för åderförkalkningssjukdom är dock vetenskapligt säkerställt.
 29. Tony
  Var-så-god Anders :)
  Det här är en mycket liten del av det material jag har samlat på mig i detta ämne.

  http://www.ravnskov.nu/svmyte6.htm

  http://www.quackpotwatch.org/opinionpieces/prescription_drug_benefit_...

  http://www.survivediabetes.com/Essay/Statin%20Drugs.htm

  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/09/statin-...

  http://www.drsinatra.com/video-the-pros-and-cons-of-statins

  http://modernherbalmedicine.com/articles/busting-the-cholesterol-myth...

  http://www.spacedoc.com/sexual_side_effects_statins.htm?utm_source=Ap...

  http://www.spacedoc.com/libido_statins.htm?utm_source=April+13%2C+201...
  r&utm_medium=email

  http://4health.se/statiner-och-impotens-sa-fungerar-det

  http://www.spacedoc.com/sexual_side_effects_statins.htm

  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/03/05/171758.htm

  http://www.nytimes.com/2012/02/29/health/fda-warns-of-cholesterol-dru...

  https://books.google.dk/books?id=aH6vjC-tXV8C&pg=PA112&lpg=...

  The Great Cholesterol Myth - Amazon.com

  Fat and Cholesterol are GOOD for you - Amazon page 155 (At St. Thomas Hospital, London, U Dr. Anthony Wierbicky and his team asked male heart patients, who were going to start on statin therapy, bout their sexual functions. After a few months of statin treatment one of five patients noted a considerable decline. It is also worth mentioning that Wierbicki's study was sponsored by Pfizer. However, nothing is mentioned about this potential side effect on the official Lipitor site. And why should they? If you fail, just take a Viagra, another of Pfizers billion dollars sellingdrugs.)

  Svar: #30
 30. Anders
  Tony, tack för länksamlingen. Det mesta är olika hemsidor skrivna av personer som inte forskar själva. De kan ändå vara intressanta, men deras påståenden kräver lite bättre grund.
  Ditt påstående att 20% av män som tar statin blir impotenta kan inte styrkas med citatet ovan eftersom man inte hade en placebokontroll. Det är väl känt att hjärtsjukdom i sig leder till impotens.

  Det finns rapporterade fall av impotens, men få studier där man studerat impotens när man jämför med placebo. Teoretiskt kan man tänka sig att (allt för kraftig) kolesterolsänkning påverkar testosteron negativt. Å andra sidan finns det exempel på att erektil dysfunktion blivit bättre på statin.
  Denna artikel från maj 2014 är en färsk sammanfattning av de vetenskapliga studierna
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24556747
  "In summary, our study revealed positive consequences of these lipid-lowering drugs on erectile function... However, it has been reported that statin therapy may reduce levels of testosterone and aggravate symptoms of ED. Therefore, larger, well-designed RCTs are needed to investigate the double-edged role of statins in the treatment of ED."

 31. I Like Neil Young
  Svar: #32
 32. Anders
  I like neil young.
  Jag vet inte om det var en fråga, men niacin/nikotinsyra/vitamin B3 kan påverka lipiderna så att HDL höjs och skulle teoretiskt kunna vara positivt. Känslomässigt kanske det också känns bättre att ta något som kallas "vitamin" än att ta statin?
  Niacin är ett gammalt preparat som inte använts bla pga att det ger ganska mycket biverkningar med flush. Ett företag har försökt att kombinera niacin med ett annat preparat så att biverkan minskar. Men vare sig rent Niacin eller kombinationen har tyvärr kunnat visa att det minskar kardiovaskulära händelser eller död. Således inte ett alternativ till statiner.
  Metaanalys på 11 studier på Niacin, publicerat 2014: http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4379.long
  "Overall, niacin had no net effect on all cause mortality...Neither was there any significant effect across all trials on the secondary outcomes of coronary heart disease mortality, non-fatal myocardial infarction, or stroke"
  Svar: #33
 33. I Like Neil Young
  Niacin är väl inget "preparat" utan ett vitamin.
  Enligt orthomoluecular.org - gillar många den rush (som dessutom är helt ofarlig) som man får om man tar en lite större dos niacin.

  Är det Laproprint du tänker på?

  Jag länkade ju om den här:
  http://orthomolecular.org/resources/omns/v09n25.shtml
  Misstanken var ju att det var statindelen och inte niacindelen som stod för biverkningarna.

  Är det nån härinne som kan verifiera att http://www.bmj.com är en ok sajt? Personligen tycker jag den känns lite som en dimridå för industri och myndigheter.

 34. ulf pohl
  @ Anders. Niacin är inget alternativ till statiner.Det verkar ju högst rimligt eftersom Niacin nog inte har så mycket med kärlsystemet att göra. MEN: Att det höjer HDL var ju intressant och eftersträvansvärt och då är det inte så dumt i alla fall.Och inte var det dödligt heller eller hade biverkningar/förgiftningar (liksom inga vitaminer) Min fru har dock fått fantastiska HDL 3.0 efter några års liberal Lchf (och ett likaså fantastiskt P-kol. på 8.0) vilket vi är mycket glada över. Hon kommer att ha hälsan kvar länge samt ha även sin hjärnhälsa i behåll (vilken man riskerar på för lågt kolesterol enl. Brain Drain D.Pärlmutter).Hur som helst är lipidhypotesen en bluff utan något som helst vetenskapligt bevis. Om du är (som påståtts) läkare och fortfarande försvarar statiner efter alla dessa sanslösa avslöjanden så blir jag orolig för dina patienter. Studera gärna Tonys länkar,de berättar ur det verkliga livet och om vetenskapens nuvarande insikter. Lipidhypotesen hör hemma på den historiska sophögen.
 35. 1 kommentar borttagen
 36. Anders
  Tack för era kommentarer!
  Jag har försökt skriva ett inlägg som presenterar nuvarande vetenskap kring statiner vid hög risk för ischemisk hjärtsjukdom. Lipidhypotesen har förändrats och vi behöver inte vara rädda för fett i maten, vilket många här har insett. Men statiner fungerar ändå för många personer med hög risk, vilket är ett kontroversiellt påstående för vissa, men vetenskapligt ett faktum.
  Jag avslutar diskussionen för denna gång.
  Anders Tengblad
  Svar: #37
 37. Håkan
  Tack, Anders, för du har tagit dig tid att svara på kommentarerna. Det är alltid uppskattat.
 38. masen sune
  Hej

  Jag är Typ 2 diabetiker sedan 12 år tillbaka och tar idag ca 50 enheter insulin varje kväll. Hur ska jag göra för att gå ner i vikt? Äter ca 50 gr kolhydrater per dag och försöker hålla en god LCHF-kost. Trots detta har jag svårt att gå ner i vikt trots att jag nu försöker promenera varje dag igen efter ett uppehåll på ca. 12 månader pga. en hälsene-skada.....

  Vore tacksam för tips från Kostdoktorn om vad jag ska göra för att reducera min vikt....

  Tacksam för ett positivt svar

  Sune Hammarin

  Svar: #39
 39. Ann Kristin
  Läs på om Kostdoktorns viktminskningstips. Kan du minska på ditt insulin? Det gör att man går upp och behåller övervikt i vissa fall? Du kanske måste ner mot 20 g kolhydrater för att kunna minska insulinet.
 40. Åke
  Jag har inte hört eller sett någon kommentar ( i Anders T video på kostdoktorn) om att med hjälp av ApoB/ApoA kvoten kontrollera andelen små hårda kontra stora fluffiga partiklar? Är inte detta relevant för att avgöra anledning att använda statiner eller inte?
 41. Marie
  Jag vill rekommendera boken - Doctoring Data.
  Den är skriven av Dr. Malcolm Kendrick som också har en intressant blogg (www.drmalcolmkendrick.org).

  I boken tycker Malcolm Kendrick till om många olika ämnen bl.a. om blodtryck, kolesterolhypotesen, behandling med statiner. olika typer av studier, jäv, brist på transparens, medicinska tidskrifter, talespersoner, patientföreningar och mycket, mycket annat.

  Googla "A sorry little patient tale" så finner ni en text av Malcolm Kendrick. Det är en statin-historia. Där finns närmare 150 kommentarer inkl. patientberättelser.

  När det gäller patientberättelser vill jag också tipsa om http://www.askapatient.com och http://www.spacedoc.net (Forum t.ex.) Sök på flera olika statiner - de har alla likartade biverkningar.

  I vissa statin-bipacksedlar står (under Varningar och Försiktighet) att man skall iakta försiktighet om patienten är 70 år eller äldre. Hur kommer det sig då att man inte har den minsta betänklighet att skriva ut t.ex. simvastatin till en kvinna i 80-årsåldern ?

  Jag känner en person som råkade ut för just det.
  Det var ingen som diskuterade eventuella biverkningar med henne. Tvärtom berättade den förskrivande läkaren att han själv stod på simvastatin och det tog patienten i fråga som en garanti för att det var något bra och ofarligt.

  Patienten drabbades, så småningom, av sömnstörningar, kramper, värk och muskelsvaghet i benen. Läkaren vägrade att inse att det kunde röra sig om biverkningar trots att han försågs med allehanda patientberättelser.

  Jag säger inte att alla läkare skulle agera så här - men, tyvärr, alldeles för många.

 42. Kerstin
  Blir skräckslagen. Har just genomgått en ballongsprängning av ett par kranskärl och givetvis fått ordination att äta ett statinpreparat.
  Jag är 73 år och undrar nu varför just jag ska riskera dessa biverkningar, spelar det ingen roll om jag förlorar muskelsstyrka eller drabbas av diabetes mm för att jag är över 70 och för att det finns gåstolar? Är vinsten för min del sååå mycket större på ett annat område, hjärtat, än risken att drabbas av dessa biverkningar?
 43. Monica
  Hjälp, har familjär hyperkolesterolemi enl läkare och måste äta statiner, jag är idag 59 år och har aldrig haft hjärtbesvär, vill ej äta statiner, finns det någon alternativ medicin, blir så rädd att jag håller på att ta livet av mig om jag inte äter statiner
 44. Henrik
  Docent Uffe Ravnskov har skrivit om frågan i denna artikel t. ex. :

  http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=...

 45. Isabella Holmquist
  Hej! Jag är 65 år kvinna och har fått utskrivet Atorvastatin idag.
  Endast LDL är för högt med värde 5,4. P- Kolesterol är 7,3 och strax under referensvärde. Triglycerider lågt. Frisk i botten förutom restless legs och nyupptäckt lindrig klaffel efter Covid 19. Vältränad ej överviktig bra alltid i bl. tr. och puls. Äter nyttigt och motionerar. Haft covid 19 med inflammationer i kroppen. Smärta i rygg bl. a.
  Vet att min mamma haft högre kolesterolvärde och var inte hjärtsjuk.
  Nu vill min läkare pga av detta värde att jag ska börja medicinera. Jag tycker det låter som han inte sett till riskfaktorerna utan mer målvärde som du informerat i din text.
  Jag vill absolut inte börja medicinera om det inte är nödvändigt. Jag tänker konditionsträna mer och äta mindre godis som jag gjort under coronatiden.
  Vad säger du om detta Anders?
  Hälsningar
  Isabella

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg