Statiner kan ge diabetes: nu även i FASS

Statiner och diabetes

Kolesterolsänkande mediciner, så kallade statiner, kan minska risken för hjärtsjukdom något. Men de kan också ha biverkningar: som muskelvärk, muskelsvaghet, förvirring och lägre IQ, trötthet, impotens och så vidare.

En biverkan som varit känd länge är att statiner ökar risken att få diabetes. Det kunde man exempelvis läsa här på bloggen för tre år sedan och i boken Matrevolutionen 2011. Nu, några år senare, har det lagts till som en ”mycket viktig” uppdatering av texten i FASS: Diabetes är en möjlig biverkan.

Ytterligare ett skäl alltså att inte gödsla med statiner till hjärtfriska med ”högt kolesterol” – vilket ofta anges till över 5. Större delen av den friska befolkningen har över 5 i kolesterol, så det är ett av de mer uppenbara fallen av ”disease mongering” (påhittade sjukdomar) man kan tänka sig.

Vid hjärtsjukdom (kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt) kan vinsten med behandlingen trots allt vara värd risken. Men om du behandlar ditt fullt normala kolesterolvärde med statiner så riskerar du att helt i onödan få diabetes. Låter det som en bra idé? Knappast, men det händer många gånger varje dag i sjukvården.

Äldre inlägg