Träning kompenserar inte all risk med övervikt

Fitness, slimming, diet concept. Calorie Counting. Floor weights, sneakers, dumbbells, calculator, measuring tape on wooden floor. Top view

En ny studie har återupplivat en gammal frågeställningen: är det viktigare för hälsan att vara fysiskt aktiv än att hålla normalvikt?

I en artikel publicerad i SvD kan vi läsa om en ny spansk studie som undersökt om träning kan kompensera för övervikt.

Övervikt och fetma hör till våra allvarligaste hälsoproblem. Av Sveriges befolkning i åldrarna 16–84 har idag 52 % övervikt eller fetma, där andelen vuxna med fetma har tredubblats sedan 1980 – från fem till 15 %.

Betydande övervikt och hög andel kroppsfett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och är den ledande dödsorsaken i Sverige. Andra faktorer som också ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar är stress, rökning, matvanor, alkohol och inaktivitet. När det gäller dödlighet verkar dålig kondition vara en ännu större riskfaktor än övervikt och fetma. Ibland påstås det till och med vara bättre att vara lätt överviktig och vältränad, än normalviktig och inaktiv. Stämmer det verkligen?

I den nya spanska studien, med över en halv miljon deltagare, undersökte man riskfaktorer för stroke och hjärtinfarkt utifrån BMI och aktivitetsgrad. Resultaten visade följande:

Resultaten visade att studiedeltagarna, oavsett BMI, hade lägre sannolikhet att uppvisa någon riskfaktor om de var aktiva än om de var inaktiva. Men bland överviktiga deltagare med en aktiv livsstil var förekomsten av höga kolesterolvärden ändå dubbelt så hög som bland normalviktiga med en inaktiv livsstil. Sannolikheten för diabetes typ 2 var fyra gånger högre och det var fem gånger vanligare med högt blodtryck. Resultaten gällde för både kvinnor och män och tyder på att träning inte tycks kompensera för de negativa effekterna av övervikt.

Det är dock viktigt att notera att denna studie enbart är en observationsstudie och att det därmed inte går att fastslå något orsakssamband; blev deltagarna aktiva först efter de blivit överviktiga eller var de redan aktiva personer som utvecklade övervikt?

Forskning visar nämligen att personer med övervikt tenderar att vara mindre fysiskt aktiva än normalviktiga personer och därmed verkar övervikt snarare leda till inaktivitet och inte tvärtom. Övervikt kan därför innebära dubbel risk då inaktivitet och övervikt var för sig ökar risken för ohälsa.

Artikeln summerar att fysisk aktivitet är viktig för alla, oavsett kroppsvikt, och att övervikt är en riskfaktor oavsett om vi tränar eller ej. För att förebygga övervikt är kosten den viktigaste faktorn.

För att läsa hela artikeln, klicka vidare här:

SvD: Träning kompenserar inte risk med övervikt

På Diet Doctor kan vi hjälpa dig gå ner i vikt och erbjuder både verktyg för att komma igång med sunda kostvanor samt regelbunden träning. För att kickstarta din resa mot en hälsosammare livsstil kan du börja med att anmäla dig till vår tvåveckors LCHF-utmaning. Det är ett perfekt första steg där du får all support du behöver för att komma igång med en hälsosam kost.

För att hjälpa dig lyckas med dina träningsmål, har du som medlem även möjlighet att ta del av vår träningskurs Let’s Get Moving, uppdelad i sex delar tillsammans med tre nedladdningsbara träningsprogram.

Låt resan mot en hälsosam livsstil börja redan idag!

Tidigare

Ny guide: Så blir du av med bukfetma

Viktigt att förstå varför det tar emot så mycket att träna

Ny forskning: motionsappar kan öka antalet steg vi tar

Mer om träning