Svag forskning placerar återigen rött kött i heta stolen

fresh-meat

Två nya studier hävdar att konsumtion av kött ökar risken för en mängd sjukdomar, inklusive förtida död. Men dessa studier är baserade på bevis av låg kvalitet och är därför inte tillräckligt pålitliga för att på ett betydelsefullt sätt kunna informera oss huruvida vi ska äta kött eller inte.

Vi har tidigare lyft vetenskapen kring konsumtion av rött kött och drar hela tiden slutsatsen att det inte finns några kvalitetsdata som tyder på att du blir friskare genom att undvika kött. Nyhetsrubrikerna, att två nya studier ”visar farorna med kött”, förändrar inte våra slutsatser.

Den första är publicerad i Journal of the American Heart Association (JAHA). Studieförfattarna utförde en retrospektiv analys av över 100 000 postmenopausala kvinnor som en del av Women’s Health Initiative.

Från denna analys drar de slutsatsen att de som åt den högsta mängden växtprotein hade en minimal minskning av risken att dö (riskförhållande 0,91). De med det högsta intaget av animaliskt protein hade en minimal ökad risk att dö (riskförhållande 1,06).

Det finns även andra resultat, men de är inte värda att rapportera eftersom datakvaliteten är så pass låg att vi inte kan dra några meningsfulla slutsatser. Först samlade studien in data från frågeformulär gällande matfrekvens, en notoriskt opålitlig metod för datainsamling.

Därefter var riskförhållandena minimala. Kom ihåg att riskförhållandet för rökning och cancer var mellan 15 och 30. I denna studie är det 1,06. Vi och andra experter hävdar att ett riskförhållanden mindre än 2,0 i en nutritionsepidemiologisk studie är mer sannolikt att vara statistiskt brus än orsak och verkan.

Slutligen räcker det med att titta på deltagarnas bakgrund för att se att de som åt mer animaliskt protein än växtprotein också hade lägre utbildningsnivå, var mer benägna att röka, var mindre benägna att träna, var mer benägna att ha diabetes samt mer sannolikt att ha högre BMI. Bakgrundsinformation likt denna är en klassisk återspegling av ”healthy user bias” (friska personer med redan låga riskförhållanden).

Healthy user bias uppstår när människor – vanligtvis rikare och mer välutbildade – stämmer in på en mängd beteenden som antas främja hälsa. Vi kan inte bortse från kosten när vi ser på en individs bakgrund eller beteende då det också kan leda till förbättrad hälsa.

Därmed tillför inte denna studie någon meningsfull vägledning eller ökad förståelse för huruvida animaliskt protein eller rött kött har en negativ påverkan på vår hälsa.

Den andra studien, publicerad i BMC Medicine, förtjänar samma kritik. Studieförfattarna utförde en retrospektiv granskning av 474 000 vuxna över åtta år.

Från denna granskning drar de slutsatsen att de som åt mer rött och processat kött hade en minimal ökad risk för hjärtsjukdomar, lunginflammation, divertikulär sjukdom, kolonpolyper (utväxter på slemhinnan i tjocktarmen) och diabetes, med riskförhållanden som sträcker sig från 1,19 till 1,3.

Vid baslinjen hade de som åt mer kött lägre utbildning, högre BMI, var mer benägna att röka och dricka alkohol och mindre benägna att träna.

Precis som konsumtion av kött inte fick dem att röka eller ha lägre utbildning, var det heller inte köttet som gav lunginflammation, divertikulär sjukdom eller hjärtsjukdom.

Det är olyckligt att studier av låg kvalitet, likt de som lyfts här, fortfarande uppmärksammas i media och av läkare. Dessa studier tillför ingen meningsfull information och inget en läkare kan använda för att ge dig kostråd – eller något du själv kan utgå ifrån gällande vad du ska äta och inte.

Du kan läsa mer om rapporter som granskar kvaliteten på evidensen mot rött kött och processat kött, och hur bevisbördan i båda fallen inte stöder de felaktiga påståenden.

Om du gillar rött kött och inkluderar det i din kosthållning som både får dig att känna dig frisk, förbättrar din metabola hälsa samt upprätthåller din muskelmassa, har vi ingen vetenskaplig anledning att be dig att sluta.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Framgångsrik behandling av pre-diabetes med ketogen kost

Metabol hälsa – ett bättre mått på risk för hjärtsjukdom än LDL

Ketogen kost förbättrade PCOS och fettlever effektivare än läkemedel


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om kött