Problem med fetma ökar – pandemin kan förvärra situationen ytterligare

Fat overweight woman measuring her waist. Plus size. New start for healthy lifestyle, body slimming and weight loss. Care about body. Copy space. Empty place for text on gray background.

Dåliga matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige. Nu framhåller forskare att pandemiåret ytterligare kan förvärra situationen. Uppluckrade rutiner i vardagen har gjort att riskfaktorer för övervikt och fetma har ökat, särskilt bland ungdomar.

I en artikel publicerad i Aftonbladet kan vi läsa om hur en del forskare nu menar att pandemin kan förvärra ökningen av övervikt och fetma ytterligare.

Sedan 1970-talet har övervikt och fetma ökat i Sverige, en uppåtgående trend ses i alla åldersgrupper. Det menar Liselotte Schäfer Elinder, adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska institutet. Även om det är svårt att se en ökning från år till år då det saknas säkra data, konstaterar Liselotte att riskfaktorerna för övervikt och fetma har ökat under pandemin, särskilt bland ungdomar i gymnasieålder:

Folk har suttit hemma mer och rört sig mindre. Ungdomarna som har studerat på distans har sannolikt inte fått i sig lika bra mat som i skolan. Men det krävs bättre siffror innan vi kan säga vilken betydelse det har fått.

Dåliga matvanor och den ökade tillgången på mat, framför allt energität mat, är en bidragande faktor till ökningen av fetma och övervikt. Schäfer Elinder berättar vidare:

När man går upp i vikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Dessutom mår överviktiga personer, särskilt ungdomar, sämre än normalviktiga.

Matrelaterade hälsoproblem innebär även stora kostnader för samhället, där den totala kostnaden uppskattas till 70 miljarder kronor per år.

Lena Hansson, utredare på Folkhälsomyndigheten, betonar även hon att det i dagsläget inte finns tillförlitliga siffor på huruvida gymansieungdomars hälsa har påverkats av pandemin, men framhåller att det är något som myndigheten kommer undersöka vidare.

För att läsa hela artikeln, klicka dig vidare här:

Aftonbladet: Problem med fetma ökar – pandemin kan förvärra

Vill du ha hjälp att gå ner i vikt och komma igång med sundare kostvanor? Låt Diet Doctor hjälpa dig! För att kickstarta din resa mot en hälsosammare livsstil kan du börja med att anmäla dig till vår tvåveckors LCHF-utmaning. Det är ett perfekt första steg där du får all support du behöver för att komma igång med hälsosam lågkolhydratkost.

Läs även våra kompletta viktminskningsguide där du får våra 18 bästa tips för viktnedgång. För ytterligare tips kan du ta en titt på våra övriga guider som rör vikt och hälsa.

Låt resan mot en hälsosam livsstil börja redan idag!

Tidigare

Kan snabba kolhydrater leda till sjukdom och för tidig död?

Barn i dansk skolklass har gått upp nästan åtta kilo i snitt under pandemin

Metabol ohälsa kan förvärra covid-19

Gå ner i vikt