PCOS och fetma

An attractive overweight woman at home

Här följer ett översatt inlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Från ett sjukdomsperspektiv hänger fetma samman med många medicinska komplikationer, inklusive hjärtsjukdom, problem med andning, cancer och ledbesvär. PCOS kan läggas till raden.
Medical complications of obesity
Inte alla kvinnor med fetma har PCOS och alla kvinnor som har PCOS är inte feta. Ändå är det så att fetma är ett av de vanligaste och kanske viktigaste kännetecknen på PCOS, trots att det inte är del av diagnoskriterierna. Fetma återfinns hos 30-75 procent av kvinnor med PCOS och hänger samman med en försämring av alla tre primära diagnosvarianter av PCOS – ökade maskulina drag, förvärrade menstruationsproblem och fler cystor på äggstockarna. Hos kvinnor med PCOS ökar risken för typ 2-diabetes och pre-diabetes när kroppsvikten ökar.

Det finns ett uppenbart samband, men den exakta länken debatteras. Det finns tre möjligheter att ta ställning till:

  1. PCOS orsakar fetma
  2. Fetma orsakar PCOS
  3. Både fetma och PCOS orsakas av ett tredje problem

Är PCOS orsaken till fetma?

Kan PCOS orsaka fetma? Hyperandrogenism påverkar bara hur fett fördelas på kroppen, inte en total ökning av kroppsfett. Under puberteten orsakar ökade testosteronnivåer hos unga män en mindre ansamling av fett än de ökade östrogennivåerna gör hos kvinnor. Medan pre-pubertala flickor och pojkar har ungefär samma procentandel fett, förändras det dramatiskt under puberteten. Under påverkan av östrogen får flickor ungefär 50 procent mer kroppsfett än pojkar. Fettet är placerat kring höfter och bröst hos kvinnor, men har en mer central placering hos män.

Högt testosteron ger central, eller visceral, fetma där fettet huvudsakligen hamnar i och runt de inre organen. Det är ett problem då visceral fetma är en mycket större riskfaktor för det metabola syndromet och för kardiovaskulär sjukdom. Skillnaden på fördelening av fett mellan män och kvinnor blir tydlig kort efter puberteten och försvinner efter menopaus. Kvinnor utan PCOS har mer underhudsfett på armar och ben snarare än koncentrerat till midjan. Uppskattningsvis 50-60 procent av kvinnor med PCOS har centralt placerad fetma, oavsett BMI. Det märks ofta som ökat mijemått och refereras till som “masculinized body fat distribution” Den här maskulina placeringen av fett är associerad till svårigheter att bli gravid och problem med ägglossning. Ju tyngre kvinnan blir, desto mindre är hennes chanser att få ägglossning.

Orsakar fetma PCOS? Det är en intressant frågeställning. Svårigheten av och risken för att utveckla PCOS ökar med fetma men korrelatioen är mycket svag. På fetmakliniker sätter man en ny PCOS-diagnos hos 28,3 procent. Det är en femfaldig ökning jämfört med den generella förekomsten på 5,5 procent hos normalviktiga kvinnor.

Obesity and PCOS

Viktnedgång och PCOS

Viktnedgång förbättrar alla tecken och symtom på PCOS. Vid magsäckskirurgi åtföljdes viktnedgång av en minskning av hirsutism (behåring), androgena nivåer, minskad insulinresistens och regelbundna menscykler. Diagnosen PCOS fanns inte kvar efter kirurgi, vilket påvisar den potentiella möjligheten att reversera tillståndet. I USA har siffrorna för barn- och ungdomsfetma nästan fyrdubblats under de senaste 40 åren och är en välkänd riskfaktor för PCOS. Feta vuxna med PCOS har högre insulinnivåer och ökad insulinresistens visar på insulinets stora roll när det gäller fetma. Hos vuxna med PCOS har fetma och hyperandrogenism helt klart ett samband då 65 procent av feta pre-pubertala flickor har förhöjda testosteronnivåer.

Maten vi äter har förändrats signifikant när det gäller kvalitet, kvantitet och måltidsfrekvens under de senaste 50 åren. Man äter mer processad mat i större portioner vid fler tillfällen per dag. Min mormor åt två till tre måltider per dag, helt baserade på oprocessad och huvudsakligen hemodlad mat. Mellanmål? Glöm det.

Idag rekommenderar våra myndigheter sex till sju små måltider per dag med fokus på “fullkorn”, fettsnåla produkter och mycket frukt och grönsaker. Processat, processat och delvis modifierad. Skolor har program för “hälsosamma mellanmål” men det finns ingenting som heter hälsosamt mellanmål! Det är smått bisart att reflektera över att mellanmål var en överflödig lyx för bara en generation sedan. Nu betraktas det som en nödvändighet. Att inte servera ditt barn kraftigt processade, sockersötade kakor med några timmars mellanrum tycks vara grund för anklagelser om barnmisshandel, trots att vi samtidigt undrar varför våra barn blir tjocka. Mänskligheten har överlevt i tusentals år utan mellanmål och småätande. Det finns helt enkelt ingen medicinsk anledning att stoppa muffins i munnen varannan timme för att vara hälsosam.

Obesity and PCOS diagram

Fetma är helt klart inte den enda anledningen till PCOS. Fetma, men inte PCOS, varierar stort över världen. Till exempel är förekomsten av PCOS ganska snarlik mellan USA, Spanien och Storbritannien, medan fetma varierar signifikant mellan länderna. Studier visar bara på en svag korrelation mellan svårigheten av fetma och förekomsten av PCOS. Medan ökande svår fetma, mätt genom BMI, är associerad med högre förekomst av PCOS, är kopplinegn inte starkt nog för det ska vara ett kausalt samband.

Fetma hänger helt klart samman med PCOS på något vis, med det är inte den enda orsaken. Det lämnar öppet för den tredje möjligheten, att någon underliggande faktor orsakar både fetma och PCOS. Men vad är det för faktor vi talar om? Insulinresistens.


Dr Jason Fung

Tidigare

Så reverserar du PCOS med LCHF

Åtta anledningar att äta LCHF om du har PCOS

Hyperandrogenism – kvinnor med höga nivåer av manligt könshormon

Inlägg av dr Fung

  1. Periodisk fasta
  2. Periodisk fasta
  3. Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre

Grunderna i LCHF

Periodisk fasta

Video om fertilitet

 

Mer med dr Fung

Alla inlägg av dr Fung

Dr Jason Fung har en egen blogg: idmprogram.com. Han är också aktiv på Twitter.

TheObesityCodeTheCompleteGuideToFastingthe-diabetes-code-1

Dr Fungs böcker Fetmakoden, Allt om fasta och Diabeteskoden finns samtliga på Bokus, Adlibris eller andra nätbokhandlare.

Äldre inlägg