Hyperandrogenism – kvinnor med höga nivåer av manligt könshormon

GettyImages-818629586

Här följer ett översatt inlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Manliga könshormoner, androgener, finns normalt hos både män och kvinnor, men de normala nivåerna för män är långt högre än för kvinnor. Testosteron är det mest välkända hormonet och det bidrar till många av de fysiska faktorer som skiljer män från kvinnor. Mer än 80 procent av kvinnor som har symtom på hyperandrogenism kommer med tiden få diagnosen PCOS.

Vanliga tecken på hyperandrogenism:

 • Ökad behåring av ansikte och kropp (hirsutism)
 • Tunnhårighet
 • Akne
 • Djupare röst
 • Oregelbunden mens
 • Förstoring av klitoris (i svåra fall)

unnamed-18Det som är vanligast förekommande vid PCOS är hirsutism, vilket beräknas påverka 70 procent av de drabbade. Precis som hos män innebär ökat testosteron ökad hårväxt i ansiktet och på vissa områden av kroppen som ben, bröst, rygg och skinkor. På andra områden av kroppen uppstår håravfall som ger tunt hår av manligt mönster. Hos kvinnor är de här förändringarna i hårväxt mycket tydliga.

Akne påverkar 15-30 procent av patienter med PCOS och erkändes nyligen som ett symtom på hyperandrogenism. Av kvinnor som har problem med akne får 40 procent diagnosen PCOS, det är viktigt att hålla det i minnet. Djupare röst och förstoring av klitoris tyder på ganska svår hyperandrogenism.

Androgener kan mätas genom blodprov. Det mest användbara testet för hyperandrogenism är testosteron (totalt och fritt) följt av DHEAS (dehydroepiandrosteron). Nivåerna av dessa hormoner varierar över dagen och menstruationscykeln, vilket gör det svårare att definiera normala och onormala nivåer. 75 procent av kvinnor med PCOS kommer att uppvisa onormala värden vid en noga granskning. Eftersom testosteronnivåer inte är ett diagnoskriterium bryr sig de flesta läkare inte om att mäta detta.

Androgener fungerar också som förstadium till kvinnliga könshormoner (östrogener) hos både män och kvinnor. Testosteron kan omvandlas till östrogen, vilket kan ge ‘man boob’-fenomenet hos äldre eller överviktiga män. Överflödig fettvävnad kan omvandla testosteron till östrogen och orsaka förstorade bröst hos både män och kvinnor, men det blir bara uppenbart hos män. Det förekommer etniska skillnader i känsligheten för östrogen, där kaukasier är mest känsliga och asiater minst känsliga.

Oregelbunden mens

Dr John Nestler från Virginia Commonwealth University uppskattar att “om en kvinna som regel har mindre än åtta menstruationer på ett år är risken att hon har polycystiskt ovariesyndrom 50 till 80 procent, baserat endast på den observationen”. Oregelbunden, frånvarande eller sällsynt förekommande mens är alla vanliga symtom på PCOS. 85 procent av kvinnor med PCOS uppskattas lida av oregelbunden mens.

Vid PCOS är de stora problemen med menstruationscykeln anovalution och oligoovulation. Under en normal menscykel utvecklas ett ägg från en primär follikel. Den växer under första halvan av menscykeln och ägget släpps sedan i äggledarna för att transporteras till livmodern där det väntar på att befruktas av en spermie. Ovulation (ägglossning) är när ägget släpps inne i äggstocken. Anovalution är termen som används för utebliven ägglossning och oligoovulation refererar till färre ägglossningar än normalt. Prefixet ‘oligo’ kommer från grekiska ‘oligos’ som betyder få eller ringa. Prefixet ‘an’ betyder ‘inte’ eller ‘brist på’.

När normal ägglossning inte inträffar kan menscykeln vara helt frånvarande (amenorrhea) eller utdragen (oligomenorrhea). Oregelbunden mens orsakas av utebliven ägglossning. Den uteblivna ägglossningen kommer att resultera i problem att bli gravid och infertilitet. PCOS är den vanligaste orsaken till infertilitet i den industrialiserade världen och associeras också med missfall. Att ha en regelbunden cykel innebär inte nödvändigtvis att ägglossning har skett, speciellt hos kvinnor med andra tecken på hyperandrogenism. 20 till 50 procent av kvinnor med tecken på förhöjd testosteronnivå som har regelbunden mens har fortfarande tecken på anovulation.

Man kan köpa ägglossningstest med urinstickor som testar för toppar av LH (luteiniserande hormon). LH ligger som högst precis innan ägglossning. Dags för bebisverkstad! Mina patienter använder många urinstickor under infertila månader. Även under månader med menscykel, oregelbunden eller inte (mycket längre än 28 dagara), har dessa kvinnor ofta ingen LH-stegring och ingen ägglossning.

Polycystiska ovarier

Rotterdam-kriterierna definierar polycystiska ovarier som när man har 12 eller fler folliklar i varje äggstock som mäter 2-9 mm i diameter. Folliklar är cellanhopningar i äggstockarna. Under normal menstruation börjar många folliklar utvecklas där en av dem till slut blir det ägg som släpps i livmodern när det är dags för ägglossning. Övriga folliklar skrumpnar normalt och återabsorberas av kroppen. Om folliklarna inte skrumpnar blir de cystor och syns på ultraljud som cystor på äggstockarna.

Två huvudfaktorer påverkar antalet cystor. Små (2-5 mm) folliklar är kopplade till nivåer av androgen och större (6-9 mm) folliklar är kopplade både till testosteronnivåer och insulinnivå fastande.

Eftersom 20-30 procent av annars normala kvinnor har flera cystor på äggstockarna är endast närvaron av cystor inte nog för att ställa diagnosen PCOS. Det finns ingen korrelation mellan antalet cystor och svårighetsgraden av PCOS.

GettyImages-925882154

Att ställa diagnos

PCOS representerar ett spektrum av sjukdomar. I ena änden finns kvinnor med polycystiska äggstockar, men utan andra symtom. Dessa kvinnor gör ofta ultraljud av andra anledningar och man hittar cystorna av en slump. I den andra änden av skalan hittar vi kvinnor med samtliga symtom. Rotterdamkriterierna har tydliggjort skalan och grupperat patienter i fyra olika fenotyper.

 • Frank of classic polycystic PCOS (kronisk anovulation, hyperandrogenism med polycystiska ovarier – 3/3 kriterier)
 • Classic non-polycystic ovary PCOS (kronisk anovulation, hyperandrogenism men normala äggstockar – 2/3 kriterier)
 • Non-classic ovulatory PCOS (regelbundna menscykler, hyperandrogenism och polycystiska ovarier – 2/3 kriterier)
 • Non-classic, mild PCOS (kronisk anovulation, normala androgener och polycystiska ovarier – 2/3 kriterier)

Den förstnämnda innebär den svåraste varianten med metabola och kardiovaskulära riskfaktorer. Som motvikt har kvinnor med icke-klassisk och mild PCOS lägst risk för metabol sjukdom. Varför vissa kvinnor har hyperandrogenism men inte anovulation är okänt.

Medan genetiska och andra faktorer kan samverka för att kvinnor ska utveckla PCOS, avgörs deras position i det här spektrat sannolikt av livsstil och speciellt av ett BMI som pekar på fetma. Viktuppgång förflyttar kvinnor mot den svårare delen av skalan. Viktnedgång, å andra sidan, förflyttar kvinnor mot den lättare delen av skalan genom att förbättra fertilitet, cykler med ögglossning och hirsutism. De vidare Rotterdam-kriterierna inkluderar fler patienter med den milda varianten. Förekomsten av insulinresistens och metabolt syndrom har noterats frekvent, men är inte del av den formella definitionen och omfattar uppskattningsvis 50-70 procent av kvinnor med PCOS.


Dr Jason Fung

 

Mer

Så reverserar du PCOS med LCHF

Åtta anledningar att äta LCHF om du är drabbad av polycystiskt ovariesyndrom

Dr Fungs populäraste inlägg

 1. Periodisk fasta
 2. Periodisk fasta
 3. Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre

Periodisk fasta

 

Mer med dr Fung

Alla inlägg av dr Fung

Dr Jason Fung har en egen blogg: idmprogram.com. Han är också aktiv på Twitter.

TheObesityCodeTheCompleteGuideToFastingthe-diabetes-code-1

Dr Fungs böcker The Obesity Code, The Complete Guide to Fasting och The Diabetes Code finns samtliga på Bokus.

Äldre inlägg