Nya skollagen ger lightprodukter åt barnen

eventuell-lag3 
Enligt det nu färdiga förslaget till ny skollag måste barnen serveras ”näringsriktig mat”.

Det låter ju fint. Problemet är att Livsmedelsverkets föråldrade fettsnåla rekommendationer blir riktlinjen.  Än mer tillsatsfyllda lightprodukter åt barnen alltså.

Skollagen: näringsriktig mat

Den nya skollagen kommer att innebära krav på ”näringsriktig” mat till barnen. Vad det innebär bollar regeringen vidare till Livsmedelsverket. De riskerar alltså att få carte blanche för att tvinga på alla skolbarn sin filosofi om lightprodukter åt alla.

Den tro som de inte kunnat visa upp något vetenskapligt  stöd för i debatten i Dagens Medicin.

Livsmedelsindustrins lobbyorganisation med det vackra namnet ”Skolmatens Vänner” lägger nu enligt sitt senaste nyhetsbrev ner certifieringen av skolmaten, som innehöll diverse krav på lightprodukter.

Skolmatens Vänner

Istället räknar man tydligen med att den nya skollagens krav på ”näringsriktig mat”, vilket avgörs av Livsmedelsverket och kontrolleras av Skolverket skall räcka.

Med andra ord: det kan i praktiken se olagligt ut att ge skolbarn annan mat än industrins lönsamma lightprodukter.

Förslaget till nya skollagen

Skollagen (sid 444):

Skollagsberedningen föreslår också att det i lagen ska förtydligas att de skolmåltider som serveras ska vara näringsriktiga. I förarbetena till dagens bestämmelse (prop. 1997/98:6, s. 78) framhålls att det kan anses som en del av läroplanens intentioner att eleverna får tillgång till varierad och näringsriktig mat och tillsammans med andra barn och vuxna äta lunch. Regeringen framhöll vidare att det är viktigt att eleverna får näringsriktig mat. Skollagsberedningen anser det inte möjligt att i lagen närmare föreskriva vad skolmåltiderna ska innehålla. Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid bör dock bl.a. Statens livsmedelsverks råd för bra mat i skolan vara en utgångspunkt.

Framtiden

Livsmedelsindustrin och dess lobbyorganisationer gläds säkert över lagen. Skolor är såklart en stor marknad för deras lönsamma lightprodukter. Lagen går nu ut på remiss och planeras börja gälla om ett år.

Notera dock att lagen bara säger att Livsmedelsverkets råd ”bör… vara en utgångspunkt”. Men nog blir det mer uppförsbacke för de som vill servera barn naturligt fet mat.

Vad kan vi göra åt detta? Några förslag?

Mer

Inget light-tvång i Partille

Lag kräver “nyttig” skolmat

Skolpersonal skeptiska till SLVs fettsnåla idéer

 “Maten kan göra barnen sjuka”
Birgitta Strandvik, läkare och professor i barnmedicin, varnar för fettsnål mat till barn.

“Barnen måste få mer fett”
Distriktsläkaren Åsa Larsson slår larm.

Alla inlägg om mat till barn

Barnen – Livsmedelsverket 1-0
Ett exempel till på en skola som struntar i Livsmedelsverkets idéer om lightprodukter.
Äldre inlägg