Ny studie kan förändra grundsynen på hur typ 2-diabetes uppstår

a diabetes test, health Medical Concept , Obesity , blood test for diabetes

Över hela världen pågår omfattande forskning för att kartlägga exakt vad som händer i kroppen när typ 2-diabetes utvecklas och varför fetma är en stor riskfaktor. Hypotesen har varit att insulinresistens kommer före ökade insulinnivåer, men nu visar en ny svensk studie att det kan vara tvärtom.

I närmare 50 år har diabetesforskare diskuterat fram och tillbaka vad som egentligen händer i kroppen vid utveckling av typ 2-diabetes. Vad kommer egentligen först – vad är hönan eller ägget: insulinresistens eller förhöjda insulinnivåer?

Den dominerande hypotesen har länge varit att buksportkörteln ökar sin produktion av insulin för att cellerna redan blivit insulinresistenta och blodsockret stiger. Nu visar dock resultat publicerade i EBioMedicine, att det är insulinet som ökar först.

Forskare vid Göteborgs universitet, som står bakom studien, har jämfört ämnesomsättningen i fettvävnaden hos 27 noga utvalda personer varav nio normalviktiga, nio med fetma och normalt blodsocker, samt nio med både fetma och utvecklad typ 2-diabetes. Deltagarna fick under flera dagar genomgå omfattande undersökningar där de fick lämna prover tagna under olika förutsättningar. Forskarna analyserade ämnesomsättning och genuttryck i underhudsfettet samt nivåer av blodsocker, insulin och fria fettsyror i blodet.

Resultatet visade att personer med fetma, men utan diabetes, visade sig ha samma, normala blodsockernivåer som normalviktiga friska personer.

En av studiens författare, Emanuel Fryk, ST-läkare i allmänmedicin och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, säger:

Intressant nog hade diabetesfria personer med fetma förhöjda nivåer i blodet av både fria fettsyror och av insulin, och nivåerna var likartade eller högre jämfört med de nivåer vi kunde mäta i blodet från dem som hade både fetma och typ 2 diabetes.

Samma mönster har även setts i en befolkningsstudie med blodprover tagna från 500 personer efter en natts fasta, utförd av forskare vid Uppsala universitet. Även om detta fynd behöver stärkas av mer forskning, talar det för att fettsyrorna är kopplade till insulinfrisättning och bidrar till ökad insulinproduktion på fastande mage när blodsockret inte ökat, menar Emanuel Fryk.

Hypotesen är att de fria fettsyrorna i blodet ökar för att fettvävnaden inte längre klarar att lagra överskottsenergin, vilket skulle kunna vara ett tidigt tecken på utveckling av typ 2-diabetes, säger Emanuel Fryk. Han menar att det kan finnas en möjlighet att några specifika fettsyror skulle kunna utvecklas till biomarkörer om dessa fynd bekräftas med andra forskningsmetoder, dock är vägen dit lång.

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar, där uppskattningsvis en halv miljon svenskar är drabbade. Fryk fortsätter:

Det är många faktorer som bidrar till utvecklingen av diabetes typ 2, men det är vår livsstil som har absolut störst betydelse. Vår studie ger ytterligare ett argument för att det viktigaste man kan göra för att bromsa diabetesutvecklingen är att gå in med livsstilsförändringar tidigt, gärna innan sockret börjar stiga.

För att läsa hela artikeln, klicka dig vidare här:

forskning.se: Nya fynd om hur diabetes typ 2 uppstår

Många personer med diabetes eller pre-diabetes har förbättrat sin hälsa genom att förändra sina kostvanor. Vid typ 2-diabetes har lågkolhydratkost visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att kontrollera blodsocker och är ett säkert alternativ för de allra flesta.

Redan efter den första måltiden märker många att blodsockret förbättras. Behovet av medicin, särskilt insulin, minskar oftast dramatiskt. Viktnedgång och bättre värden på flera hälsomarkörer är andra hälsovinster som lågkolhydratkost kan medföra.1 Läs mer om hur du med hjälp av lågkolhydratkost kan reversera typ 2-diabetes i vår evidensbaseradeguide: Så reverserar du typ 2-diabetes. För mer konkreta kosttips vid diabetes, spana in följande guide: Kost vid diabetes.

Vi vill även tipsa om vår tvåveckors LCHF-utmaning vilket är ett perfekt första steg för att snabbt komma igång med lågkolhydratkost och påbörja din resa mot en hälsosammare livsstil.

Tidigare

Ny studie menar att högt insulin föregår fetma

Ändrad livsstil kan bota typ 2-diabetes

Guide: Allt du behöver veta om insulinresistens

Mer om diabetes