Ändrad livsstil kan bota typ 2-diabetes

Keto food for ketogenic diet, healthy nutritional food eating lifestyle for good heart health with high protein, fat, low-carb to prevent heart disease and diabetes illness control

Omkring 600 000 svenskar har diagnosen typ 2-diabetes och ytterligare en miljon befinner sig i riskzonen – en ökning som är kopplad till livsstilen. Upp till hälften av alla som har typ 2-diabetes kan reversera sjukdomen genom ändrad livsstil, menar två av Sveriges främsta diabetesforskare.

Detta kan vi läsa om i en artikel publicerad i SvD som också kopplar sjukdomen till högre risk för allvarlig covid-19.

Typ 2-diabetes är idag en folksjukdom som exploderat de senaste decennierna – från att 1970 ha drabbat 2 % av befolkningen – till dagens siffror på 600 000 personer med diagnosen och nära dubbelt så många i riskzonen. En utveckling som enligt diabetesforskarna Kerstin Brismar och Harriet Wallberg är svårbegriplig.

Det positiva är att omkring hälften kan reversera sjukdomen genom ändrade levnadsvanor; sund kost, motion, mindre stress och förbättrad nattsömn, menar Harriet Wallberg, läkare och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Enligt Kerstin Brismar, senior professor i endokrinologi och diabetesforskning vid Karolinska Institutet, är chanserna att reversera typ 2-diabetes störst upp till sex månader efter insjuknandet, där livsstilen är avgörande.

Vidare är diabetiker en riskgrupp som lyfts fram under pandemin, där växande kunskap kopplar högt blodsocker till allvarlig covid-19. Sedan tidigare är det väl känt att högt blodsocker försämrar immunförsvaret och därmed ökar risken för infektioner. Dessutom lyfte tidskriften Nature nyligen fram resultat som tyder på att risken för allvarlig covid-19 är större för människor med pre-diabetes med dålig blodsockerkontroll.

Enligt Kerstin Brismar kommer det hela tiden nya studier kring kopplingen mellan livsstil och covid-19. I väntan på tydligare forskningsresultat menar hon att den kunskap som redan finns är tillräcklig för att uppmana människor att tänka extra på sin livsstil för att undvika svåra symtom.

För att gynna blodsockerbalansen är kost och motion viktigt. Motion hjälper muskelcellerna att ta upp blodsocker utan hjälp av insulin som minskar insulinresistensen. Sett till kosten rekommenderar Socialstyrelsen idag fyra olika kostalternativ för diabetiker, inklusive lågkolhydratkost.

Både Kerstin Brismar och Harriet Wallberg betonar också att tidpunkten vi äter spelar stor roll, där ett tidsbegränsat ätfönster visat sig vara gynnsamt. De menar att de flesta svarar bra på att sluta äta efter klockan 19.00.

Även om både kost och motion har god effekt på diabetes, har livsstilen som helhet stor betydelse:

– Det är en kombination där alla bitar räknas. Börja med att sluta röka om du är rökare och gå ner i vikt om du väger för mycket. Kost och motion är väldigt viktigt men vi har även sett att stress har stor inverkan liksom sömnen. Vi behöver en god nattsömn för att återställa våra stresshormoner, säger Harriet Wallberg.

För att läsa hela artikeln, klicka dig vidare här:

SvD: Ändrad livsstil kan bota typ 2-diabetes

Är du, eller någon i din närheten, en av många som har typ 2-diabetes? Eller ligger du i riskzonen för att få det? Läs vår kompletta guide om hur du med hjälp av lågkolhydratkost potentiellt kan reversera typ 2-diabetes. En kostförändring kan leda till att du kan dra ner på, eller till och med helt sluta med din diabetesmedicin samt gå ner i vikt.1 Läs även vår guide om kost vid diabetes där du får ökad kunskap om vilken mat som är den bästa för att kontrollera ditt blodsocker.

Du kan också anmäla dig till vår tvåveckors LCHF-utmaning som ger dig all support du behöver för att snabbt komma igång med sunda kostvanor.

Tidigare

Fungerar LCHF bara i sex månader?

Metaanalys visar att ketogen kost medför hälsovinster för typ 2-diabetiker

Studie visar att LCHF reverserar typ 2-diabetes och leder till besparingar

Mer om diabetes