Korttidsfasta och LCHF är effektivt mot fettlever

Fresh fall cooking ingredients around a slate

Nu kommer äntligen de första resultaten från ett av de forskningsprojekt som Kostfonden bidragit till. Studien av kost vid icke-alkoholrelaterad fettlever har publicerats i tidskriften JHEP reports. Resultatet pekar på att både 5:2-fasta och LCHF kan motverka fettlever och därmed förebygga levercancer, skrumplever och typ 2-diabetes.

Magnus Holmer, specialistläkare i gastroenterologi och huvudansvarig för studien:

En grundfråga vi ville besvara var om en högfettdiet som LCHF skulle vara sämre på att behandla en fettsjukdom som fettlever, än en 5:2-fasta. Vårt huvudfynd är att båda dieterna är lika effektiva.

Studien pågick i tre månader och inkluderade 74 patienter. De patienter som antingen ordinerades 5:2-fasta eller kaloribegränsad LCHF halverade mängden leverfett varav nära hälften av dessa botades från sjukdomen. Inom kontrollgruppen minskade istället leverfettet med 16 % där endast 8 % blev botade.

Dessa resultat är viktiga då det i dagsläget saknas effektiva medicinska behandlingar i takt med att antalet personer med fettlever ökar drastiskt.

Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning på Karolinska Institutet och ordförande i Kostfondens vetenskapliga råd, berättar vidare:

Många av mina patienter har en farligt hög fetthalt i levern, och det finns ingen läkemedelsbehandling som hjälper mot det. Den här studien visar att man snabbt kan minska mängden fett i levern med hjälp av kosten, och därmed förebygga högt faste blodsocker, högt blodtryck, leverskador och cancer.

För att läsa hela artikeln och en fördjupande analys, klicka på länken nedan:

Kostfonden: Korttidsfasta och LCHF är effektivt mot fettlever

En av initiativtagarna bakom Kostfonden, Ann Fernholm, kommenterar:

Jag vill passa på att skicka ett speciellt varmt tack till Kostfondens alla månadsgivare och företagsvänner. Ert trogna stöd gör att vi kan satsa långsiktigt på högkvalitativ forskning. Är du ännu inte månadsgivare: bli det via denna länk!

Näst i tur att publiceras är studien av kost vid fetma. Forskarna kommer att skicka in den för publicering kring påsk. Sedan ska den granskas av oberoende forskare, men framåt hösten kan vi sannolikt ta del av de resultaten. Så spännande!

Tidigare

Uppdatering Kostfonden: nu pågår några av världens största koststudier

Två av Kostfondens studier är klara!

Kostfonden: Vilken kostbehandling är effektivast vid fettlever?

Grunderna i LCHF