Lågkolhydratkost i ett piller – en bra idé?

Foxiga

Här är det intressantaste nya läkemedlet på länge: Forxiga. Det har precis börjat säljas i Sverige. Det intressanta är att det är lågkolhydratkost i ett piller.

Forxiga säljs som en diabetesmedicin men har en biverkan som lär intressera många: Viktminskning.

OBS

Jag har inga ekonomiska intressen i Forxiga eller läkemedelsindustrin. Detta inlägg skrivs enbart för att medicinen är såpass intressant.

Forxiga

Forxiga är ett nytt läkemedel för typ 2-diabetiker som sänker blodsockret, sänker vikten och sänker blodtrycket.

Hur går det till? Jo, Forxiga blockerar återupptaget av glukos i njurarna. Det leder till att man kissar ut glukos, druvsocker. Upp till 70 gram per dag vid diabetes (mindre vid normala blodsocker) läcker ut i urinen.

Resultatet kan alltså bli som om man hade ätit 70 gram mindre kolhydrater den dagen. Det resulterar i lägre nivåer av hormonet insulin. Och även effekten – lägre blodsocker, blodtryck och vikt – är precis vad man ser i studier på lågkolhydratkost.

Minskningen av långtidsblodsockret (HbA1c) blir ungefär 8 enheter i nya systemet (0,8% enligt det gamla). Men det är inte så spännande – många diabetesmediciner sänker blodsockret ungefär lika mycket. Det spännande är att de flesta andra diabetesmediciner (framförallt insulin) har viktökning som biverkan. Forxiga gör motsatsen.

Vikt

Här är resultatet på vikten i två studier som testat Forxiga till typ 2-diabetiker.

I den första studien fick alla grundmedicineringen Metformin. Sen slumpades de in i två grupper där den ena fick tillägg av placebo-piller (grå linje) medan den andra fick Forxiga (röd linje):

Forxiga mot placebo

Forxiga gav en viktminskning på i genomsnitt 3 kilo jämfört med placebogruppen.

Än mer spännande är det att jämföra Forxiga med alternativa diabetesmediciner som ger viktökning. En vanlig sådan grupp är så kallade SU-preparat, som ökar frisättningen av fettlagrande insulin i kroppen. Högre nivåer av insulin sänker blodsockret – till priset av bland annat viktökning.

Även i denna andra studie hade alla deltagare grundmedicinering med Metformin. Sen slumpades de till två grupper. En fick SU-preparatet Glipizid som frisätter insulin (grå linje). En fick Forxiga (röd linje):

 

Forxiga mot Glipizid

I denna jämförelse gav Forxiga i genomsnitt 5 kilo lägre vikt!

Biverkningar

Tyvärr är Forxiga inte biverkningsfri. Framförallt ökar risken för urinvägsinfektioner och svampinfektioner i underlivet – resultatet av allt socker (mat för bakterier och svampar) som läcker ut i urinen. Dessutom kan man få ökade urinmängder och ökad törst.

Det finns även osäkra tecken till något ökad cancerrisk i preliminära studier – det pågår mer omfattande studier för att klargöra om denna riskökning är verklig.

Slutsatser

Trots biverkningarna är detta ett spännande tillskott till behandlingsarsenalen vid typ 2-diabetes.

Många kommer säkert att vilja använda det för att gå ner i vikt, även utan att ha diabetes. Medicinen är dock inte godkänd för det ändamålet (än). Dessutom lär vikteffekten på friska (med normala blodsocker) vara svagare – mindre socker kommer att läcka ut i urinen. Forxiga är alltså ingen bantningsmedicin i dagsläget.

Vem med typ 2-diabetes passar då Forxiga för? Här är behandlingstrappan jag använder, förutsatt att det inte finns någon uppenbar insulinbrist (så kallad LADA, vilket ger annars oförklarlig viktnedgång/avmagring).

  1. Lågkolhydratkost, så strikt man klarar av. Inte sällan räcker det för att normalisera blodsockret.
  2. Vid behov Metformin
  3. Vid behov GLP-1 analog (Victoza, Byetta eller Bydureon)

Forxiga lär vara ett gott alternativ till steg fyra.

Det tråkiga är att många kommer att använda Forxiga istället för lågkolhydratkost. Men då får man bara en del av effekten – max 70 gram glukosläckage per dag räcker naturligtvis inte hela vägen om man äter 300 gram kolhydrater per dag. Dessutom får man biverkningarna i onödan. Slutligen är det något sjukt och miljövidrigt i att äta kolhydrater i onödan bara för att kissa ut dem.

Forxiga kan däremot vara ett bra komplement till övrig behandling, när den inte räcker till.

Det mest spännande? Forxiga är lågkolhydratkost i ett piller. Och den förbättrar såväl vikt som blodtryck och blodsocker – precis som lågkolhydratkost!

Mer

Tidigare inlägg om läkemedel

Tidigare inlägg om diabetes

Faktasida om diabetes / Typ 2-diabetes

Mer om Forxiga

Äldre inlägg