Barn exponeras för skräpmatsreklam hundra gånger i veckan

Fast Food Icons

En ny studie från University of Ottawa visar att tre av fyra kanadensiska barn dagligen exponeras för riktad reklam för mat. Studien fann att barn tog del av 111 annonser varje vecka, men inte på TV — på social media som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och YouTube.

CTV News: Canadian kids see thousands of ads for unhealthy foods on social media: study

Studiens författare, Monique Potvin Kent, uttalar sig i ett pressmeddelande:

Den här nivån av exponering kan påverka barns uppfattning om vad som är normal kost, liksom deras preferenser när det gäller mat samt den mat de faktiskt äter.

Mat som är riktad till barn utgörs nästan helt och hållet av kraftigt processad skräpmat. Sedan 1970-talet har fetman bland ungdomar i Kanada trefaldigats, vi ser samma trend i välbeställda länder världen över. Att rikta sig mot barn, genom deras smartphones, gör problemet än värre. Kanada, som många andra länder, saknar lagstiftning för att skydda barn från livsmedelsindustrins aggressiva marknadsföring.

Att dra ner på socker och processad mat är högprioriterat i kampen mot barnfetma. World Health Organization (WHO) uppmanar länder att utforma policys för att minska barns exponering för den här typen av skräpmatsreklam. Vi håller helt och hållet med.

Tidigare

Kris i USA: Barnfetma allt större problem

SVT Opinion live: Vad gör vi åt barnfetma?

Svar från GB: ”vissa tillsatser är nödvändiga”

LCHF

Äldre inlägg