Kris i USA: Barnfetma allt större problem

Obese boy holding drink and a plate with food

Barnfetma har länge varit ett problem i USA. Enligt nya data som släpptes den här veckan är problemet större än någonsin.

The state of obesity: Study of children ages 10 to 17 (2016-17)

CNN: Childhood obesity: America’s ’true national crisis’ measured state by state

Time: These are the states with the highest and lowest youth obesity rates

Jamie Bussel, senior program officer vid Robert Wood Johnson Foundation i New Jersey, som arbetat med rapporten berättar vidare:

Omkring en av tre unga personer i landet är överviktiga eller feta och jag tror att den nya data vi släpper är en ordentlig påminnelse om det faktumet, det borde få oss alla att fundera över vilken typ av förändringar vi måste göra för att hjälpa alla barn att växa upp med en hälsosam vikt.

Studien visar hur fetman ser ut i USA; fetmatalen varierar signifikant när det gäller både stat och etnicitet. Marlene Schwartz, professor och ansvarig för Rudd Center for Food Policy & Obesity vid University of Connecticut, förklarar att skillnaderna är socioekonomiska. Hon gör kopplingen att stater med mer barnfetma också har fler fattiga invånare.

Dr David Ludwig, professor vid Harvard Medical School och co-director vid New Balance Foundation Obesity Prevention Center vid Boston Children’s Hospital, publicerade 2005 en rapport som förutspådde en signifikant minskning av förväntad livslängd i USA, i mitten av århundadet, på grund av effekterna fetma har på livslängd.

Dr Ludwig kommenterar den nya studien i skenet av sin egen studie från 2005:

Det vi förutspådde verkar hända mycket tidigare än förväntat. Under 2015 och 2016 minskade den förväntade livslängden för första gången sedan Amerikanska inbördeskriget. Den första generationen födda under fetmaepidemin når just nu medelålder. De utvecklar livshotande komplikationer – diabetes, hjärtsjukdom, fettlever – i mycket högre grad än någonsin tidigare. Det har och kommer att fortsätta försätta sjukvårdssystemet under enorm press, kosta hundratals miljarder dollar och orsaka enormt mycket lidande och kortare liv. Detta är en nationell kris.

Rekommendationerna från The State of Obesity för att komma tillrätta med fetmaepidemin bland barn innehåller bland annat:

  • Myndigheterna ska fortsätta att öka stödet när det gäller nutrition för familjer med låg inkomst.
  • US Department of Agriculture ska återgå till riktlinjer för skolmåltider som fanns tidigare.
  • Stater ska säkerställa att alla studerande får minst en timmes fysisk aktivitet varje skoldag.
  • Livsmedelsindustrin ska inte göra reklam eller rikta marknadsföring av ohälsosamma produkter till barn.

En grundlig förändring kräver krafttag och det tycks inte som om detta är nog. Varför inte en rekommendation om att drastiskt dra ner på mängden socker och processad mat till barn? Med tanke på att andelen amerikanska barn och tonåringar som berörs av fetma har mer än trefaldigats sedan 1970-talet, måste det vara någonting i vår livsstil som har förändrats dramatiskt på bara några årtionden. Vad kan det vara…? En allt större del energi från processad mat är det man först kommer att tänka på.

Tidigare

SVT Opinion live: Vad gör vi åt barnfetma?

Metabolt syndrom hos till synes friska barn

Nytt förslag för att bekämpa barnfetman i Storbritannien

LCHF

Äldre inlägg