Metabolt syndrom hos till synes friska barn

metabolic syndrome starts early

En ny studie genomförd i Sverige och publicerad i Acta Paediatrica, menar att en eller flera markörer för metabolt syndrom kan iakttas hos ungefär en fjärdedel av i övrigt friska sexåringar.

MedPage Today: Metabolic syndrome highly prevalent even in very young kids

MedPage Today rapporterar:

I en kohortstudie av 212 svenska barn omkring sex år gamla hade 26 procent minst ett av kriterierna för metabolt syndrom — inklusive högt blodtryck, höga blodfetter, insulinresistens eller ett för stort midjemått — på en nivå som krävde medicinska åtgärder.”

Endast 3 procent av barnen i studien hade fetma. I USA är barnfetman mer utbredd, ungefär 14 procent av barn i åldern 2-5 och 18 procent i ålderspannet 6-11 år är feta. Vissa av markörerena för metabolt syndrom — speciellt insulinresistens och höga triglycerider — var många gånger vanligare hos barnen med fetma. Antalet barn med tecken på metabolt syndrom är alltså förmodligen mycket högre i exempelvis USA.

Fler tankar från studiens författare:

Det är inte allmänt känt att metabol status och kroppsammansättning påverkas hos barn i så här ung ålder. Insulinresistens är en känd tidig riskfaktor för senare hälsoproblem. I ett tidigt skede är det reversibelt, men obehandlat kan det leda till irreversibel skada.

Studien pekar på det vi redan vet: det är aldrig för tidigt att ta initiativ till hälsosamma matvanor. För mer läsning, ta en titt på vår guide: LCHF för barn – att ge sina barn riktig mat.

Tidigare

SVT Opinion live: Vad gör vi åt barnfetma?

Nytt förslag för att bekämpa barnfetman i Storbritannien

Att övervinna de kräsna små

Guider

Så får du dina barn att tycka om riktig mat

LCHF för barn – att ge sina barn riktig mat

Typ 2 diabetes

Äldre inlägg