Amerikanska forskare undersöker sambandet mellan socker, insulin, keto och cancer

Keto-insulin.-and-cancer

Det banbrytande arbete av den amerikanske cancerforskaren Dr Lewis Cantley, där han länkar ketogen kost till ett läkemedel mot cancer, får stor uppmärksamhet i medicinsk media.

Dr Cantley, som är verksam vid Weill Cornell Medicine i New York City, ansvarar för ett forskningsprogram där ett kraftfullt anti-cancer läkemedel används tillsammans med ketogen kost för att svälta ut cancerceller på den glukos och det insulin cellerna kräver för att kunna växa och sprida sig. Hans forskningsarbete, nu aktuellt i kliniska försök hos kvinnor med endometriecancer, beskrivs i en artikel i The Medical Express den här veckan.

Medical Express: Increasing evidence of a strong connection between sugar and cancer

För ett antal år sedan upptäckte Cantley ett speciellt enzym, PI3 kinase, som vissa kallar ”huvudströmbrytaren för cancer.” Artikeln berättar:

Det har visat sig att genen som kodar PI3K är den vanligast förekommande muterade cancerdrivande genen hos människan — och under åren sedan dr Cantleys revolutionerande upptäckt har man iakttagit den i så mycket som 80 procent av cancerfall, inklusive bröst, hjärna och urinblåsa.

Det påstås att Cantley övervägs för Nobelpriset i medicin för sin upptäckt. Nu har Cantley och hans team skapat ett läkemedel som hämmar PI3K. Deras forskning har också kommit fram till att trots det nya läkemedlets förmåga att hämma PI3K fortsätter närvaron av högt insulin att driva cancertillväxt. Hur får man ner nivåerna av insulin? Ketogen kost! 

Det här banbrytande arbetet, där PI3K-hämmare plus ketogen kost krymper cancer hos möss, fick stor uppmärksamhet i den framträdande tidskriften Nature i juli 2018. Nu arbetar man alltså med kliniska försök på människor.

I december skrev dr Bret Scher om denna lovande forskning i en krönika för Diet Doctor. Dr Schers artikel var en sammanfattning av en längre artikel skriven av den kände onkologen och författaren dr Siddhartha Mukherjee, i The New York Times Magazine. Även där beskrivs dr Cantleys banbrytande arbete. Mukherjee var medförfattare tillsammans med Cantley i artiken i Nature och är en framstående klinisk forskare involverad i de kliniska försöken kring ketogen kost plus PI3K-hämmare.

Diet Doctor: Framstående onkolog vill studera potentialen av ”keto+läkemedel” för att bekämpa cancer

The New York Times Magazine: It’s time to study whether eating particular diets can help heal us

Dr Scher om forskningsarbetet och dr Mukherjees engagemang: 

Det är fantastiskt att den här stora undersökningen är på väg att genomföras, med en nyfiken och öppen forskare vid rodret. Kunskap är makt, att få bred uppmärksamhet och resurser för att undersöka potentialen av ketogen kost som ett tillägg till cancerbehandling är verkligen mycket goda nyheter.

Ytterligare en nyhet vi har fått ta del av den senaste veckan är att ett forskarlag, inklusive forskare som har arbetat på Cantleys labb på Weill Cornell Medicine, har upptäckt att fruktos-glukossirap ökar tumörtillväxt i tarmen hos möss. Cancertillväxten var oberoende av mössens grad av fetma. 

Studien publicerades i den framstående tidskriften Science under förra veckan. Samtidigt som författarna menar att det är för tidigt att överföra resultaten till cancer hos mäniskor menar de att ”dessa musstudier stöder hypotesen att kombinationen av glukos och fruktos från kosten, även i måttlig mängd, kan bidra till tumorigenes [tumörtillväxt].”

SVT Nyheter: Första belägget för att socker får tarmtumörer att växa

Science Daily News: High-fructose corn syrup boosts intestinal tumor growth in mice.

Science: High-fructose corn syrup enhances intestinal tumor growth in mice

Diet Doctors forum: Socker göder cancerceller

Sammanfattningsvis kan sägas att det fortfarande saknas mycket forskning, men det är spännande tider för den cancerforskning som hjälper oss att bättre förstå den roll glukos och insulin spelar vid cancertillväxt och hur man kan använda ketogen kost som ett potentiellt kraftfullt verktyg som tillägg till nya former av cancerbehandling.

DD_ketofood_mobile_blue3

Ketogen kost för nybörjare

Guide Här får du lära dig hur man äter ketogen kost, lagad från grunden. Du hittar visuella guider, recept, veckomenyer och ett tvåveckorsprogram för att komma igång. Allt du behäver för att lyckas med keto.

Tidigare

Att byta typ av socker kan öka dina chanser att övervinna cancer

Framstående onkolog vill studera potentialen av ”keto+läkemedel” för att bekämpa cancer

Ketogen kost

Äldre inlägg