Framstående onkolog vill studera potentialen av ”keto+läkemedel” för att bekämpa cancer

Can food help fight cancer?

Dr Siddhartha Mukherjee, framstående forskare inom cancer, skribent och Pulitzer-prisad författare till Lidandets konung: historien om cancer fokuserar just nu på att skriva om och utforma studier på ketogen kost och dess effekter på cancerutveckling.

I en lättläst artikel i The New York Times Magazine menar dr Mukherjee att vi bör göra mer för att undersöka den påverkan kosten har på våra kroppar och den möjlighet mat har att bidra till läkning.

The New York Times Magazine: It’s time to study whether eating particular diets can help heal us

Artikeln inleds med en personlig berättelse och utvecklas sedan till en allmän, men insiktsfull, iakttagelse:

Till skillnad från de flesta läkemedel, vars effekter vi undersöker noga, mäter och synar i sömmarna, ofta genom att använda de mest rigorösa kliniska försök, har människans kost — den andra uppsättningen molekyler vi ger våra kroppar — förblivit realtivt outforskad. Vi lever i en molekylär ålder där behandlingar utformas för specefika mål och där strategier som immunmodulation, genomsekvensering och förändring av gener används för att undersöka och förändra den mänskliga biologin. Och samtidigt, när den mänskliga kosten utan tvekan har förändrats, kanske vi äter det vi äter av ingen som helst god anledning.

Dr Mukherjee slutar inte där. Han avancerar vidare i en dialog om socker och cancer, vilket också inkluderar ett stort avslöjande om sitt nya stora forskningsproject, som fokuserar på att kombinera ett lovande läkemedel med ketogen kost i hopp om att förstärka läkemedlets effekt och nå bättre resultat:

Under 2019, i samarbete med kliniker vid Columbia, Cornell och Memorial Sloan Kettering, hoppas vi kunna inleda en studie på personer med lymfom, livmodercancer och bröstcancer, där vi använder ketogen kost i samband med PI3-kinashämmare.

PI3-kinashämmare är läkemedel som hämmar en enzym som styr celltillväxt. Tanken med läkemedlet är att minska aktiviteten av enzymet och därmed tumörtillväxten. Med vanlig kost orsakade läkemedlet många fall av diabetes; nivåerna av glukos och insulin sköt i höjden. Då insulin i sig själv är en potent tillväxtfaktor kan det tillintetgöra det PI3-kinashämmaren uträttar? Om patienter lägger om kosten till ketogen och tillgodoser kroppens behov av bränsle med fett istället för glukos och därmed minimerar insulinsvaret, kan det nya läkemedlet då göra sitt jobb bättre? Detta är frågor som det stora forskarteamet under dr Mukherjee ska försöka besvara.

Den renomerade onkologen fortsätter med att det fortfarande finns mycket outforskat. Han förklarar att hos vissa cancerformer finns det evidens för att ketogen kost, när den inte kombinareras med rätt läkemedel, kan accelerera tumörtillväxten. Och han tillägger att den typen av nyansering ofta möts med starkt motstånd på sociala medier, där personer i olika ”läger” reagerar reflexmässigt (antingen för eller emot) behandling med ketogen kost. Om båda sidor kunde tona ner denna krigföring och istället omfamna ett mer nyanserat förhållningssätt kanske vi skulle se större framsteg.

Vi håller med om att vi fortfarande har mycket att lära. Det finns redan evidens för att ketogen kost är terapeutiskt användbar på många sätt, men när det handlar om cancer är osäkerheten stor. Det är fantastiskt att den här stora undersökningen är på väg att genomföras, med en nyfiken och öppen forskare vid rodret. Kunskap är makt, att få bred uppmärksamhet och resurser för att undersöka potentialen av ketogen kost som ett tillägg till cancerbehandling är verkligen mycket goda nyheter.

Tidigare

Framgångshistoria: Ketogen kost och hjärncancer

Vinner Pablo kampen mot hjärncancer med hjälp av ketogen kost?

Mer

Guide: Kan ketogen kost behandla hjärncancer?

Guide: Ketogen kost för nybörjare

Cancer

Ketogen kost

Professor D’Agostino

  • Tio år av forskning på ketogen kost
  • ENDAST MEDLEMMAR
    Ketos och metabolt baserad forskning
Äldre inlägg