Kan LCHF vara till hjälp vid graviditetsdiabetes?

GettyImages-677466342-1600×1067

När Natalie Thompson Cooper fick diagnosen graviditetsdiabetes, vid 28 års ålder, blev hon mycket orolig. Tillståndet, som berör minst en av sju graviditeter och kanske så många som en av fem, orsakar onormalt högt blodsocker, hyperglykemi.1

Natalie visste att hyperglykemi gjorde att hennes ofödda dotter badade i glukos och att det utsatte fostret för risken av ett brett spektrum av potentiella komplikationer, inklusive missfall, fosterskador, makrosomi (mycket stort barn), högt blodtryck, svår förlossning, högre risk för kejsarsnitt och till och med död vid födseln.2

Dessutom ökar graviditetsdiabetes (GD) — även kallad ”kolhydratintolerans vid graviditet” — risken för att både modern och hennes avkomma råkar ut för framtida hälsoproblem, som typ 2-diabetes, metabola sjukdomar och kardiovaskulär sjukdom.3

GD är en av de vanligaste och mest betydelsefulla komplikationerna vid graviditet. Rekommendationer för gravida över hela världen förespråkar rutinmässig screening av alla gravida kvinnor och om de testar positivt innebär det strikt övervakning, kostomläggning och, om det inte hjälper, insulininjektioner.4

Än idag debatteras vilka kostråd som är de bästa. Vissa forskare förespråkar en kost rik på långsamma kolhydrater (60 % kolhydrater) och andra en mindre andel kolhydrater (40 %).5

Den rekommenderade “lågkolhydrat”-kosten för GD innehåller fortfarande mycket mer kolhydrater än de 20 gram per dag som förespråkas på LCHF/ketogen kost. Faktum är att många kostråd för GD rekommenderar kvinnor, på en skenbar “lågkolhydrat”-kost, att äta minst 175 gram kolhydrater per dag. En nivå där många kvinnor ser sitt blodsocker stiga bortom all kontroll.

“Allvarligt talat, 175 gram kolhydrater är vansinne! Kvinnor ska gå så lågt som bara möjligt för att hålla sitt blodsocker stadigt under 5 mmol/l” menar dr Lois Jovanovic, en av världens ledande experter på diabetes vid graviditet. Jovanovic har nyligen gått i pension från sin tjänst som director och chief scientific officer vid Sansum Diabetes Research Center i Santa Barbara, Kalifornien. Jag får ofta frågan: ”Måste jag äta kolhydrater?” och jag svarar ”Nej, det behöver du inte!” Om du äter kolhydrater [med GD] kommer du att behöva insulin. Så enkelt är det.”

Natalie Cooper Thompson illustrerar detta.

Natalie, som är grundskollärare i Buford, Georgia, fick vid sin GD-diagnos under sin första graviditet höra att hon måste äta kolhydrater till varje måltid och att dessutom äta tre mellanmål per dag. Det krävdes minst 175 gram kolhydrater per dag — tillräckligt för att man inte skulle hitta spår av ketoner i hennes urin.

Hon åt enligt kostråden hon fått — bananer, fullkornsbröd, frukt, ris, havregryn — och hon kontrollerade sitt blodsocker hemma sju gånger per dag med hjälp av en mätare. Hennes värden var alltid för höga. Inom kort tog hon fyra insulininjektioner per dag, men hennes diabetes var fortfarande utom kontroll. Hon utvecklade preeklampsi (högt blodtryck och protein i urinen). Hennes dotter föddes med kejsarsnitt i vecka 37 och vägde 4 kilo. ”Kosten hjälpte mig inte ALLS!”

Vägen till ketogen kost

Sex år senare — efter att ha misslyckats med fertilitetsbehandling för sin PCOS, ett missfall och en framgångsrik adoption — upptäckte Natalie LCHF. Hon gick ner 18 kilo på tre månader, vilket gjorde att hon vägde 95 kilo, blev av med sin infertilitet och PCOS. Till sin stora förvåning var hon plötsligt gravid, efter sex års ofrivillig barnlöshet.

Natalie-Thompson-Cooper-24-weeks-in-all-three-pregnancies-800×419

Thompson Cooper under tre olika graviditeter

Under den andra graviditeten fick hon återigen GD, i vecka 18. Hennes läkare och dietist gav exakt samma råd som tidigare — kolhydrater till varje måltid och tre mellanmål per dag för att nå upp till minst 175 gram kolhydrater. Natalie bara log och nickade, men höll sitt intag under 50 gram och övervakade blodsockret hemma med en mätare. Med tiden behövde hon insulin, men bara en injektion vid läggdags. ”Det var inte perfekt, men jag lyckades mycket bättre med att hålla mitt blodsocker under kontroll. Det fanns inte på kartan att jag skulle äta så mycket kolhydrater som de rekommenderade. Om jag gjorde det skulle mitt blodsocker bli alldeles för högt.”

Nu är hon 36 år och lyckligt gravid igen — 24 veckor in i sin tredje graviditet6Under de senaste två åren har jon fortsatt att äta ketogent, vilket har resulterat i att hennes infertilitetsproblem har försvunnit, en total viktnedgång på 43 kilo som resulterat i en hälsosam vikt på 70 kilo (före graviditeten). I juni, i graviditetsvecka 18, genomgick hon en glukosbelastning. Hon drack en sjukt söt dryck som innehöll 50 gram socker och fick sitt blodsocker kontrollerat en halvtimme efter. Den här gången gick det bra: hennes blodsocker var 4,7 mmol/l. ”Det är så bra det kan bli!”

Kommer hon att utveckla diabetes senare under graviditeten? Det vet man inte, men hon kommer att göra sitt bästa för att inte öka kolhydratintaget och hon kommer att hålla sitt blodsocker under uppsikt. Målet är att ligga under 50 gram kolhydrater per dag och hon hoppas på att om möjligt ligga på 25 gram. ”Jag kan inte fatta att 175 gram fortfarande rekommenderas för GD! Det är galet.”7

Vilar de nuvarande kostråden på vetenskaplig grund?

Nichols-book-Real-FoodDr Jovanovic och den amerikanska dietisten Lily Nichols håller båda med. Jovanovic har under de senaste åren turnerat runt för att föra fram till endokrinologer och gynekologer att kvinnor tryggt kan dra ner på kolhydratintaget till den nivå som håller blodsockret under kontroll (se nedan) även om det skulle betyda noll kolhydrater. Till läkare som har hand om kvinnor med GD säger hon: “Säg efter mig: gravida kvinnor behöver inte äta kolhydrater!”

Nichols ger samma råd. Hon är författare till en bok som kom ut 2015, Real Food for Gestational Diabetes, hon erbjuder stöd online med sin kurs för graviditetsdiabetes och bloggar på PilatesNutritionist.com.

Nichols har riktat in sig på graviditetsdiabetes under nästan hela sitt yrkesliv, till största delen via ett program för GD i Kalifornien som heter ”Sweet Success”. Programmet rekommenderar också minst 175 gram kolhydrater per dag. ”Det var alltid en besvikelse att se hur många av mina gravida klienter som misslyckades med kostbehandling och behövde ta till insulin. Jag förstod inte varför någon med graviditetsdiabetes, vilket innebär kolhydratintolerans, skulle behöva så mycket kolhydrater” säger Nichols.

Den insikten gjorde att Nichols började gräva i den befintliga vetenskapliga litteraturen för att förstå varför 175 gram per dag hade blivit det godtyckliga måttet för att hantera graviditetsdiabetes. “Det visar sig att detta är en gissning som inte alls är baserad på vetenskap. Det finns ingen evidens för att det skulle vara skadligt att äta mindre än 175 gram kolhydrater. Den enda anledningen till att vården fortsätter att rekommendera en kost med mycket kolhydrater, är på grund av en ogrundad rädsla för ketos.”

lily-nichols-400×485Som vi redovisat i ett mer detaljerat tidigare inlägg: Är LCHF säkert när du är gravid? saknas det välgjorda vetenskapliga studier på ketogen kost under graviditet. Ketoner i urin på gravida med GD ”skrämmer livet ur läkare” säger Nichols, på grund av rädslan för livshotande diabetisk ketoacidos vid graviditet eller svältketos. ”Det är inte alls samma sak som nutritionell ketos” menar Nichols vars bok ägnar ett helt kapitel åt missförstånden kring ketos och graviditet. Dr Jovanovic håller med: “Lägg undan ketostickorna. Ketoner i urin betyder ingenting.”8

Båda kvinnorna konstaterar att nutritionell ketos vid graviditet är ett naturligt tillstånd som är normalt, säkert och troligtvis fördelaktigt för fostrets allmänna tillväxt, liksom för nerver och hjärna.

Nichols och Jovanovic menar att gravida med GD kan minska intaget av kolhydrater och inte vara rädda för urinketoner så länge deras blodsocker ligger normalt och de äter tillräckligt stor mängd kalorier från näringstät mat, för sig själva och sitt foster. (OBS: Högt blodsocker i kombination med höga blodketoner är ketoacidos och ett akut tillstånd. Diabetisk ketoacidos kan inte diagnosticeras med urinketoner; du måste mäta ketoner i blod och tillståndet uppstår huvudsakligen hos typ 1-diabetiker.)

I omfattande intervjuer inför det här inlägget, gav de båda fyra praktiska tips för att hantera risken för diaetes hos gravida, speciellt de som löper större risk, som kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), prediabetes, fetma och tidigare graviditetsdiabetes.

Tips #1 Kontrollera blodsockret tidigt för att göra en bedömning av din risk

Kvinnor som blir gravida och redan tidigare är insulinresistenta, eller har odiagnosticerad prediabetes, löper större risk att utveckla GD. ”Många kvinnor är omedvetna om att de har problem med blodsockret redan innan graviditeten. En graviditet ökar naturligt insulinresistensen hos alla kvinnor. I graviditetsvecka tio är insulinnivåerna upp till tre gånger högre än de var före graviditet.”

Ett HbA1c-test — som mäter det genomsnittliga blodsockret under de senaste tre månaderna — som tas före graviditeten eller tidigt i den första trimestern kan hjälpa till att identifiera kvinnor som löper hög risk att utveckla GD. Värden högre än 39 (i Sverige 42, i enlighet med WHO:s riktlinjer) indikerar prediabetes och många läkare behandlar det på samma sätt som graviditetsdiabetes. Ju högre siffra, desto högre är ditt genomsnittliga blodsocker. En nivå på 41 eller högre förutspår gravisditetsdiabetes i 98,4 % av fallen.9

Ett fasteblodsocker före eller tidigt under graviditetens första trimester kan också vara till hjälp när det gäller att hitta potentiella problem. Om värdet är högre än 5,6 mmol/l (i Sverige 6,1, i enlighet med WHO:s riktlinjer) kan det vara ett tecken på prediabetes. Båda kvinnorna menar, beroende på resultat, att man kan behöva prioritera kontroll av blodsocker i högre utsträckning. “Att ta hand om problemet tidigt kan förebygga problem med blodsockret under graviditeten ocg därmed framtida komplikationer” säger Nichols. Jovanovic håller med: “Att vänta till mellan vecka 24 och 28 för att diagnosticera GD betyder att fostret får många fler veckor av exponering för glukos under tidig graviditet. Du vill ha detta under kontroll i god tid.” Märk: Test av HbA1c senare i graviditeten är mindre tillförlitligt på grund av snabb omsättning av blodkroppar och små järndepåer.10

Tips #2 Mät hemma med en blodsockermätare

Kvinnor med högre risk för GD, med en bekräftad diagnos eller som är intresserade av att känna till hur graviditet och kost påverkar blodsockret, bör överväga att skaffa en blodsockermätare för hemmabruk och kontrollera blodsockret regelbundet. Tider på dagen då man ska testa: fastande direkt på morgonen och en till två timmar efter varje måltid eller mellanmål.

Endast två veckor av testande kan snabbt visa hur maten du äter påverkar dina värden, villet ger dig möjlighet att justera kosten. Ät och mät, mätning hemma ”är den proaktiva vägen att gå” menar Nichols och Jovanovic. ”Det kan kännas som ett besvär, men mätaren ljuger inte. Om ditt blodsocker är högt behöver du göra någonting åt det”.

Om du har ett par veckor med normala blodsockervärden kan du fortsätta äta som du gör, menar båda kvinnorna. Om dina värden är normala i början av graviditeten måste man ändå vara medveten om att kontroll måste ske igen, under ett par veckor i fönstret 24-28 graviditetsveckor eftersom insulinresistensen går upp senare under graviditeten. Vissa kvinnor, som Natalie Thompson Cooper, har valt att själva mäta blodsockret regelbundet under hela graviditeten.

Det finns många typer av blodsockermätare för hemmabruk att skicka efter på nätet eller köpa på ditt apotek. Följ instruktionerna för just din mätare. Generellt gäller att du ska tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem ordentligt före provtagning. Avänd inte servetter med alkohol då det kan påverka resultatet. Rör inte vid någon mat innan du testar, det kan höja värdet.

Man känner ännu inte till vilka resultat som är optimala, men generell konsensus är att du ska sikta på följande resultat:

 • Fastande 5,0 till 5,5 mmol/l; under 5,0 är optimalt.
 • En timme efter måltid (postprandial) mindre än 7,8 mmol/l; under 6,7 är optimalt.
 • Två timmar efter måltid under 6,7 mmol/l; tillbaka på 5,0 är optimalt.
 • Undvik att ha för lågt blodsocker (under 4,5 mmol/l) eftersom det finns en ökad risk för litet barn; du kanske inte ger ditt barn tillräckligt med näring.

Håll koll på dina dagliga mätningar, maten du äter och träningen du utför, antingen i en anteckningsbok eller genom en app. Det finns många att välja på, till exempel SugarStats.

Tips #3 Känn till valmöjligheterna när det gäller screening och diagnos

Screening för GD sker vanligtvis under den första trimestern för de med förhöjd risk (kvinnor med tidigare GD eller PCOS) och vid vecka 24-28 för andra gravida kvinnor. Det första testet är vanligtvis glukosbelastning: att dricka en söt dryck med 50 mg socker och sedan kontrollera blodsockret en timme efteråt.

Nichols bloggade om sin upplevelse av testet under sin egen graviditet 2015 och hur hon missade och fick 7,9 mmol/l istället för 7,8 mmol/l. Hennes misslyckande berodde sannolikt på att hon åt LCHF före testet. Hennes hemmamätningar visade helt normala blodsockernivåer och uteslöt en diabetesdiagnos.

Det är vanligt med falska positiva resultat på glukosbelastningen, speciellt bland kvinnor som äter LCHF eller ketogen kost, på grund av att kroppen inte är vana att hantera den stora mängden socker vid ett och samma tillfälle. Många kvinnor tycker att det är svårt att dricka sockerlösningen, som kan orsaka illamående, kräkningar, yrsel och huvudvärk. Det finns studier som visar att man hellre äter 50 gram socker i form av 28 jelly beans eller tio jordgubbsremmar. Man får färre biverkningar, men fortfarande samma resultat.11

Hur man screenar för och diagnosticerar graviditetsdiabetes varierar internationellt (och inom Sverige). Vanligt är att kvinnor som får för höga värden på glukosbelastningen går vidare till ett tretimmarstest för att bekräfta diagnosen. Det innebär alltså att dricka den dubbla mängden socker (100 g) och kontrollera blodsockeret under tre timmar efteråt.12

Nichols beskriver i sin blogg om hur hon missade på testet och att screeningmetoden för graviditetsdiabetes är omodern eftersom en stor andel av friska kvinnor “misslyckas” i det första testet och vissa kvinnor med överdriven insulinproduktion “lyckas” och får aldrig diagnosen de skulle haft.

”Det är anledningen till att International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG), Världshälsoorganisationen (WHO) och nästan alla länder utom USA rekommenderar det mer tillförlitliga och exakta tvåtimmarstestet, med 75 g glukos, vilket utförs fastande och innebär skarpare gränser för diagnos” berättar Nichols. 75 grams-testet på fastande mage är ännu inte standard i alla länder, och det kan leda till att fler kvinnor får diagnosen GD (troligen för att man hittar kvinnor med “lätt graviditetsdiabetes”).13

Nichols och Jovanovic menar att man kan slippa testet om man istället väljer att mäta sitt blodsocker hemma. Om du visar resultaten för din läkare, kan du vanligtvis övertyga om att andra test är onödiga. ”Du kan alltid avböja ett test. Du har den rättigheten. Men då bör du mäta ditt blodsocker själv” säger Nichols. Jovanovic ger rådet: “Visa bara dina siffror från mätningarna du gjort hemma. Det är allt som spelar roll.”

Vissa kvinnor som äter LCHF/ketogen kost bestämmer sig för att inte ta några tester för graviditetsdiabetes. Katie Bravie, 26 år, i Hobart, Tasmania gjorde just så. Hon har under de senaste två åren gått ner 23 kilo med ketogen kost. Nu är hon 32 veckor in i sin graviditet och vill inte ha någon form av socker i sin kropp, inte ens i form av ett test. Hennes barnmorska berättade att testet var obligatoriskt och att det inte fanns några alternativ.

”Jag gick till min husläkare, som kände till min resa med viktnedgång och ketogen kost. Hon sa att det skulle göra mig sjuk att dricka den mängden socker efter två år som sockerfri och att det skulle ge ett falskt positivt resultat.”

Istället tog läkaren hennes HbA1C samt ett test som heter fruktosamintest, som är ett annat sätt att testa högt blodsocker. Hennes resultat var fina. Hon håller sig till ketogen kost även under graviditeten. ”Jag älskar min LCHF-graviditet” säger Katie och berättar att hennes barnmorska fortsätter att vara livrädd över att hon har urinketoner. ”Men jag ler bakom hennes rygg. Jag vet att jag mår bra.”14

Tips #4 Ät en kost bestående av näringstät ”riktig mat”

Omslaget på Nichols bok visar två stekta ägg med skivad avokado och körsbärstomater — en LCHF-måltid. ”Det är den perfekta frukosten, eller vilken måltid som helst, för graviditetsdiabetes” säger hon. Hennes råd: välj näringstät mat framför tomma kalorier.

”Vissa LCHF:are lever på fettbomber och fettkaffe. Du behöver använda ditt förnuft och äta en varierad kost.” Ät protein som kött, fisk och ägg, mellanmål som nötter och frön, massor av grönsaker med hälsosamt fett som olivolja eller smör.

Undvik all processad mat, tillsatt socker och raffinerade kolhydrater liksom söta frukter och juice. ”Du behöver inte äta bröd eller flingor för att ha en hälsosam graviditet” menar Nichols. Lyssna på din kropp och håll koll på ditt blodsocker. ”Vissa gravida mår bättre av att äta lite mer kolhydrater, men jag tror att majoriteten av kvinnor med GD, samt alla gravida generellt, mår bättre av hälften till en fjärdedel av kolhydraterna som rekommenderas i konventionella kostråd (som innehåller minst 65 % av kalorierna från kolhydrater).

Är det nu så att riktlinjer för graviditetsdiabetes, jorden runt, anpassar sig efter det budskapet och sänker innehållet av kolhydrater? Inte än.

Sarah H, 37 år, från södra England, fick diagnosen GD för en månad sedan, tidigt i tredje trimestern och är nu i vecka 38. Hon fick kostråd utformade för kvinnor med GD. ”Dietisten berättade att jag skulle äta bröd till varje måltid och kex och fettsnål glass till mellanmål!” Hon fick också rådet att undvika allt mättat fett, men att hon kunde dricka juice, äta torkad frukt, bananer, chips och sockerkaka.

”Vad skulle hända om jag följde hennes råd?” säger Sarah klentroget. Hon mejlar råden hon fått till Andreas och Team Diet Doctor. Hon tror att hon har varit insulinresistent och haft prediabetes i många år.

Hon hittade LCHF och Diet Doctor för fem år sedan. Under den här graviditeten, hennes tredje, har hon ätit mer liberal LCHF men med mer frukt än normalt.

Men nu, med diagnosen graviditetsdiabetes, håller hon sig till en striktare kost och kontrollerar sitt blodsocker med en mätare för hemmabruk och hon mår bra. ”Att mäta hemma är toppen. Jag älskar att göra det. Jag kan direkt se hur maten jag äter påverkar” säger matematikläraren. ”Hade jag följt kostråden jag fick skulle mitt blodsocker vara långt ifrån normalt.”


Anne Mullens

Mer

Är LCHF säker när du är gravid?

”Ät biff, smör och bacon” – receptet för att bli gravid

LCHF för nybörjare

Ketogen kost för nybörjare

Grunderna i LCHF

Fertilitet

Framgångsberättelser

 1. The New England Journal of Medicine: Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes

 2. söndag 23 juli 2017

 3. Canadian Diabetes Care Group: Proper Management of Gestational Diabetes Improves Health for Baby – and Mom

 4. The American Diabetes Association: An Early Pregnancy HbA1c ≥5.9% (41 mmol/mol) Is Optimal for Detecting Diabetes and Identifies Women at Increased Risk of Adverse Pregnancy Outcomes

 5. Journal of General Internal Medicine: Pitfalls in Hemoglobin A1c Measurement: When Results may be Misleading

 6. American Journal of Obstetrics & Gynecology: Single Abnormal Value on 3-Hour Oral Glucose Tolerance Test During Pregnancy Is Associated with Adverse Maternal and Neonatal Outcomes: A Systematic Review and Metaanalysis

 7. American Journal of Obstetrics & Gynecology: The Impact of Adoption of the International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group Criteria for the Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes

 8. World Journal of Diabetes: Indicators of Glycemic Control in Patients with Gestational Diabetes Mellitus and Pregnant Women with Diabetes Mellitus