Lägg inte skulden på dina föräldrar! Barn kan övervinna genetisk predisposition för fetma

Medicine concept

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Vi hör det hela tiden, “Alla i min familj är överviktiga och jag har varit överviktig i hela mitt liv. Det ligger helt enkelt i mina gener.” Medan det kan visst vara sant har vi nu evidens för att man kan övervinna genetisk predisposition för fetma.

Eurek Alert: Despite common obesity gene variants obese children lose weight after lifestyle changes

En nyligen publicerad artikel i tidskriften Obesity rapporterar om en dansk kohortstudie, utförd på barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. Författarna använde data från tidigare studier som identifierade 15 genetiska polymorfer (SNP eller mutationer) som gör barn predisponerade att bli feta. Den första delan av studien verifierade att dessa SNP korrelerade med förhöjt BMI.

I nästa steg genomförde de en livsstilsintervention hos 754 av försökspersonerna och kontrollerade om en fysiologiska responsen relaterade till genuppsättningen eller inte. Det är hoppfullt att de fann att barn och vuxna förbättrade sitt BMI oavsett genetisk benägenhet för fetma.

Den här studien pekar därför på att även om dina gener gör det mer sannolikt att du utvecklar övervikt eller fetma, är resultatet fortfarande under din egen kontroll. Man kan alltså med andra ord säga att våra gener inte är vårt öde. De är mer som en karta där vi antingen kan välja att följa huvudvägen eller ta av, med de beslut vi fattar om nutrition, fysisk aktivitet, sömn, stresshantering, sociala nätverk med mera.

Nästa gång du vill lägga skulden på dina föräldrar, ta istället ett djupt andetag och tänk på alla sätt du kan göra livsstilförändringar på din väg mot hälsa.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Högt BMI kopplat till kortare liv

All fettvävnad är inte likadan

Fetma: Sluta skuldbelägga, börja förstå

LCHF

Äldre inlägg