Högt BMI kopplat till kortare liv

BMI and mortality I slutet av oktober skapade två nya stora studier många rubriker. Båda studierna tittade på förhållandet mellan body mass index (BMI) och dödlighet.

Eurek Alert: Study of 500,000 people clarifies the risks of obesity

CNN: Obesity, low BMI linked to increased risk of death, study reveals

Den första studien, publicerad i Obesity, använde metoden mendelsk randomisering, där man använder genetiska markörer för att efterlikna kliniska försök. (För mer om mendelsk randomisering har Gary Taubes en fin förklaring i den här artikeln från MIT Technology Review som publicerades i somras.) Studiens författare tittade på genotyp och hälsostatus hos över 500 000 personer från Storbritannien och sammanfattade:

”Resultaten stöder en kausal roll när det gäller högre BMI och ökad risk för dödlighet oavsett orsak och död av flera specifika orsaker.”

Ett fem steg högre BMI var specifikt associerat med 16 procent ökning av dödlighet oavsett orsak och en 61 procentig ökning av död i kardiovaskulär sjukdom.

Den andra studien, nyligen publicerad i The Lancet Diabetes & Endocrinology var en mycket stor observationsstudie av 3,6 miljoner vuxna, också från Storbritannien.1 Författarna tittade på dödlighet oavsett orsak och dödlighet av specifik orsak och noterade högre dödstal bland både underviktiga och överviktiga personer:

De flesta orsaker, inklusive cancer, kariovaskulär sjukdom och respiratoriska sjukdomar, hade ett J-format samband med BMI, med lägst risk i spannet 21–25 kg/m2… Jämfört med personer med hälsosam vikt (BMI 18,5–24,9 kg/m2) var den förväntade livslängden från 40 år 4,2 år kortare hos feta (BMI ≥30,0 kg/m2) män och 3,5 år kortare hos feta kvinnor samt 4,3 år kortare hos underviktiga (BMI <18,5 kg/m2) män och 4,5 år kortare hos underviktiga kvinnor.

Den här forskningen hjälper oss att förstå det som kallas ”fetmaparadoxen” — tanken att fetma skulle skydda patienter med hjärtsjukdom och hjälpa dem att leva längre. LA Times skrev om detta tidigare i år i artikeln ”The obesity paradox debunked: People with extra pounds do not live longer, study shows.” En JAMA-studie visade att övervikt kan innebära att man tidigare får hjärtsjukdom, vilket kan betyda längre tid med sjukdomen än normalviktiga, men inte ett längre liv.

Som författarna till ytterligare en ny studie sammanfattar, ”alla utbredda missförstånd av en potentiellt ‘skyddande’ effekt från fetma gällande risken [för kardiovaskulär sjukdom] bör ifrågasättas.”

Att upprätthålla ett normalt BMI kan vara utom räckhåll för många av oss; men de här studierna visar att bara man närmar sig normalvikt kan det hjälpa till att förlänga livet.

Tidigare

Vi blir allt tyngre, varannan svensk har övervikt eller fetma

Sju amerikanska delstater har nu mer än 35% feta

The Washington Times: ”Kolhydrater tar död på oss”

Guider

Gå ner i vikt

Ketogen kost för nybörjare

LCHF

  1. Observationsstudier pekar på samband, men bevisar inte att vad som är orsaken. På egen hand är de bara [svag evidens] för att fetma leder till ett kortare liv. Den stora mendeliska randomiseringen visar på samma resultat och det ger oss större anledning att se sambandet som troligt.

Äldre inlägg