Kan frukt, grönsaker och fullkorn förebygga diabetes?

grains

Två nya observationsrapporter hävdar att om vi äter mer frukt, grönsaker och fullkorn kan vi förebygga typ 2-diabetes. Men har verkligen denna slutsats stöd av de vetenskapliga bevisen?

På Diet Doctor vet vi att det finns gott om svaga epidemiologiska koststudier som menar att fullkorn är det överlägset bästa alternativet till raffinerade spannmål – eller som hävdar att de som äter frukt och grönsaker är friskare än de som inte gör det.

Men betyder det verkligen att frukt, grönsaker och fullkorn gör dig friskare? 

Detta är inte i enlighet med befintlig forskning, där det i dagsläget inte finns tillräcklig evidens för att styrka denna teori. De två nya studier som nu florerar i media är heller inga undantag.

Den första studien som publicerats i The BMJ, en granskad medicinsk tidskrift, utvärderar data från tre observationsstudier där de jämfört kostmönstren för personer med och utan typ 2-diabetes. Resultaten visar att de som åt mer fullkorn i form av havregryn, flingor eller mörkt bröd hade en lägre risk att utveckla typ 2-diabetes än de personer som åt mindre.

Intressant nog gjordes ingen liknande koppling till popcorn. Detta kan bero på att popcorn till skillnad från havregryn och fullkornsflingor ses mer som ett mellanmål som vanligtvis åtnjuts av både hälsosamma och mindre hälsosamma personer.

Liksom vid flera andra epidemiologiska koststudier erhölls data genom subjektiva frågeformulär gällande matfrekvens vilket är en opålitligt metod för att få fram korrekt information.

Kanske är det faktum att dessa uppgifter bekräftar konceptet ”hälsosamma personers partiskhet” ännu viktigare. De som åt fullkorn var också mer benägna att ta en multivitamin och träna. De var också mindre benägna att röka och dricka alkohol. Dessa egenskaper visar helt enkelt att de levde en hälsosammare livsstil och var mer benägna att sträva efter god hälsa.

Var det då tack vare fullkornen som de blev på detta sätt? Självklart inte.

Istället för att dra slutsatsen att fullkorn var ”anledningen” till en lägre risk för diabetes, är den enda slutsatsen som vi kan dra att hälsosammare personer tenderade att äta mer fullkorn. Det är såklart inte en lika spännande rubrik men är förmodligen den enda rättvisa rubriken för denna studie.

Den andra studien som också publicerats i The BMJ, tittade på data från en observationsstudie; European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition (EPIC).

Fördelen med denna rapport är att de här inte litade på ett frågeformulär för matfrekvens. Här mätte istället författarna blodnivåer utfrån olika kemiska föreningar som korrelerar med frukt- och grönsaksintag, såsom C-vitamin, karotenoider, lykopen och andra.

Koncentrationen av dessa kemiska föreningar var högre bland deltagare utan typ 2-diabetes jämfört med de med typ 2-diabetes.

Återigen visar heller inte denna studie orsak och verkan. Mer sannolikt visar det snarare att i befolkningen tenderar hälsosammare personer att äta mer frukt och grönsaker.

Värdena varierade också betydligt mellan män och kvinnor, utbildningsnivå, rökare- och icke rökare samt mängd fysisk aktivitet.

Jag kan inte minnas att jag någonsin sett en rubrik som säger att äta mer frukt och grönsaker kan hjälpa människor att sluta röka. För egentligen är det detsamma som att dra slutsatsen om att frukt och grönsaker hjälper människor att avvärja typ 2-diabetes.

I slutändan har dessa studier inte mycket att komma med, med den svaga evidens som menar att fullkorn, frukt och grönsaker förhindrar typ 2-diabetes. Dessa råvaror kan säkert vara en del av en hälsosam livsstil för vissa, men det betyder inte att ett ökat intag kan förebygga typ 2-diabetes eller andra kroniska hälsotillstånd för alla.

Kost och näring är mycket mer nyanserat och individuellt än så.

Vill du lära dig mer om mängden frukt och grönsaker som du kan konsumera samtidigt som du drar ner på mängden kolhydrater i din kost? Se vår visuella guide med titeln 20 och 50 gram kolhydrater – hur mycket mat är det? Du kan också läsa mer i vår mer omfattande guide om kolhydrater.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Metabola effekter av strikt LCHF för personer med och utan typ 2-diabetes

Kan periodisk fasta vara en effektiv metod för kvinnor över 60?

Mättat fett eller socker – vad orsakar fettlever?


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Diabetes